inprimatu egileen aurkibidea
Mokoroa, Baleriano
 
Izena:  Mokoroa, Baleriano

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
18  bertso/olerki      
 

—1— Agur egun zoragarriya, Izaskun. 8 (1954, 90.zk.) 4

—2— Alkate bat Bilbo-ko Erri-etse edo udaletsean, Euskalzale. 3 (1899 ) 118

—3— Alkate bat Bilbo-ko Erri-etse edo udaletsean, Euskalduna. 4 (1899, 138.zk.) 126

—4— Asko baldiñ bagera, Euskalzale. 2 (1898 ) 261

—5— Erritar anayai ongi-etorria, Euskal-Erria. 48 (1903 ) 142-143

—6— Euskerazko itz-aldiak Bilbon, Euskalzale. 2 (1898 ) 370

—7— Felipe Dugiols zanari, La unión vascongada. 11 (1901, 3309.zk.) 1

—8— Goazen artzaiak goazen basoetxera, Izaskun. 10 (1956-1957, 120.zk.) 6

—9— Goazen artzaiak goazen basoetxera, Izaskun. 2 (1948, 20.zk.) 3

—10— Gure izkuntza, Napartarra. 5 (1915, 222.zk.) 2

—11— Irritar anayai ongui-etorria, La unión vascongada. 12 (1902, 4039.zk.) 1

—12— Jesusen Jetsemani baratzako otoitza, Euskalzale. 3 (1899 ) 97

—13— Nere lengusu Eustasio Mokoroa zana-ri bere eriotzean, Euskalzale. 2 (1898 ) 53

—14— Nola eta zergaitik, Euskalerriaren alde. 5 (1915 ) 436

—15— Olenzaro eguna Tolosan, Euskalzale. 2 (1898 ) 404

—16— Oñati-ri, Ibaizabal. 1 (1902, 39.zk.) 2

—17— Oñati-ri, Euskal-Erria. 47 (1902 ) 364

—18— Tolosa-Eleiz-barrutiko lenengo Eukaristi-Batzarreko Ereserkia, Argia. 10 (1930, 488.zk.) 1

18 bertso/olerki