inprimatu egileen aurkibidea
Manterola, Gabirel
 
Izena:  Manterola, Gabirel

Ezizena:  G., Gabirel; Gama; Gama (Gam); M.G.
Sinadurak:  
 
283  bertso/olerki       1 [2] [3] 
 

—1— ¿.....? (Txoritxu politak), Jaungoiko-zale. 8 (1919, 127.zk.) 121

—2— Abesti ituna, Ekin. 1 (1932, 24.zk.) 8

—3— Adarra'ri, Adarra. (1922, Urt.1) [25]

—4— Ago-belarriak, Jaungoiko-zale. 12 (1923, 216.zk.) 94

—5— Agur Ama Sortzez Garbia!, Jaungoiko-zale. 15 (1926, 290.zk.) 256

—6— Agur Jaunak..., Ekin. 1 (1932, 1.zk.) 8

—7— Agur Sortzez Garbia!, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 183.zk.) 190

—8— Agur yaunak, Euskera. 13 (1932, 1-4.zk.) 302-303

—9— Agur! Goi-egunsenti..., Ekin. 3 (1934, 121.zk.) 8

—10— Agur, Ama Sortzez Garbia!, Jaungoiko-zale. 16 (1927, 314.zk.) 265

—11— Agur, Sorkunde Garbia!..., Ekin. 2 (1933, 97.zk.) 3

—12— Agur...!, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 121.zk.) 73

—13— Aintza Jaunari!, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 124.zk.) 98

—14— Aita Prantzisko, Aranzazu. 12 (1932, 136.zk.) 273

—15— Aita'ren ardurapean, Jaungoiko-zale. 20 (1931, 389.zk.) 22

—16— Aizkidetasuna, Jaungoiko-zale. 7 (1918, 101.zk.) 106

—17— Aldia..., Ekin. 2 (1933, 49.zk.) 3

—18— Alper eta patxiko, Jaungoiko-zale. 18 (1929, 352.zk.) 207

—19— Alper-alperrik jardungo dabe, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 174.zk.) 114

—20— Ama Birjiņaren Feli Aba irutasundarra, Jesus'sen Biotzaren Deya. (1965 ) 95

—21— Ama Neketsuari, Jaungoiko-zale. 16 (1927, 299.zk.) 95

—22— Ama Sortzez Garbiari, Jaungoiko-zale. 9 (1920, 159.zk.) 183

—23— Ama Sortzez Garbiari, Gautxori. (1929, 3.zk.) [5-6]

—24— Ama maitegarria, Jaungoiko-zale. 7 (1918, 98.zk.) 82-83

—25— Ama nekatsua!, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 119.zk.) 52

—26— Ama'ren illa, Ekin. 1 (1932, 16.zk.) 1

—27— Ama'ren illa, Jaungoiko-zale. 12 (1923, 217.zk.) 102

—28— Amaikagarren Pio Doipuruari, Ekin. 2 (1933, 54.zk.) 3

—29— Anayak! Agur!, Anayak. (1939, 1.zk.) 6

—30— Andoni ta mitxeletia, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 129-130.zk.) 138

—31— Antiguako Ama maitea, Ondarroa. (1984 ) 40-41

—32— Antiguako Ama maitea, Egin. 2 (1978, 268.zk.) I

—33— Arantzarteko Liliari, Ekin. 4 (1935, 178.zk.) 1

—34— Arantzazu'ko Amari, Aranzazu. (1971 ) 358

—35— Arantzazu'ko Lilia, Jaungoiko-zale. 7 (1918, 106.zk.) 144-145

—36— Arrate'ko Ama Sortzez Garbiari, Jaungoiko-zale. 18 (1929, 361.zk.) 347

—37— Asis'ko "Eroa", Jaungoiko-zale. 7 (1918, 107.zk.) 151-152

—38— Asis'tar Pantzeska-Deuna'ren eriotza, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 131.zk.) 150

—39— Asis'tar Pantzezka deuna, Jaungoiko-zale. 11 (1922, 203.zk.) 231

—40— Asis'tar Prantzisko deuna (1226-1926), Jaungoiko-zale. 15 (1926, 286.zk.) 209-210

—41— Asis'tar Prantzisko deuna (1226-1926), Euzkadi. 14 (1926, 4364.zk., X-17) 4

—42— Asis'tar Prantzizko Deuna,1226-1926, Aranzazu. 6 (1926, 67.zk.) 355-356

—43— Aterki baten bizitza, Olerti. (1961, 1961 II) 144-148

—44— Au nastea...!, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 168.zk.) 67

—45— Aurrerapidea? Bai, zera!, Jaungoiko-zale. 13 (1924, 243.zk.) 224

—46— Aurtxoak yayota seyaskatxoan, Gure herria. 2 (1922, 1.zk.) 49-50 (Zat.?)

—47— Aurtxoaren negarra, Jaungoiko-zale. 11 (1922, 189.zk.) 51

—48— Aurtzaro deuna. (Abestia), Jaungoiko-zale. 10 (1921, 178.zk.) 143

—49— Auts-eguna, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 117.zk.) 37-38

—50— Azkatasuna ala..., Jaungoiko-zale. 20 (1931, 403.zk.) 243

—51— Bai, baņa...!, Jaungoiko-zale. 11 (1922, 195.zk.) 127

—52— Bakartasuna, Zeruko Argia. 22 (1957, 39.zk.) 229

—53— Bakea, Agur. 4 (1973, 117.zk.) 6

—54— Bardintasuna?, Jaungoiko-zale. 14 (1925, 268.zk.) 272

—55— Bariku-guren, Jaungoiko-zale. 7 (1918, 95.zk.) 57

—56— Bazkunaren bigarren arloak, Jaungoiko-zale. 20 (1931, 389.zk.) 18-19

—57— Belen'go estalpean, Ekin. 4 (1935, 180.zk.) 1

—58— Belen'go estalpean, Ekin. 2 (1933, 99.zk.) 3

—59— Belen'go irakatsiak, Jaungoiko-zale. 18 (1929, 340.zk.) 10

—60— Belen'go yayotza, Jaungoiko-zale. 14 (1925, 269.zk.) 288-289

—61— Ber-piztu da, Zer. (1983, 68.zk.) 9

—62— Ber-piztu da. Ez da emen, Zeruko Argia. 22 (1957, 38.zk.) 226

—63— Berez?... Bai zera...!, Jaungoiko-zale. 12 (1923, 220.zk.) 138

—64— Berez?... Bai zera...!, Euzkadi. 11 (1923, 3311.zk.) 6

—65— Bethleem...!, Jaungoiko-zale. 13 (1924, 243.zk.) 245

—66— Bethlem'go estalpean, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 136.zk.) 191

—67— Bethlem'go estalpean, Euzkadi. 9 (1921, 3003.zk.) 1

—68— Beti ernai..., Ekin. 2 (1933, 55.zk.) 3

—69— Beti erren..., Jaungoiko-zale. 11 (1922, 188.zk.) 42

—70— Beti goirantz, Ekin. 2 (1933, 50.zk.) 1-2

—71— Betor maitasun gartsua!..., Ekin. 1 (1932, 30.zk.) 3

—72— Bide bakarra, Jaungoiko-zale. 13 (1924, 242.zk.) 204

—73— Bideztia, Jaungoiko-zale. 7 (1918, 91.zk.) 20

—74— Biotz maitagarria, Zeruko Argia. 22 (1957, 42-43.zk.) 304

—75— Biotz-egarria, Jaungoiko-zale. 19 (1930, 376.zk.) 200

—76— Biotza, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 115.zk.) 22-23

—77— Biotzez gurtu daigun..., Ekin. 3 (1934, 112.zk.) 3

—78— Bizitzako bidean, Jaungoiko-zale. 12 (1923, 226.zk.) 216

—79— Bizitzan ikasia, Jaungoiko-zale. 15 (1926, 280.zk.) 130

—80— Bonavendur eta onen lekaidi-ana, Adarra. ([1921-1922?], 3.zk.,Ab.11) [31]

—81— Damutasun - gogartea, Jaungoiko-zale. 15 (1926, 275.zk.) 72-73

—82— Deunoro eguna, Jaungoiko-zale. 7 (1918, 109.zk.) 168

—83— Dixit insipiens..., Jaungoiko-zale. 9 (1920, 140.zk.) 29

—84— Ederto!, eta yarrai!..., Euzkadi. 16 (1928, 4889.zk.) 4

—85— Ederto!, eta yarrai!..., Jaungoiko-zale. 17 (1928, 327.zk.) 146

—86— Edurrari begira, Zeruko Argia. 23 (1958, 50.zk.) 33

—87— Edurrari begira, Ekin. 2 (1933, 56.zk.) 1

—88— Edurrari begira, Ekin. 1 (1932, 3.zk.) 8

—89— Edurtza, Vida vasca. (1956, 33.zk.) 193-194

—90— Edurtzan..., Karmel. 5 (1955 ) 22-23

—91— Egi bidea, Jaungoiko-zale. 9 (1920, 142.zk.) 47

—92— Egi bidea, Zeruko Argia. 21 (1956, 25.zk.) 22

—93— Egi-argia, Jaungoiko-zale. 9 (1920, 150.zk.) 115

—94— Egi-barik alperrik, Jaungoiko-zale. 11 (1922, 205.zk.) 247

—95— Egia, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 126.zk.) 114

—96— Egia, Jaungoiko-zale. 14 (1925, 264.zk.) 230

—97— Egia maitetu...!, Jaungoiko-zale. 15 (1926, 272.zk.) 31

—98— Egia maitetu...!, Ekin. 2 (1933, 78.zk.) 1

—99— Egia ta azkatasuna, Zeruko Argia. 23 (1958, 51.zk.) 47

—100— Egia ta indarra, Jaungoiko-zale. 14 (1925, 246.zk.) 5

283 bertso/olerki       1 [2] [3]