XXIII

 

Ez dot zinesten

Jaupariaren

    Zerua;

Zure begi baltz

Horiek bakarrik

    Maitea,

Sinesten dodaz:

Nitzat zerua

    Diranak.

 

Ez dot sinesten

Jaupariaren

    Urtzia;

Zure bihotza

Bakar-bakarrik

    Kutuna

Sinestuten dot.

Ta beste Urtzirik

    Ez daukot.

 

Gogo gaiztoa

Ta gaiztokiko

    Nekeak

Ere, ez dodaz

Sinesten; bakar-

    Bakarrik

Zure bihotza

Ta begi horiek

Sinesten dodaz

    Sendoki.

 

 

 

Heinrich Heine euskaraz