EGUZKI, ARGI LAGUNTZAILLIA

 

Eguzki, argi gozo biguna

bazatoz neure leiora,

nagi bagarik goizian goiztik

egun onak emotera,

pozez beterik jarten nozula

zeu ikusiaz batera;

eskarrik asko eta egun on,

etorri zaitez aurrera!

 

Gau illunari bultz eraginda

bazatoz, argi gozoa,

egunsentiko zure dizdiraz

argitzen neure txokoa;

mendi ta zelai, uri, baserri,

errekak eta itxasoa,

argi gozotan jarten dozula

pozez gizadi osoa.

 

Gau illunian itunik ziran

zugazti, baso, zelaiak,

aurpegi alaiz irri-barreka

jarri dauz zure argiak;

eta pozezko abestietan

txiroliroka txoriak,

Ongi etorri, argi gozoa!»

diñoelarik guztiak.

 

Ludi ontako izaki danak

zuk alikatzen dituzu,

laño illunez estalduriko

ortze oztiña argitu;

lurbira danai bizitza emon,

itxas-orruak baretu,

gogo itunak poztuta jarri

eta gaxoak osatu.

 

Argi eder oi, guri laguntzen

etzara iñoiz aspertzen,

goizian goiztik irri-barreka

pozkiro zara agertzen;

gizarte onek ez dautzun arren

eskar aundirik eskeintzen,

argi gozo oi, apal-apalki

beti zatoz zu laguntzen.

 

Gaurko munduan apaltasuna

ia dakusta galdurik,

alkar-maitasun zoriontsua

gorroto-soiñez jantzirik;

eguzkiaren argia bage

ezek ez daun lez bizirik,

alkar-maitasun barik be ez dau

munduan iñoiz bakerik.

 

                        (Karmengo Amaren Egutegia, 1951)

 

 

 

© Balendin Enbeita

 


www.susa-literatura.eus