XVIII

 

Ez izan gero iradu;

Ez zaitez hasarretu,

Bereziki batzutan,

Abesti barrietan

Hots-egiten badabe

Nere antzinetako

Nerezko eres-hotsak.

 

Itxaron, baina, itxaronl

Nere oinaz-anotsa

Aienduko da agudo;

Eta udalen barri bat,

Lieder-zko udabarria,

Nere bihotz sendotik

Sortuko da alaikiro.

 

 

 

Heinrich Heine euskaraz