XXVII

 

Adiskideak:

Gutxi-gutxitan

Ulertu egin

    Nozue;

Gutxiagotan

Ondino baina

Ezautu egin

    Zaitubet.

Idoian gare

Buruak elkar

Doguzanean

    Ikusi,

Egun horietan

Elkar aditu

Dira, orduan

    Bakarrik.

 

 

 

Heinrich Heine euskaraz