literaturaren sarean

Anacabe kapitainaren balada

Duela urtebete, Hizkuntzalaritza eta Semiotika Ikasketen Euskal Akademiaren artxiboetan gordetzen diren Visitación Mª de Azkuena, apaiz, idazle eta euskal filologoaren eskuizkribuak aztertzen ari nintzela, hasieran garrantzirik eman ez nion dokumentu bat aurkitzeko zoriona izan nuen. Baina gaur zehatz-mehatz aipatuko dut Literatur Kongresu honen aurrean, Herman Melvillek 1851n argitaratu zuen Moby Dick nobelaren jatorriari buruzko hipotesi bat aurkezteko asmoz.

Hasieran Azkuenaren dokumentuekiko nire interesa, egile horrek euskaraz egindako idatzien morfo-sintaxiaren inguruan egiten ari nintzen ikerketa-lanean oinarritzen zen . Handik aste gutxira lan hura amaitu nuenean, nigan jakin-minaren txinparta piztu zuen eskuizkribuaz oroitu nintzen. Dokumentua beste hogei bat euskarazko poematxo eta abesti herrikoi biltzen dituen karpeta baten barruan dago, Azkuenak berak argitaratu zituen gehienak, beste batzuekin batera, bere Euskal kantutegi herrikoia liburuan .

Ez naiz musika eta poesia herrikoian aditua, baina ongi ezagutzen dut Azkuenak argitaratutako guztia, beraz, inork ez beza ikus nire aurkikuntzan gaiari buruzko ezagutza sakon batean oinarritutako trebetasun berezirik, ustekabearen emaitza baizik. Une hartan batere erakargarria ez den kuestio batean nuen arreta jarria, hain zuzen ere, Azkuenak nola transkribatzen zituen ahoskera herrikoiaren -ds- eta -dz- soinuak, eta apaiz ikasiaren idazkera txukunari esker nahiko azkar nindoan Izaldeako kostaldeko herri batzuetan eta besteetan dokumentaturiko kantutegian aurrera, eta orduan topo egin nuen lehen irakurketan ezagutu ez nuen balada hura. Une hartan beste zerbait gertatu zitzaidan deigarria, aldamenean ohar txiki bat zuen, Azkuenaren eskuz idatzia, eta horrela zioen: "Arrantzale zaar batengandik lekeition artua. Ez argitaratu. Sinestezina. Faltsua. Ezta errikoa. Gaurko literatura ikasiaren eragina.H. M.".

Zenbait egun geroago egiaztatu ahal izan nuen halaxe zela. Hori izan zela karpeta hartan zeuden abestietatik argitaratu ez zen bakarra. Azkuenak ez zuen agerian nahiz estalian sexu kontuak edota elizaren inguruko kritikak jasotzen zituzten abestiak zentsuratu eta baztertzeko inongo arazorik, eta hori nahiko arrunta zen eusko abertzaletasunaren sortzaileen hurbileko argizari-jale beatoen artean . Aurrerago ikusiko dugun bezala badira balada horretan halako nihilismo bat eta sexuaren aipamen estaliren bat dituzten ahapaldiak, eta hori nahikoa izango zen apaizak erabat zokoratzeko. Baina bere oharrak kontuan izanda, bitxia gertatzen da balada arrazoi horiengatik ez baina faltsukeria leporatuz eta itxuraz literatura garaikidearen eragina izateagatik baztertzea. Azkuenak jasotako abesti guztiak biltzen dituzten hogeita bi karpetetan kasu hau bakarra da. Hori dela eta, Azkuenak baztertzeko izan zituen eta azaldu ez zituen arrazoiak arakatzea erabaki nuen, eta zein mekanismo zela eta lotzen zuen abestiaren testua bere garaiko, hau da XX. mendeko eta XX.aren hasierako narratibarekin.

Hasieran, beraz, literatura konparatzailezko lantxo bat egiteko asmoa nuen, etnologiatik hurbilago pentsamendu zientifikoaren beste edozein adarretatik baino eta, jakina, ia "literatura jasoaren" antipodetan. Ezerk ez zidan orduan susmarazten zein aurkikuntza harrigarri egingo nituen edota zer nolako ezustekoak eta aztarnak (ez dakit zein izen eman) aurkituko nituen. Tira, agian asko izango da, agian ez da ezer izango. Zuen esku uzten dut hori erabakitzea, nireak baino ezagutza askoz espezializatuagoak izanik zeuek erabakiko duzue gai honi buruz zer pentsatu. Niri dagokidanez, ahal izan dudan tokiraino iritsi naiz eta prest nago onartzeko, batere gorritu gabe, seguru asko urrutiegi joan naizela datu urri eta ahuletan baizik oinarritzen ez zen nire intuizioari… eta noizbait drama bat argitu ahal izatearen promesari jarraituz.

Ez dugu baladaren musika ezagutzen, jaso zuenak ez baitzuen musika idatzi, eta horrela dio letrak kostaldeko bizkaiera zorrotzean:

(Leloa)

Esaustazue bai Anacabe, ero kapitan Acabe

Galdu nebazan ontzi-gixonak, osasune ta burue

Arrezkero naz gixon erdixe, gixon osatu bagie

Geroztik nabil lua galduta, nire askatasunan bille

Orregatikan nire galera billatzen dot etengabe.


(Lehen bertsoa)

Arrantza zaila urrutikua, baia jateko bearra

Itsasua da zabala eta, antxe galdu eitten gara

Gorputz zatixa faltata bere, osua dago arima

Berriz ikusi naiko neuke nik, zure aurpegi ederra

Itsasuan topadu baño len, berriz be pizti orrendua(Bigarren bertsoa)

Ene anaixa eliza aurrian, badogu plaza barrixa

Aulki onetan jarrita, ama, dakusgu isla ederra

Aita, ontzixak eitten zenduezan len emen ondar gañian

Baia, maitia, ikusi nai dot nik zure begi garbixa

Berriro bere entzun baño len mamutzarraren marrua.(Hirugarren bertsoa)

Itsasoko alkatia ta lurrekua dabiz auzixan

Gixonak eta emakumiak beren biarrak asiaz

Itsaso-ibaiak bat eitten dabe Isuntza zubi zarpian

Baia laztandu nai dot barriro nik zure ule argixa

Diabruagaz borroka egin baño len itsas andixan.Zer dela eta pentsatu zuen Azkuenak abesti hau literatur garaikidearen eraginaren pean idatzi zela? Zenbait alderdi izan ditzakegu kontuan. Alde batetik, halako etsipen eta harrokeriazko jarrera bat, aldi berean eta erdibana zorigaitzaren eta aukera librearen emaitza den -baina nolanahi dela ere Eliza katolikoaren mende dauden herriko pentsamoldeetan hain erroturik dagoen Jainkoaren Probidentzia arbitrarioarekin inolako zerikusirik ez duen- patu pertsonalaren aurrean, eta, bestetik, "ongia"-ren eta "gaizkia"-ren arteko bereizketarik eza, gauza bera balira bezala agertzen baitira "nire galera" eta "nire salbamena" indibidualistak, ez da, ordea, gauza bera gertatzen gaizkia, pertsona maitatuaren aurpegiak, begiradak eta ileak ordezturiko ongiari kontrajartzen zaionean. Balada lekeitiarrak ez du, beraz, zerikusirik, Joannes Etcheverri Ziburukoak XVII. Mendearen hasieran jaso zituen lapurtar arrantzaleek abestutako otoitzetan nabari diren tolesgabetasun biluziarekin eta erlijiozko interpretazioarekin, baina XVIII. mendeko kantu batzuetatik oso hurbil dago, eta bat dator zoritxarreko patua, ezintasuna, balea deabruarekin parekatzea eta honen jabetzaren iluntasuna bezalako gaietan .

Guztiarekin ere, nire ustez, arrazoi horien pisuaren ondoan abestiaren sorburu izan zen nobela zehatza aurkitzeak (oker, nire aburuz, gero ikusiko den bezala) izan zuen Azkuenarengan eraginik handiena. Azkuenak aipatzen ez duen arren Moby Dick da berak buruan duen nobela eta badirudi hala adierazi nahi duela bere oharra "H.M." inizialekin, Herman Melville egilearenekin amaituz. Pentsa daiteke leloak nobelako Acab-engandik hain hurbil dagoen Acabe kapitain bat aipatzea garrantzirik gabeko datua dela, baina abestiaren egilearen eta Melvilleren pertsonaiaren arteko paralelotasun tragiko eta moralak ezin dakizkioke, besterik gabe, ustekabeari egotzi; are gutxiago, oraindik, abestiaren leloa eta nobela modu berberean eta ez-ohikoan hastea ere, egileak zuzenean irakurleari edota entzuleari zuzentzen zaizkiela: nobelan, "Esaidazue Ismael. Orain urte asko, ez dio axola zenbat…" abestian, "Esaustazue bai Anacabe, ero kapitan Acabe…". Ustekabekoa? Sinesgaitza. Horrek guztiak, Azkuenaren arabera, indartu baizik ez zukeen egingo gaiak iparrameriketako narratiba jasotik euskal kantutegi herrikoiraino bidaiatu zuelako hipotesia.

Nola? Hemen zabaltzen diren aukerak hain dira ugariak, non Azkuena ez baitzen bakar bat ere idatziz uztera ausartu. Gehienez ere zera dio, "sinestezina", zertaz edo nortaz ari den argitu gabe: balada abestu zion marinel zaharraz?, literatur edukiaz?, beste toki batzuetakoak ziren konpasak ezagutu zituen musika laguntzaileaz? Ez dezagun ahaztu Azkuena Lekeitiokoa zela (1865ean jaio zen) eta, beraz, ongi baino hobeto ezagutuko zituela bertako biztanle gehienak , eta erraz bereiziko zuela zer zen jatorriz herrikoia eta zer zen literatura jasoaren nahiz kanpokoaren ekarria. Beretzat, zorrotz, abestia "ez da herrikoia". Agian, Azkuenarentzat ez ote zuen arrantzale zaharrak sinesgarritasunik berak ezagutzen zuen arrazoi biografikoren batengatik?, neurriren batean arrantzale zaharrak balada asmatu egin zuela pentsatu ote zuen, hari beste norbaitek erakutsi ziolako aukera baztertuz?

Melvillek nobela 1851n argitaratu zuela kontuan izanda eta Azkuena gutxi gorabehera 1895-1915 bitartean aritu zela abestiak biltzen, ez dirudi epe hori nahikoa denik kontatutako istorioa "herrikoitzeko", eta hori, nobela ia argitaratu eta berehala lekeitiarren baten eskuetara iritsi zela suposatuz, eta horrek are zailagoa egiten du prozesua. Arrantzale zaharrak Azkuenari kantatu zionean eta honek balada jaso zuenean, demagun, 70 urte baldin bazituen, eta bilketa, esate baterako, 1905 inguruan egin baldin bazen, horrek 50 urteko epe urria uzten du literatur-bihurketarako. Laburregia. Gainera, arrantzale zaharrak 20 urte izango zituen jada, gutxienez, abestia sortu zenean, eta beraz, nola sortu zen gogoratuko zen, eta jakina, egilearen izena eta sorrera-urtea esateko gai izango zen. Baina Azkuenak "sinestezina" dio, hau da, arrantzale zaharrak ez zituen sorrerari buruzko datu horiek eman, eta horrek seguru asko esan nahi zuen ez zituela ezagutzen eta agian Azkuenari esan ziola txikitan ikasi zuela bera baino zaharrago batengandik, eta hark, aldi berean, aurreko beste batengandik ikasi zuela, eta abar, baina apaizak ez dio sinesten.

Zein pentsatu ote zuen Azkuenak izan zela bidea hain denbora laburrean nobelatik baladara igarotzeko?, literatura ona gogoko zuen herriko maisu bat? , bertako aristokrata ilustraturen bat? , Parisen banketxe garrantzitsua zuten Uribarren familiaren edota Abaroa familiaren kideren bat? , eta, nolanahi dela ere, zein hizkuntzatan iritsi zen Moby Dick-en lehen alea, ingelesez, frantsesez…? . Baina, utz dezagun horrela, horiek ez baitira usteen inguruko susmoak baizik.

Guztia presatsuegia da egia izateko. Azkuenak gaiari buruzko bere iritzia eman zuenetik ia ehun urte igaro direla, eta bere arrazoibideak zehazki ezagutu gabe ere, bere hipotesia da benetan "sinestezina" gertatzen dena. Logikoena, egiantzekoena gertatzen dena guztiz kontrakoa da, hain zuzen ere: abestia Moby Dick-en argitalpena baino lehenagokoa dela. Beste inongo espekulaziorik gabe. Lehenagokoa eta kito. Gero, beste datu batzuen berri izaten hasi nintzenean, guztiz beste era bateko hipotesia hasi zen jaiotzen.

Begien bistakoa da abestiaren alde nabarienek erakarri zutela Azkuenaren arreta, eta segidan, nobelatik eratorria zela pentsatzera igaro zela, besterik gabe, arreta handiagoz aztertu izan balitu datatzearen inguruko argitasuna eman izango zioten bertsoaren beste zati batzuk ahaztuz. Litekeena da Azkuena baladak zituen alderdi historiko horiez ere ohartzea baina alde bat uztea nahiago izatea, inolako oztoporik gabe, abestia baztertu ahal izateko. Baina litekeena da, era berean, Azkuena ez ohartzea nik orain iruzkinduko ditudan abestiaren alderdi hauez.

Bigarren estrofak "plaza barrixa" aipatzen du, Santa Maria elizaren inguruan kokatua eta paseatzeko eta itsasoari begira egoteko aukera ematen duena, eta horri esker 1865-86 inguruan koka dezakegu ante quam non, urte hartan urbanizatu baitzen gaur egun udaletxearen eta elizaren artean dagoen plaza, Kioskoaren Plaza esaten zaiona, gertakizun horri buruzko dokumentuak ugariak dira, izan ere . Ahapaldiak aditzera ematen du obra publiko hori amaitu eta berehala egin zela abestia, hori adierazten du, izan ere, "badogu plaza barrixa" esaldiak, eta egileak lehen hor hondartza eta ontziolak zeudela gogoan izateak adierazten du zein denbora gutxi zen toki horretatik jarduera hori desagertu zela. Hirugarren bertsoak, bestalde, herriari zegozkien auziengatik etsaiturik zebiltzan itsasoko alkate bat eta lurreko alkate bat aipatzen ditu. Horrek post quam non delakoa 1733. urtean finkatzeko balio du. Urte hartan bateratu ziren, izan ere, udal agintari bakar batean Arrantzale-Kofradiaren burua eta itsasoko lanetan aritzen ez ziren Lekeitioko bizilagunen burua, horrela, XV mendearen amaieratik zetorren egoera bati, udal bakarrean bi errejidore izatearen egoera bitxiari amaiera emanez .

Aurrekoa kontuan izanda, 1685-86an plaza amaitu zenetik, bi agintarien arteko auziak oraindik konpondu gabe zeuden 1733 bitartean koka dezakegu baladaren sorrera. Azkuenak suposatu zuen gutxi gorabeherako data baino 170-120 urte lehenagoko datatze bat suposatzen du horrek.

Abestiak aipatzen dituen beste alderdi batzuk aztertuz eta leloaren edukiarekin hasiz, lehenik eta behin aipatu behar da Anakabe abizen arrunta dela Lekeition, Ondarroan eta inguruko herrietan. Laidako hondartzatik hurbil dagoen Ibarrangeluako oinetxean dago bere jatorria, eta Erdi Arotik aurkitzen dira Lekeition abizen hori daramaten bizilagunak. "Acabe" jatorrizko izenaren forma endekatua litzateke, antza denez. Itsasoan gertatutako ezbehar bat aipatzen da, gainera, ontzia eta eskifaia galdu ziren ezbehar bat, eta ezbeharraren arduradun izanik bizirik atera zenaren gaixotasuna eta eromena. Zoritxar horrek obsesioa ekarri zuen, "billatzen dot etengabe", eta helburua, erredentzioa iristea, "nire askatasuna", zorigaitzaren bidez, "nire galera". "Gixon erdixe" izatearena, berriz, "osasune ta burue" galdu izanaren errepikapena izan liteke, baina hala ez balitz, horrek esan nahiko luke ezbeharraren ondorioz gorputz zatiren bat galdu zuela gainera (fisikoki nahiz funtzionalki). Hori bera adierazten du, antza denez, lehen bertsoaren hirugarren ahapaldiak gorputz zati baten gabezia gorabehera arimak osorik jarraitzen duela dioenean.

Bertso guztiek bost ahapaldiko eskema bera dute. Bertso bakoitzeko azken bi ahapaldiek amaiera antzeko bat osatzen dute, laugarren bertsoko maitea ondoan izatearen, ikustearen, entzutearen eta ukitzearen atseginari, bosgarreneko itsasoko izaki batekin elkartze beldurgarria kontrajartzen zaiola. Berez, ahapaldi horiek leloaren laugarren eta bosgarren ahapaldien eskema errepikatzen dute, maitea askatasuna delarik eta piztia izugarria, galera. Inon ez da esaten zein animaliaz ari den zehazki, baina marruaren aipamenak eta, batez ere, latinezko nahiz gaztelaniazko kultur hitz bat euskaratuz "orrendua" hitza erabiltzeak ez du zalantza izpirik uzten: baleek marru egiten dute eta Lekeitioko hiribilduko armarrian, arrantzale-txalupa baten ondoan eta txalupa bera bezain handia den itsasoko animalia baten ondoan, latinezko esaldi bat dago: horrenda cetae subjecit, hau da, "balea izugarriak suntsitzen ditu" Azken bertsoaren azken ahapaldiak "deabrua"-rekin parekatzen du izaki hori, hots, gaitza berarekin.

Lehen bertsoa, bigarrena eta hirugarrena baino filosofikoagoa da nolabait, eta bigarrena eta hirugarrena, berriz, deskriptiboagoak dira. Lehen bertsoan beste kontrajartze batzuk aurki daitezke: itsasoa arriskutsua da eta hil egin dezake, baina aldi berean, elikatu eta bizia sortzen du; ozeanoko zeruertzaren zabaltasun garbia eta horren aurrean gizakiak duen nahaste-sentipena; edota espiritualtasunaren betiereko osotasuna. Hemen interesgarria da "urrutikua" hitza nabarmentzea, izan ere, arriskua non dagoen esan gabe ere garbi dago ez dela itsasbazterreko arrantzaz ari, urrutian egiten den ur handitako arrantzaz baizik. Non? Ezinezkoa da hori zehaztea, baina jakina da euskal arrantzale-abesti batzuek "urruti" aditzondoa eta "Indiak" hau da, Ameriketako kontinentea lotzen dituztela .

Bigarren bertsoak herriko plaza berria deskribatzen du, lehorreko bizimodu atsegina aipatuz, familiarekin eta egonean, berriz ere itsasora itzuli beharraren aurrean. Hirugarren ahapaldiak, berriz, sexu-aipamen bat egiten du agian, gizonak eta emakumeak "beren biarrak asiaz" dabiltzala esan ondoren itsasoak eta ibaiak nola bat egiten duten deskribatzen duenean. Datatzeari buruz aipatutako susmoak berretsiz, "Isuntza(ko) zubi zarra"-k zurezko zubi zaharra izan behar du nahitaez, eta ez 1772an Joseph Santos Calderón de la Barca-k eraiki eta gaur egun oraindik ere zutik dagoen arku eder modernoa.

Abestia 1686 eta 1733 bitartean egina izan zela egiaztatzeak eta bere ahapaldien edukiaren bitxitasunak igarkizun liluragarri baten aurrean jarri ninduen, eta nire ahalbideen neurrian argitzeko asmoa hartu nuen. Abestiaren zati batek egiazta daitezkeen gertakizun historikoak aipatzen ditu, herriaren aldaketa fisikoei eta gatazka politikoei dagozkienak, zergatik ez pentsatu gainerakoa, itsasoko ezbehar batekin loturiko zorigaitz pertsonala ere benetan gertatu zela? Susmo horretatik abiatuta, nire asmoa baladak kontatzen zuen guztia benetan gertatu zen egiaztatzea zen, eta horrek, abestian lehen pertsonan hitz egiten zuen protagonistarekin hastea eskatzen zuen.

Lekeitioko Arrantzale-Kofradiako Agiritegiko liburuak aztertzean izan nuen lehendabiziko sorpresa. Larruz estalitako zurezko estalkiz babestutako sei liburuki zainduen bosgarrenean Pedro Anacabe delako bat aipatzen da, pinatza batean (Santa Katalina izenekoa) lehendabiziko aldiz 1703an erroldatu zen arrantzalea eta hala jarraitu zuen 1710. urtea arte, baina azken lau urteetan tamaina handiagoa zuen patatx batean (Magdalenan) aritu zen. Hurrengo urtean hamabi gizonen patroi gisa agertzen zen ketxemarin bat (Gure Ama Errosariokoa) gobernatuz, eta hiru urte eman zituen bertan. 1714an ez zen Lekeitioko eskifaia bakar baten partaide gisa agertzen, eta orduan pentsatu nuen agian urte horretan hila zela. Garai hartan zein adin izan zezakeen ez nekienez, ezin nuen jakin adineko pertsona zen ala ez. Ondorengo urteetako erregistroak arakatu nituen eta haietan ere ez nuen bere izena aurkitu. Itxura guztien arabera desagertua zen, Lekeition arrantzale gisa behintzat. Agian herritik alde egin eta beste nonbaiten finkatu zen, agian lanbidea aldatu zuen, edota, seguruenik, hila zen. Bide batez, ez zen Anacabe abizeneko beste inor 1670-1740 bitartean arrantzan aritu.

1714 urteari zegokion liburukiaren 81. folioaren ertzean idatzitako ohar ñimiño batek piztu zuen berriz ere bere pausoei jarraitu ahal izateko itxaropen izpi bat. Horrela zioen: "Herri honetako patroi onenetarikoek ontzigile eta negozio-gizona den Oletako don Manuel de Gárate jaunarekin egin dute kontratua". Zitekeena zen Pedro de Anacabe "onenetarikoetakoa" izatea, baina, nola jakin? Egia dena da, bere izena Arrantzale Kofradiaren liburuetan agertzen denetik aipatzeari uzten zaion arte igarotzen diren hamabi urteetan etengabe egiten duela gora (esan dezagun horrela, gaurko ikuspegitik begiratuta), ontzi txiki batetik handiago batera, eta gero beste handiago batera, eta bere erantzukizuna ere handituz joan zela, arrantzale soil izatetik patroi izateraino. Bere eginkizunetan langile traketsa edota alferra izan balitz ez zuen halako ibilbidea egingo. Hori uste izatekoa da behintzat.

Pedro Anacaberen biografia hobeto kokatu behar nuen eta Santa Maria parrokiako Bataiatuen liburua aztertzea erabaki nuen noiz jaio zen jakiteko eta bataioko erregistroak eskain zitzakeen bestelako datuen berri izateko. Erraza izan zen bere sarrera aurkitzea: XVII. Mende osoan izen hori zuen bataiatutako haur bakarra 1688ko ekainaren 3an jaio zen, "Areatzako ontziolan arotz lanetan ibiltzen den Juanen eta Ana brodatzailearen semea, biak Atea auzokoak" . Horrek esan nahi zuen Anacabe 15 urte zituela itsasoratu zela lehen aldiz eta 23 urterekin ontzi bat gobernatzeko eta eskifaia handi baten buru izateko eskarmentua eta heldutasuna zuela. Onenetarikoa izan behar zuen, dudarik gabe.

Aurkikuntza horrek asaldatuta, Ezkonduen Liburura jo nuen, eta berriz ere, Pedro de Anacabe aurkitu nuen, oraingoan 1718ko irailaren 5ean Maria de Aboitizekin ezkontzeko, biek 30 urte zituztela. Erretoreak ezkonberrien helbide berria idatzi zuen, gainera: "Beaskokalea, 12" . Aurkitzen ari nintzen guztiagatik pozak zoratzen, Hilen Liburua kontsultatu nuen, itxaropen handirik gabe, baina nire harridurarako aurkitu nuen Pedro de Anacabe 1769ko apirilaren 2an hil zela, 81 urte zituela, Beaskokalearen 12ko bere etxean, "biriketakoak jota" .

Galderak ezinbestekoak ziren: Zer gertatu zitzaion Anacaberi 1718-1769 bitarteko urte luzeetan?, nola ziteken bere lanbidean hain hasiera ona izanda itsasoarekiko harreman guztiak etetea, Lekeitiotik gutxienez, eta hala ere Lekeition bizitzen jarraitzea?

Barkatu, kongresulari jaun-andreok, hemendik aurrera azalduko dizkizuedan aipamenei hitzaldi zientifiko baterako batere egokia ez den deskripzio-kutsua ematen baldin badiet, baina beste aurkikuntza bitxi batera eraman ninduen gogoeta eta ekintzen prozesua azaldu nahi dizuet.

Bat-batean ohartu nintzen ordu arte ezerk ez zituela benetan Pedro de Anacabe eta baladako pertsonaia lotzen. Bien artean zegoen lotura bakarra zera zen: aldi batez itsasoko jardueretan ibili zen Anacabe delako bat Izaldea eskualdeko hirian jaio eta bizi izan zen garaian egin zela abestia. Baina bere aita ontziolako arotza izateak, hau da, ontzien eraikuntzan lan egiteak eta, gainera, Areatzako ontziolan aritzeak, harreman zuzenean jartzen zuen abestiarekin, bigarren bertsoaren hirugarren ahapaldiarekin, zehazki: "Aita, ontzixak eitten zenduezan len emen are gañian", hau da: zuk eta beste arotz batzuek ondartzako arearen gainean ontziak egiten zenituzten . Horren ondoren ez nuen duda izpirik ere: Pedro de Anacabe izan zen Azkuenak zentsuratutako abestiaren egile edota eragile zuzena.

Nire harridura are handiagoa izango zen handik gutxira. Ahal izan nuen bezain laster Beaskokaleko 12. zenbakia zeraman etxera jo nuen. Badira zenbait hamarkada eraikina hutsik dagoela, inoren arretarik gabe, eta inork ezer egiten ez baldin badu, gainbehera etorriko da erremediorik gabe. Oraingoz, utzikeria-kutsu nabarmena baldin badu ere, ezin ukatu ditu bere jatorri noblea eta zenbait mendetako antzinatasuna. Eraikinaren harlanduzko aurrealdeak, bi solairutan banaturiko errementaritza-lan fineko balkoiek, etxabeak eta habe egoki zizelkatuek eutsitako erlaitz irtenak adierazten dute etxe hori jaso zuenak egoera ekonomiko erosoa zuela. Estilo orokorrari begiratuta esan daiteke eraikina XVII. mendearen lehen erdikoa dela. Beraz, Pedro eta bere emazte Ana han finkatu zirenean, eraikinak mende bat zeraman dagoeneko zutik "beheko kalean" bere irudi ederra eskainiz.

Ezin nueln ulertu nolaz erosi edota are alokatu ahal izan zuen Ateako auzoan bizi zen eta ontzien eraikuntzan lan egiten zuen arotz baten semeak, portu txiki bateko neurri ertaineko ontzi baten patroi izatera iritsi zenak horrelako etxe bat hiribilduaren erdian. Txalupa txikietan egiten zen bisiguaren kostaldeko kanpainak (itsasbazterreko arrantza) eta txalupa handiagoetan egiten zen bakailaoarenak eta balearenak (ur handitako arrantza) ez zuten horrelako etxe bikainean bizitzeko adineko aberastasunik sortzen, ontziaren jabe izan ezean behintzat. Pedro de Anacabek 1714-1718 bitartean, herriko arrantzaleen taldea utzi ondoren egin zuen lanak halako gastu handiari aurre egiteko adinako dirutza egiteko aukera eman ote zion? Eta, hala izanez gero, zertan lan egin zuen eta non?

Atetzarra erdi zabalik zegoen, eta etxabeko zikina eta iluntasuna gorabehera, barrura sartu nintzen. Linterna txiki baten laguntzaz goitik behera miatu nuen etxea. Itxura guztien arabera eskaleak, igaroko gazteak, mozkorrak edota okerragoak lo egin dute han sarritan, gelak eta hormak zikinduz, eta dauden traste urriak txikituz. Bazter batean sua egin izanaren aztarnak daude. Egoera nahiko txarra da, oro har. Itoginak ugariak dira teilatuan eta haizea aske dabil oztoporik gabeko leihoei esker. Zurezko zorua ustelduta dago han-hemenka, zartatuak ugariak dira hormetan eta hondamendi larria nabari da orokorrean. Itxura guztien arabera, kanpoko hormak eta zeharkako habe handiak dira egoera onean dauden bakarrak, oraingoz. Nolanahi ere, ohartu nintzen etxeak etxabea, bi solairu eta teilatupea izan arren familia bakar batentzat egina zela: sukalde bakarra, komun bakarra, kaletik sartzeko ate bakarra… Ganbaratik eta teilatuan ahokaturiko leiho batetik portua ikusten da, apaizen kaia, San Nikolas uhartea, Lea ibaiaren bokalea eta Karraspioko muturra, ipar-ekialdera itsasoa…

Leihotik kanpora atera nuen burua deskribatu berri dudan hiriko paisaia ikusteko, eta berriz sartu eta jaisteko bira egitean, itsuturik gelditu nintzen bat-bateko iluntasunaren eraginez. Geldirik egon nintzen une batez, begiak itxita, beste pausorik eman baino lehen ilunantz hartara ohitzeko, ez nuen, izan ere, pauso txar bat eman eta estropozo egin, edota taula hauskor bat zapaldu nahi. Betazalak jaso nituenean, etxearen atzealdea osatzen zuen harrizko hormaren barrualdea ikusi nuen aurrez aurre, eta han, armiarma-sareen eta hezetasun-orbanen artean erdi ezkutaturik, era trakets baina argian zizelkaturik, ia metro zabal eta beste hainbeste garai, zirkulu bat ikusi nuen: eskuineko erdian, beheko aldean, ontzi bat urperatzen ari zen, eta goiko aldean, balea bat ezker alderantz igerian; ezkerreko erdian elementu bat besterik ez zegoen, zango biluzi bat eskuin aldera begira (zizelkaturiko marrazkiaren kopia bat egin dizuet). Badirudi egileak, eskuineko zatia irudikatu eta marrazteko, Lekeitioko ezkutu ofizialaren konposizio-eskema izan zuela gogoan: ezkutuan, balea arpoiaz jotzeko zorian daude arrantzaleak, zizelkaturiko marrazkian ekintzaren hurrengo sekuentzia ikusten da, baina ez piztia hilik eta arrantzaleak zoriontsu (emaitza ona), ontzia hondoraturik eta arpoilariak uretan (amaiera txarra) baizik.

Marrazkiaren arrastoek adierazten zuten toki batzuetan harrian ia zentimetrorainoko erretena egiteko gai zen zer gogor eta zorrotz batekin eginak zeudela. Behin eta berriz igaro behar izan zuen hori egin zuenak puntzoia marrazkiaren arrastoetan zehar. Emaitza baldarrak, trebezia artistiko urria adierazten zuen, baina erabakitasun eta seta handia, gehiegizkoa, esango nuke nik. Irudi haren egileak orduak eta orduak eman zituen zeregin horretan, baina, nork igaro ote zuen hainbeste denbora ganbara ilun eta deseroso hartan sartuta halako lana burutzeko? galdera egitearekin batera, ia dardaraz, erantzuna banekien susmoa baztertu nuen.

Nire hitzaldiaren puntu honetara iritsirik, litekeena da zuetako askok uste izatea orain iragarriko dudala nire ustez Moby Dick nobela Lekeition lurperatutako istorio batean oinarrituta dagoela, eta mende askoz ahantzirik egon ondoren, ustekabean orain aipatzen ari naizen aztarna xume hauek agertu direla. Ez naiz hain inozoa. Guztiok dakigu Melvillek kontatutako balea zuriaren istorioa benetako gertakizun batekin loturik dagoela, Iparrameriketako Nantucket uharteko Essex izeneko baleontzia 1820ko azaroaren 20an Hego Pazifikoan urperatu zeneko gertakizunarekin, hain zuzen ere. Nahiko jakina da Melvillek Nantucket-eko ohiturak eta jendea erabili zituela eta katxalote batek Essex ontziari egindako erasoa, bere epopeia idazteko, gorengo eszena bereziki, itsasoko zorigaitz haren alde ikaragarriena baztertuz, hau da, eskifaiako hogei gizonak ia ehun egunez egon zirela itsaso zabalean, otsailaren 23a arte, itsasoz lau mila eta bostehun milia baino gehiago egin ondoren, eta bizirik atera zirenak hildako lagunak jan zituztelako iraun zutela bizirik. Melville bera, gaztetan baleontzi batean lan egina zen, 1840an itsasoratu zen lehendabiziko aldiz Nantucket-en, eta itsasoari eta balearen arrantzari buruz zekiena erabili zuen bere istorioaren sinesgarritasunari eusteko. Are odisearen protagonista batzuk zuzenean ezagutzeko aukera izan zuen.

Pedro de Anacaberen istorio zatiak ezagutu ondoren, Owen Chasek, erasotako ontziaren ofizial nagusiak idatzitako 128 orrialdeak irakurri nituen; izenburu honekin argitaratu ziren Narrative of the Most Extraordinary and Distressing Shipwreck of the Whale-ship "Essex", of Nantucket (New York, 1821); Thomas Heffernan-en Stove by a Whale: Owen Chase and the "Essex" (Hannover-Londres, 1981) eta Henry Carlisle-ren The Jonah Man (New York, 1984) ikerketa berriagoetan ere murgildu nintzen. Era berean, Essex ontziko itsasmutilaren, Thomas Nickerson-en kontakizuna ere ezagutu ahal izan dut, duela gutxi aurkitu eta argitaratu baita izenburu honekin: The Loss of the Ship "Essex" Sunk by a Whale and the Ordeal of the Crew in Open Boats (Nantucket, 1984).

Zoritxarrez, kontakizun eta ikerketa horietako bakar batek ere ez du Acabe kapitainik nahiz Pedro de Anacabe delakorik aipatzen, eta ezta berriz ere arretaz irakurri nuen Melville beraren nobelak ere. Hala ere, aitortu behar dut liburu horien guztien orrialde bakoitzean eta aztertu nituen beste askotan, ez nuela azkenean guztia (Lekeitio, balearen arrantza eta Melvilleren istorioa) lotuko zuen xehetasun txiki bat aurkituko nuen itxaropenik galtzen.

Atlantikoaren bi aldeetako zatien artean lotura bat aurkitzeko itxaropena erabat galdua nuela, Markus Rediker-en saiakera bat ikuskatu nuen Between the Devil and the Deep Blue Sea: Merchant Seamen, Pirates, and the Anglo-American Maritime World, 1700-1750 , eta itsasoko abestien eranskinean egungo Kanadako uretan gertatutako baleontzi baten hondoratze tragikoa kontatzen duen kantu bat aurkitu nuen. Ontzia Enmanuel Garat delako batena zen eta eskifaia-kide guztiak hil ziren, kapitaina izan ezik, baina hau erotu egin zen. Pertsona bera ote ziren Enmanuel Garat hau, ontzi-jabea eta Manuel de Gárate, "Oletako ontzigile eta negozio-gizona", zeinarentzat hasi baitzen Anacabe, Lekeitioko "patroi onenetarikoa" lanean 1714an? Hori ote zen lotura?

Zenbait aste eman nituen Oletako Protokoloen Agiritegian sartuta Manuel de Gárateri buruzko dokumentazio bila. Merkataritzan eta nabigazio munduan pertsona garrantzitsua baldin bazen, bere izenak kontratu, ziurtagiri, erosketa eta salmenta askotan agertu beharko zuen… XVII. Mendearen lehen erdi aldean Oletan finkaturiko notarioek idatzitako paper-sorta ugariri kendu nion hautsa. Eta, egia, Gárate sarritan agertzen zen garrantzi handiagoko edo txikiagoko paperetan, ez, ordea, Anacabe. Azkenean, iraunkortasunak bere saria izan zuen eta dokumentu bat aurkitu nuen (1717ko maiatzaren 15ekoa) zeinaren bidez Gáratek Anacaberen zerbitzuak kontratatzen baitzituen salgaiak Bordelera garraiatzeko, jatorrizko portua eta gaiak zeintzuk ziren zehaztu gabe. Horri atxikirik Bordelen jaulkitako epai-ziurtagiri bat dago (1718ko urtarrilaren 4koa), zeinetan Anacaberen "dit Capitaine Acabe ou Acab selon l'appelle son équipage" errugabetasuna ziurtatzen baita, Gárateren ontziak (itxuraz "pour la chasse et le commerce de le cachalot dans la Nouvelle France" ) kontratatzen zituzten Bordeleko trafikanteen ustezko zerbitzura, Afrikako itsas ertzetik Ipar Amerikakoetaraino esklaboak garraiatu izanaren delituari zegokionez.

Hala ere, beste dokumentu multzo baten aurkikuntza izan zen nire ikerketetan egin nuen aurkikuntza handiena. Lehendabizikoa 1720ko ekainaren 25ekoa zen, Gáratek Oletako bankari bati jarri zion auzia, izan ere, poliza bidez salgai bat Oletaraino garraiatzea aseguratu zuen, eta itsasoko istripu bat zela medio salgai hori inoiz ez zen bere helmugara iritsi. Ontziaren kapitaina, Pedro de Anacabe zen berriz ere. Esku-hartze garrantzitsua izan zuen epaian, eta bere aitorpena azal berezia eta izenburu nabarmena daramatzan dokumentu batean gordetzen da. Zoritxarrez, paper-sorta oso egoera txarrean aurkitzen da: goiko aldean jana, hezetasun-orbanez josia eta, are okerragoa dena, hain zuzen ere Anacaberen aitorpena hasten den tokian orrialdeak bereizi eta irakurtzea eragozten duen eran zaperotua eta gogortua. Paper-sortaren jabe den erakundeari eskatu diot esku har dezala liburu horren zaharberritze eta birgaitze prozesuan, eta erantzun didate hiru urte beharko dituztela gutxienez egoera onean uzteko.

Adiskideok, lau urte barru egingo duzuen Literatura Kongresuan berriz hemen izatea espero dut aitorpen horren edukia irakurri ondoren atera ditudan ondorioak kontatzeko. Hona izenburua, eta honekin amaituko dut: San Nikolas ontziaren zoritxar lazgarriaren kontakizuna, Pedro de Anacabe kapitainak kontatua; nola hondoratu zen indar ezezagun batek iraulita Labrador itsasoan, nola hil ziren eskifaia-kide guztiak, eta nola bizi izan zen aitorlea lau hilabetez uharte izoztu batean. Gertakizun dramatikoen eta ondorio tamalgarrien kontakizun zehatza.

Herman Melville-ren nobelari dagokionez, gaurkoz eta aipatutako dokumentuak zerbait argitu arte, zera bakarrik esan dezaket, egile iparramerikarrak Moby Dick idatzi aurretik entzun eta ezagutu ahal izan zituen istorio eta kondaira guztien artean, Essex-en gertakizunak zeudela dudarik gabe, baina, horren antzeko beste gertakizun askori buruzko kontakizunek ere eragina izango zutela nobelaren azken itxuran, oso sarritan gertatuko baitziren horrelakoak, gero gehienak ahaztu baldin badira ere. Eta litekeena da xehetasun zehatzak handik eta hemendik hartu izana. Nik esan dezakedan gauza bakarra da ezagutu zituen istorio guztien artean Lekeitioko bale-arrantzale batena zegoela, bizitzak ustekabeko bideetatik -beretzat, tamalez, zoritxarrekoetatik- eraman zuena.

Agustín Gorrondatxena Murgialdai

Ikertzailea

Oleta, 1999ko maiatzak 23.


Adiskide agurgarriak: txostengile ohi batek, Gorrondatxena jaunak, XVIII Literatur Kongresu honen antolatzaileei bidalitako ohartxo bat irakurri nahi dizuet. Orain hiru urte harriturik utzi gintuen guztiok Herman Melville-ren Moby Dick-en iturri posible bati buruzko bere ikerketa liluragarriarekin. Hona oharrak zer dioen:

"Kongresukide agurgarriak: Tamalez jakinarazi behar dizuet San Nikolas ontziaren zoritxar lazgarriaren kontakizuna… zeukan paper-sorta, orduan irakurtezina zena, eta zaharberritu ondoren zer zioen jakinaraziko nizuela agindu nizuena, erabat hondatu eta suntsitu dela zaharberritze prozesuan. Guztiz atsekabeturik nago. Damu dut denbora honetan zuek horrelako amaiera baten zain eduki izana. Damu dut oso gu guztiongatik, baina Pedro de Anacaberengatik bereziki, berari gertatutakoak jakinkizun geratuko baitira gure itsasoko historian eta literatura unibertsalaren historian. Beste hainbeste gauza bezala, inondik ere. Agur bero bat eta mila esker zuen arreta adeitsuagatik.


Agustín Gorrondatxena Murgialdai

Ikertzailea

Oleta, 2002ko maiatzak 29.Testuak: Javier Gonzalez de Durana
Itzulpena: Maria Jose Kerejeta
Irakurle antzeztua: Ramon Castro
Ideiaren suspertzailea eta zuzendari artistikoa: Karlos Panera
Ekoizlea: Imanol Agirre
Lekeitiko Kale Antzerki Jaialdiaren ekoizpen propioa, 2004ko uztailaren 9an Konpainial eleizan jokatua.