Zu bakarrik

 

                euskaratzailea: Klaudio Sagarzazu Satarka

 

Aldi batean, maitatzen nitun

              Usoak eta

Lore usaidunak, eguzkia ta

                Izar argiak.

Orain ordea, zu bakarrikan

              Maitatzen zaitut,

Ene neskatil eder-polita!

              Nere usoa ta

Lore usaiduna! Nere eguzki ta

                Izar argia!

 

                        Euskal Esnalea, 1922ko urtarrila, 223. zkia

 

 

 

Heinrich Heine euskaraz