XXXIV

 

Olontzi txiki

Arintsu baten

Nasai, bigunki

    Jarrita

Gengozan ene

Maitale hori,

Elkarregaz ta

    Bakarrik.

Bare-baretsu

Egoan gaba

Ta ur zabalaren

    Gainean

Ixil-ixiltsu

Genbilzan, maite,

Arraunka eiten

    Gebala.

 

Goiko ilargiak

Argiatuta

Marraztuten zan

    Osertzan

Lainoz jantzita

Ugartetxu bat,

Gogozko ugarte

    Geltsua.

Lainozko dantzak

Ugartetxua

Inguratuten

    Ebela,

Atseginezko

Goi-eresiak

Argiro entzu-

    Ten ziran.

 

Gero ta bigun

Meheago ziran

Entzuten eres-

    Hots-leunak;

Ta zorokiro

Zurrunbiltzen zan

Gau-ibilketa

    Itzaletan.

Ta bitartean,

Enetxu ori,

Itsaso zabal

    Gainetik

Arraunka biok

Gelditu gabe,

Itxarokintza

    Galdurik.

 

 

 

Heinrich Heine euskaraz