XV

 

Itsasoko altzo

Apartsutik, Venus

Urteten danian

Disditsu ikusten da;

Baina bere eztegu-

Eguna dalako,

Nere maitalea,

Edertasunaren

Leinargi guztiaz

Agertzen dalarik,

Disditsuagoa

Aurkitzen da, noski.

 

Ai, ene bihotza,

Hain jasankor zaran

Nere bihotz hori,

Nabarkeri zikin

Horregatik ez ba

Gorrotorik euki;

Eroan egizu

Zure nahigabea

Eta, dana dala,

Kaskarin horreri

Ezeiozu behin be

Jaramonik egin.

 

 

 

Heinrich Heine euskaraz