zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
3261 bertso/olerki       1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 
 

—1— Arzak, Antonio, "Chanton Piperri"-ri oroitza, Euskal-Erria. 40 (1899 ) 538-539

—2— Artola, Jose (Pepe, J.A:), "Endo-ri", Euskal-Erria. 66 (1912 ) 408-409 (Zat. ?)

—3— Garitaonandia, Bitor, "Mater Dolorosa" (Ama neketsua), Euskal-Erria. 78 (1918 ) 115-116

—4— Arrese, Emeterio, "Nere ama".(Erderatik biurtua), Euskal-Erria. 46 (1902 ) 13

—5— Otaņo, Pedro Maria (Katarro, Pello Maria), "Orfeon Donostiarra"-ri Agur!, Euskal-Erria. 43 (1900 ) 42

—6— Azkue, Eusebio Maria (A. E.M.), (Maiatzeko lorak), Euskal-Erria. 36 (1897 ) 392-393

—7— Luisa [azkoitiarra], (Otsaldiak), Euskal-Erria. 20 (1889 ) 112-115 , 140-141, 170-176, 200-201

—8— Orkaiztegi, Patrizio, (Sebastian Mendibururi), Euskal-Erria. 7 (1882 ) 41

—9— Virgilio Maron, Publio, 1'go Egloga. Artzai koplak, Euskal-Erria. 62 (1910 ) 236-239 (Eusk.: A. Iturriaga)

—10— Arana, Jose Ignazio, 1491-1492. Granada kristau-gudariz inguratua, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 124-125

—11— Arana, Jose Ignazio, 1521. Graziyaren garaimena San Inacio-gan, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 121-122

—12— Arzak, Antonio, 1876 uztaren 21ari, 1881ko beraren urteurrenean, Euskal-Erria. 3 (1881 ) 216

—13— Ignacio, P., 1887-ko uztaren 31-an, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 145

—14— Mercader, Ignacio, 1895-ko apirillaren 25-an adiskide arteko bazkarian, Euskal-Erria. 32 (1895 ) 377

—15— Enbeita Renteria, Kepa (E., E.K., Karatx, Kepa, Txindorra, Urretxindorra), 1913garren bagila'ko Baztan'go uyolde naguzija'ri, Euskal-Erria. 74 (1916 ) 62-63

—16— Soroa, Marzelino (Omar Celin, Celin, M.S.), A babua!, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 352

—17— Soroa, Marzelino (Omar Celin, Celin, M.S.), A zer bi!, Euskal-Erria. 30 (1894 ) 416

—18— Soroa, Marzelino (Omar Celin, Celin, M.S.), A zer bi!, Euskal-Erria. 49 (1903 ) 160

—19— Alzaga, Toribio (Darra, A.), A zer bista!, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 447

—20— Alzaga, Toribio (Darra, A.), A zer egiya, Euskal-Erria. 72 (1915 ) 349

—21— Soroa, Marzelino (Omar Celin, Celin, M.S.), A zer mirabia!, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 415-416

—22— Soroa, Marzelino (Omar Celin, Celin, M.S.), A zer ostatuba!, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 575-576

—23— Arzak, Antonio (A., A. A.), A!... agertzen zaizute, Euskal-Erria. 77 (1917 ) 536

—24— Echegaray, Karmelo, A. Sebastian Mendiburukoaren eriotzaren 101-garren urteurrenean, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 57

—25— Artola Larraņaga, Ramon, Abaiteroa eta medikuba, Euskal-Erria. 50 (1904 ) 128

—26— Artola Larraņaga, Ramon, Abbadie jaunari euskariarrak zor diogun eskerra, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 397-399

—27— Artola Larraņaga, Ramon, Abe zarrari malko ale bi, Euskal-Erria. 25 (1891 ) 375-378

—28— Iraola, Bitoriano, Abendua-ren 7ª 1688garren urtean, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 133-134

—29— Abenduko illaren, Euskal-Erria. 72 (1915 ) 68-69

—30— Melendez, Aberatstasunak, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 414 (Eusk.: K.Echegaray)

—31— Adema, Gratien (Zalduby), Abereak izurritearekin, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 239-240

—32— Iraola, Bitoriano, Abua eta kirtena. (Ipuya), Euskal-Erria. 42 (1900 ) 138

—33— Artola Larraņaga, Ramon, Abuztua Donostiyan, Euskal-Erria. 27 (1892 ) 149-150

—34— Lopez Alen, Franzisko, Abuztuaren 31. Donostiari, 1813-1888, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 185

—35— Adema, Gratien (Zalduby), Acheria eta akerra, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 11

—36— Adema, Gratien (Zalduby), Acheria eta akerra, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 185

—37— Kamoens, Adiachoak. Barbara zeritzan katibu bati, Euskal-Erria. 31 (1894 ) 42 (Eusk.: Jose Ignazio Arana)

—38— Darroupe-Harluz, Adios Amerikari, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 253-254

—39— Adios, ene maitia, Euskal-Erria. 6 (1882 ) 118

—40— Otaegi, Klaudio, Adiskide baten oroitza, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 374

—41— Samaniego, Felix Maria, Adiskide bi eta artza, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 314 (Eusk.: ?)

—42— Adiskidea, galdetzen nazu, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 350

—43— Zapirain Irastorza, Jose, Adiyo!, Euskal-Erria. 37 (1897 ) 566-567

—44— Gamboa, Jose, Adrian Loyarte jauna-ri, Euskal-Erria. 71 (1914 ) 13

—45— Uranga, Joan Inazio, Adrian Loyarte jaunari egunari dagokiyon oroitz bat, Euskal-Erria. 64 (1911 ) 218

—46— Artola Larraņaga, Ramon, Afrika-ko karabinero jigantia, Euskal-Erria. 57 (1907 ) 514-517

—47— Artola Larraņaga, Ramon, Agerkaichoa, Euskal-Erria. 58 (1908 ) 219-220

—48— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Agertuko da egunen baten, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 253

—49— Iraola, Bitoriano, Agiņ ateratzalle bi, Euskal-Erria. 2 (1881 ) 143

—50— Artola Larraņaga, Ramon, Agorillaren ogei ta bederatziya eleiza berri Donostiakoa-rentzat, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 288

—51— Uranga, Joan Inazio, Agur Gabilondo, Euskal-Erria. 69 (1913 ) 354

—52— Alabiz, Agur Maria, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 416

—53— Arana, Jose Ignazio, Agur Maria, Ama gurea, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 475

—54— Lopez Alen, Franzisko, Agur Sarasate!, Euskal-Erria. 59 (1908 ) 320

—55— Elizanburu, J.B. (Piarres Adame, Salaberri), Agur erri maiteari!, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 366-368

—56— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Agur ume, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 39-42

—57— Arrese, Emeterio, Agur!, Euskal-Erria. 38 (1898 ) 19-20

—58— Arrese, Emeterio, Agur!, Euskal-Erria. 66 (1912 ) 19

—59— Arzak, Antonio (A., A. A.), Agur!, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 254

—60— Iņarra, Migel Antonio, Agur, agur Maria, Euskal-Erria. 27 (1892 ) 496

—61— Azkarate, Ramos, Agur, agur bizkarrondo!, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 5-6

—62— Arzak, Antonio (A., A. A.), Agur, bigarren aldiz, Errege ta bere Amari, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 1-4

—63— Alabiz, Agur-Erregiņa edo Salbea, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 416 (J.Ign.Arana)

—64— Agur-ona edo Salbea, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 394

—65— Agirre Badiola, Domingo (D.A.), Agure kanta, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 12-14

—66— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Agurrak, Euskal-Erria. 48 (1903 ) 266

—67— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Agurrak Ama Birjiņa Karmengoari, Euskal-Erria. 45 (1901 ) 40

—68— Otaegi, Klaudio, Agustin Santuaren pasadizo bat, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 183

—69— Iraola, Bitoriano, Ah lukainka!, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 104

—70— Agirre Badiola, Domingo (D.A.), Ai balekite!, Euskal-Erria. 37 (1897 ) 19-23

—71— Sanchez Irure, Cayetano, Ai nere aurchoa!, Euskal-Erria. 32 (1895 ) 494

—72— Artola Larraņaga, Ramon, Ai zer pintatzallea!, Euskal-Erria. 26 (1892 ) 497-498

—73— Arzak, Antonio (A., A. A.), Ai!, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 145

—74— Arzak, Antonio (A., A. A.), Ai!, Euskal-Erria. 5 (1882 ) 167

—75— Arzak, Antonio (A., A. A.), Ai!, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 350

—76— Soroa, Marzelino (Omar Celin, Celin, M.S.), Ai!, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 271

—77— Arzak, Antonio (A., A. A.), Ai!, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 413

—78— Iņarra, Migel Antonio, Ai! (Manterola-ko on Bizente apaiza jaun aundiaren ill-berrian), Euskal-Erria. 25 (1891 ) 414

—79— Lopez Alen, Franzisko, Aingeru bat geyago. Saratar Magdalen Larralde-ren oroimengarriari, Euskal-Erria. 33 (1895 ) 150-151

—80— Arzak, Antonio (A., A. A.), Aingeru bati, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 416

—81— Aingeru bati, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 60

—82— Arzak, Antonio (A., A. A.), Aingeru bati, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 480

—83— Arzak, Antonio (A., A. A.), Aingeru bati, Euskal-Erria. 27 (1892 ) 222

—84— Arzak, Antonio (A., A. A.), Aingeru bati, Euskal-Erria. 27 (1892 ) 249

—85— Sanchez Irure, Cayetano, Aingeru maitia!, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 377

—86— Aingerua eta aurra, Euskal-Erria. 43 (1900 ) 23-24

—87— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Aingeruak Maria guztiz Santeari emon eutsan, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 396-399

—88— Arrieta, Jose M., Aingerucho bat zerura, Euskal-Erria. 30 (1894 ) 364

—89— Uranga, Joan Inazio, Aingerucho bat. (Madalena Larralde Saratarra-ri), Euskal-Erria. 35 (1896 ) 300

—90— Arrieta, Jose M., Aingeruchoak zerura, Euskal-Erria. 30 (1894 ) 314

—91— Arana, Jose Ignazio, Aiņgeru bat geiyago, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 403

—92— Arana, Jose Ignazio, Aita Agustin Cardaberaz zan, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 237

—93— Urruzuno Salegi, Pedro Migel (P.M.), Aita Agustin Cardaberaz-i. Kantaera, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 239-242

—94— Iraola, Bitoriano, Aita Andres Urdaneta-ren oroitzian kantachoa, Euskal-Erria. 51 (1904 ) 234-237

—95— Artola Larraņaga, Ramon, Aita Andres Urdaneta-ri bere tallunza goititzeko egunean, Euskal-Erria. 51 (1904 ) 240-241

—96— Alabiz, Aita Gurea, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 416

—97— Machiandiarena, R., Aita Harispe-ri, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 22

—98— Garitaonandia, Balbino, Aita Jose Ignazio Arana-kuari bere jaiotz-egunian, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 443

—99— Arana, Jose Ignazio, Aita Larramendi euskaldun paregabeari Andoain-darren kantak, Euskal-Erria. 23 (1890 ) 562-565

—100— Artola, Jose (Pepe, J.A:), Aita Larramendi illezkorrari bere jayotzaren bigarren eunkidan, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 12

3261 bertso/olerki       1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]