Literatur Emailuak
 
    Susa literatura argitaletxea

 


Bertolt Brecht

 

Gutxi dira Juan San Martin idazle eibartarrak  bere idazte-jardunean jorratu gabeko eremuak, hala gaiz nola jeneroz. Ezagunagoak zaizkion prosa liburuez gain, poesia asko idatzitakoa da Juan San Martin Otsalar, batez ere Euzko Gogoa, Olerti eta Egan aldizkarietan. EHUk kaleratutako Giro gori / Tiempo ardiente (1954-1977) liburuan bildu ziren 1998an Juan San Martinen poemak. Baina bere sormenezko poesiaz gain, asko eta ona euskaratutakoa da. Itzulpen asko egin ditu, eta autore anitzenak, ia denak Olerti aldizkarian 60ko hamarkadan emanak: Sidney Keyes, Magali Hello, R.M. Rilke, San Juan de la Cruz, Eino Leino, Dionisio Ridruejo, Federico García Lorca, Tomas Meabe, B.Pasternak, J. Verdaguer, J.R. Jimenez... eta Salvador Espriu, zeinaren Cementiri de Sinera (Sinera-ko liburua) euskaratu zuen 1966ko Egan-en. Guk hona hark itzulitako autore bat ekarri nahi izan dugu: Bertolt Brecht.

 


 

Kea

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Etxetxoa arbolartean aintzira ondoan,

teillatutik ke ari bat.

Faltako balitz

zer ondamen

etxe, arbola ta aintzirak.

 

Buchower'eko alegiak liburutik, 1953

 

Olerti, 1966 III-IV

 


 

Arraun, solasez

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Illunabarra da. Lerratuz igaroaz

bi piragua, barnean

bi gazte billutsik. Bata bestean ondoan arraunean

mintzatzen. Mintzatuz

arraunean bata bestearen ondoan.

 

Buchower'eko alegiak liburutik, 1953

 

Olerti, 1966 III-IV

 


 

Loradia

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Aintzira ondoan, ezki ta abetu artean,

loradi bat dago esiz sarratua;

ain esku trebeak landua

martxutik urrillera arte loratua dago.

Egunsentian, iñoiz, an exeritzen naiz,

neuk ere nai bai nuke,

egun onarekin edo txarrarekin,

zerbait atsegin beti eskeini.

 

Buchower'eko alegiak liburutik, 1953

 

Olerti, 1966 III-IV

 


 

Gudarien kantak

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Tabernaria, pattarra eta azkartu adi!

Gudari batentzat ez zegok zertan denborarik galdu.

Bere enperadoreagaitik burruka egin behar dik.

 

Nere besoetara, andere, eta azkartu adi!

Gudari batentzat ez zegon zertan denborarik galdu.

Moravia'ra arte zaldiz joan behar din.

 

Atera zak triunfoa, adiskide, eta azkartu adi!

Gudari batentzat ez zegok zertan denborarik galdu.

Lehenbiziko deira joan beharra dik.

 

Apaiza, eman zak hire «amen»a, eta azkartu adi!

Gudari batentzat ez zegok zertan denborarik galdu.

Bere enperadoreagatik hil behar dik.

 

(Mutter Courage und ihre Kinder, 1939)

 

Olerti, 1968 I-II

 


 

Abots bat

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Lorategi guzian,

lora bat gustatu zitzaigun.

Zein eder loratua!

Epailean jarria zuten,

eta ez zan alperrikakoa izan, ez.

Zoriontsuak lorategi bat dutenak!

Eta elur-haizeak ari diranean

eta piñu artean bere txistu otsa entzun,

zer gertatuko litzaiguke?

Gure teilatua egin dugu,

odolgiz eta lastoz estalia gainera.

Zoriontsuak teilatua eduki ahal dutenak

elur-haizeak txistuka entzuten diranean.

 

(Mutter Courage und ihre Kinder, 1939)

 

Olerti, 1968 I-II

 


 

Gudua maitatzen zuan maixua

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Huber'i, maixua bera,

gudua biziki gustatzen zitzaion.

Federiko Haundiaz mintzatzean,

begiak dizdiz jartzen zaizkion,

baina Wilhelm Pieck'ek ez zion barne-garrik pizten.

Orduan etorri zan Schmitten, garbitzailea,

zikinkeria ezin aguantatu zuana.

Hartu zuan Huber maixua,

eta lixiban sartu zuan

zikinkeriak kentzeko.

 

Olerti, 1968 I-II

 


 

Txina'ko te sustrai bat leoi tankeraz

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Zure erpen beldur dira gaiztoak

eta onak pozten dira zure graziarekin.

Hori bedori

entzun nahi nuke

nere bertsoeri buruz.

 

(1951)

 

Olerti, 1968 I-II

 


 

Ondore markatuak

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Bonbardeoak guregana eldu baino anitz lehenago

bizi ezinezkoak ziren gure

uriak. Kaiño-zuloak

ezin zituen eraman

zikiñak.

 

Asmo gabeko erasoetan erori baino anitz lehenago,

oraindik zutik zeuden uriak igaro ondorean,

gure andrek ziren

alargun, eta gure semeek umezurtz.

 

Markatu zirenak hillobietara eror baino anitz lehenago,

adiskideak falta genituen. Kareak jan

zizkigunak ez ziren ia aurpegiak.

 

Olerti, 1968 III-IV

 


 

Herbesteraturik.
Lehen urteen gorde-lekua

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Madarien eta Sund'en aurean zauden etxea; errazu:

«Egia zeatza da» ezaupide zaharra

igesik joan zanak, denboretan edukia zure ormen artean,

irauntze ahal du bonbardeoen ondoreau?

 

Olerti, 1968 III-IV

 


 

Itzulera

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Ene sortherria, zelan arkitu nuen?

Makiña bat bonbardeo ondorean

etxera itzuli naiz.

Ta nun da ene etxea? Khez ikusten diran mendi

handi haietan.

Erretzen dagoana,

hura da.

Ene sortherria, zelan hartu ninduan?

Ene aurretik dijoaz bonbardeoak. Amaika hilketak

nere etorrera adierazten dizute. Su-oldeak

aurreztu dute semea.

 

Olerti, 1968 III-IV

 


 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak?

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak

Praga'ko uri zaharretik?

Zapata parea, agur bat eta

takoidun zapatak ukan zituen Praga'tik.

        Praga'tik ukan zuen.

 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak

Vistula igarotzen dan Varsovia'tik?

Kolore ederdun liñuzko atorra

bat ukan zuen Varsovia'tik.

        Varsovia'tik ukan zuen.

 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak

Sund'ek bustitzen duen Oslo'tik?

Larruzko lepokoa ukan zuen Oslo'tik,

erregalu ederra Oslo'tik ukana.

        Oslo'tik ukan zuen.

 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak

Rotterdam'go uri aberatsetik?

Sonbreru eder bat ukan zuen

ta zein ederki ematen duen holandresen sonbreruak!

        Holanda'tik ukan zuen.

 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak

Bruselas'ko uri ederretik?

Andre guziak beti amets egin duten

arreun-xerra ukan zuen Bruselas'dik.

        Bruselas'dik ukan zuen.

 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak

Paris'tik, argiaren uritik?

Sedazko soineku bat ukan zuen

—hura adiskideen enbidia!— Paris'tik.

        Paris'tik ukan zuen.

 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak

Libia urrutiko Tripoli'tik?

Kate bat eta kuttunak,

kobrezko katea ukan zuen Libia'tik.

        Libia'tik ukan zuen.

 

Zer ukan zuen soldaduaren andreak

Rusia'tik, bukaera gabeko lurralde hartatik?

Alargunaren buruko-beltza ukan zuen

hilletetara joateko, Rusia'tik.

        Rusia'tik ukan zuen.

 

(Schweik Munduko bigarren Gerratean-dik, 1942)

 

Olerti, 1968 III-IV

 


 

Galileo'ren dotrina eta eritzia

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Oro-ahaltsuak erran zuenean «Egin bedi»,

eguzkiari erran zion, bere aginduz,

kriselu bat eraman zezala munduaren jiran

neskametxo bat orbita inguruko bezala.

Zeren, beren nahia zen haur bakotxa

jira zezala bera baiño hobearen inguruan.

Eta ariñak asi ziren astunagoen inguruan bueltaka,

atzekoek aurrekoen ondorean, zelan lurrean ala zeruan,

 

eta aita santuaren bueltan jiratzen dira kardenalak.

Kardenalen bueltan jiratuz apezpikoak.

Apezpikoen bueltan jiratuz sekretarioak.

Sekretarioen bueltan jiratuz errejidoreak.

Errejidoreen bueltan jiratuz arotzak.

Arotzen bueltan jiratuz zerbitzariak.

Zerbitzarien bueltan jiratuz zakurrak, oilloak eta eskaleak.

 

(Galileo'ren bizitza-tik, 1938)

 

Olerti, 1968 III-IV

 


 

San Sekulaerezen kanta

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Seaska pobrean sortu ziran guztiak,

pobrea jarri behar dala dakite,

egun on batean, urrezko alkian

egun ori San Sekulaerezen eguna da!

 

        San Sekulaerezen egun ortan

        urrezko alkian jarriko dala.

 

Borondateak bere presioa izango du egun ortan,

gaiztakeria lepoa kostatuko da,

eta meritu eta irabaziak, egun ortan,

ogiaz eta gatzez trukatuko dira.

 

        San Sekulaerezen egun ortan

        ogia et gatza trukatuko dira.

 

Zeruan belarrak aziko dira,

harriak errekaz gain,

eta gizona ona izango da.

Mundua paradisua izango da gehiago sufritzeke.

 

        San Sekulaerezen egun ortan

        mundua paradisu izango da.

 

Egun ortan ni abiadorea izango naiz,

zu egun ortan jenerala izango zera,

lanik gabeko langilleak zeregina izango du,

emakume pobrea deskantzatuko da.

 

        San Sekulaerezen egun ortan

        emakume pobrea, zu deskantzatuko zera.

 

Baina luzea da gure itxarotea.

Beraz, guzti au izango da

ez bihar goizean goiz, baizik

oillarra kantuan asi baino lehen.

 

        San Sekulaerezen egun ortan

        oillarra kantuan asi baino lehen.

 

(Der gute Mensch von Sezuan-etik)

 

Olerti, 1969 I-II

 


 

Gereza lapurra

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Bein batean, goizean-goiz, oillarraren lehen kanta baino lehenago,

txistu otsak iratzarririk, leihoratu nintzan.

Gereze arbolara igota —egunsentiz beterik egoan gure baratzean—

galtzak arabakiñez jositako gaztetxo bat gainean eserita

gure gerezak alaiki artuaz. Ikustean

buruakin agurtu ninduan, esku biekin

arbola adarretik gerezak patrikaratzen zituan artean.

Luzaroan, berriz etxe barruratu ondorean,

bere txistu alaiaren doinua entzuetan jarraitu nuan.

 

Olerti, 1969 I-II

 


 

Egunkariak irakurtea te berotzen dan artean

 

Bertolt Brecht

euskaratzailea: Otsalar

 

Periodikuetan asmu andiak, goizean goiz irakurtzean

Aita Santu eta erregeenak, bankeru eta petroleuaren erregeenak.

Beste begiarekin te urarekin

dagoan eltzeari so natzaizu,

zelan zikintzen dan, irakiten ari dala eta gero garbitu,

eltzetik gainezka egin arte, eta, sua itzali.

 

Olerti, 1969 I-II

 

 

www.susa-literatura.eus