inprimatu egileen aurkibidea
Enbeita, Balendin
 
Izena:  Enbeita, Balendin

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
224  bertso/olerki       1 [2] [3] 
 

—1— "Joanes" artzaiñaren siñismena, Olerti. (1961, 1961 III) 227-228

—2— "Urretxindorra"-ri, Egin. 6 (1982, 1578.zk.) 21

—3— "Zeruko Argia"k pozturik hemen, Zeruko Argia. (1974, 569.zk.) 2

—4— ("Zeutzat" aldizkariari), Zeutzat. (1959, 41.zk.) 5

—5— (Bilboko Gotzain laguntzailearen ordenazioa), Iglesia en Vizcaya - Bizkaian Eleizea. (1976, 21.zk.) 15

—6— (Don Klaudioren omen-jaian San Anton elizan), Egin. (1983, 1620.zk.) 15

—7— (Etxahunen hiletan abestutako bertsoa), Dantzariak. (1979, 11.zk.) 32

—8— Aberri Eguna ez da bakarrik, Zeruko Argia. (1986, 1099.zk.) 47

—9— Aga zaharrean eskegita dagoen kurtzulu argiari, Zeruko Argia. (1985, 1069.zk.) 41

—10— Agindu dauste bertso luze bat, Karmel. (1983, 2) 61

—11— Agur ta erdi, Deia. 10 (1986, 3139.zk.) 27

—12— Agur, lenengo, Aita Santua, Karmel. (1983, 3/4) 24-25

—13— Agurra, Olerti. (1963, 1963 III-IV Minezko ezpata) 61-62

—14— Agurra (Bertsolari zaharren agurra aurrez), Punto y hora de Euskal Herria. (1984, 356.zk.) 52

—15— Agurrezko bertsoa, Anaitasuna. 6 (1959, 67.zk.) 2-3

—16— Aita Felix Irukoiz'tarra, Jesus'sen Biotzaren Deya. (1962, 19.zk.) 17-18

—17— Aita Martin (G.B.), Karmel. 11 (1961, 1.zk.) 11-12

—18— Aita Peli Irukoiztarra'ri, Brisas guerniquesas. (1967, 88.zk.) [5]

—19— Aloña mendi gañian nago, Aranzazu. 32 (1952 ) 241

—20— Alperra eta fina, Danok - bat. (1974, 122.zk.) [7]

—21— Alperra eta fina, Karmel. 2 (1952 ) 72

—22— Alperra ta zintzoa, Aranzazu. 40 (1959 ) 132

—23— Alperra ta zintzoa, Goiz-argi. 2 (1961, 21.zk.) 5

—24— Alperra ta zintzoa, Anaitasuna. 1 (1953, 6.zk.) 2

—25— Ama, Olerti. (1965, 1965 I-II Ikurrin) 64-65

—26— Ama Sortzez Garbia naz, Anaitasuna. 2 (1954, 23.zk.) 2

—27— Amaren naigabeak, Zeruko Argia. (1976, 708.zk.) 32

—28— Ameriketara doan semeak eta amak alkarrizketa, Jesus'sen Biotzaren Deya. (1961, 10.zk.) 18

—29— Ames utsa zaitugu, uda berri lore, Príncipe de Viana. 9 (1974, 100.zk.) 5

—30— Amesak ames ditudaz eta, Eguna. 1 (1986, 141.zk.) 3

—31— Anbotoko bertsoak (Orain dela 150 urte eginak, Peru eta Antoneri jarriak), Zeruko Argia. (1985, 1070.zk.) 41

—32— Arantzazuko Euskal-batzar egunean, Izaskun. 11 (1957, 121.zk.) 6

—33— Arantzazuko Euskal-batzar egunean, Aranzazu. 37 (1956 ) 294

—34— Arrantzalia, Olerti. (1962, 1962 III-IV Esku-azalak) 26-27

—35— Arratia'ko basurdia, Karmel. 4 (1954 ) 41-43

—36— Arratiako mixiolariak direala-ta, Anaitasuna. 1 (1954, 8.zk.) 2

—37— Arrospide'tar Jon il jaku, Anaitasuna. 13 (1966, 133.zk.) 7

—38— Arrutza jaunari, Olerti. (1967, 1967 I-II Itzartze) 68-69

—39— Aspertu gura ta ezin aspertu, Anaitasuna. 6 (1959, 67.zk.) 8

—40— Astoa eta errotaria, Goiz-argi. 1 (1960, 5-6.zk.) 6

—41— Astoa eta errotaria, Anaitasuna. 6 (1960, [71].zk.) 8

—42— Atxakirik ez, mesedez!, Euskerazaintza. (1989, 8.zk.) 9

—43— Au da lotsari emon dauztana, Karmel. 5 (1955 ) 79

—44— Aundi guriak ondoren onik ez, Zeruko Argia. (1971, 424.zk.) 2

—45— Aundikeriak ondoren onik ez, Anaitasuna. (1968, 155.zk.) 5

—46— Azeriaren gogoetak, Anaitasuna. 8 (1961, 83.zk.) 6

—47— Azeriaren gogoetak, Anaitasuna. 6 (1960, 70.zk.) 8

—48— Azkatasun egarri, Olerti. (1980, 1980) 110-111

—49— Azkatasuna ez daigun artu olgetan, Olerti. (1963, 1963 I-II Izar) 93-94

—50— Azken agurra, Anaitasuna. 3 (1955, 27zk.) 2

—51— Baita Domingo Iturrateri, Zeruko Argia. (1984, 998-999.zk.) 55

—52— Baita Domingo Iturrateri, Zeruko Argia. (1983, 997.zk.) 39

—53— Bake osorik ez, Olerti. (1961, 1961 I) 59-60

—54— Bake osorik ez, Jesus'sen Biotzaren Deya. (1961, 12.zk.) 22

—55— Baserri sukaldea, Goiz-argi. 1 (1960, 2.zk.) 4

—56— Baserri uts gaxoari, Olerti. (1968, 1968 I-II Bakardade) 69

—57— Baserri-sukaldea, Karmel. 8 (1958, 4.zk.) 12

—58— Baserria, Eguna. 2 (1987, 172.zk.) 25

—59— Baserriari, Anaitasuna. 6 (1960, 70.zk.) 7

—60— Baserritarrak kejaz, Príncipe de Viana. 7 (1972, 79.zk.) 5

—61— Belengo Izarra, Olerti. (1964, 1964 III-IV Udazkena) 78

—62— Bermeo aldetik denpora asko eztala Dakarrera joan direan arrantzaleai, Anaitasuna. 6 (1960, 70.zk.) 6

—63— Bertso bat emen abestutzeko, Jesus'sen Biotzaren Deya. (1961, 7.zk.) 5

—64— Bertsolaria zelan egin, Príncipe de Viana. 12 (1977, 129-131.zk.) 10 (Zat.)

—65— Bertsolaria zelan egin, Príncipe de Viana. 9 (1974, 100.zk,.) 4 (Zat.)

—66— Bertsolariak, ona izateko, Society of basque studies in America. (1989, 9) 9

—67— Bertsolariak, ona izateko, Haizeak. (1982, 2.zk.) 9

—68— Bertsolarien garai zabala, Zeruko Argia. (1974, 571.zk.) 2

—69— Bilboko Atletikoa zelan zuzendu eta indartu, Anaitasuna. 6 (1959, 67.zk.) 3

—70— Biotz-erdiko baserritxoa, Goiz-argi. 7 (1966, 82.zk.) 7

—71— Biteriñoko izarra, Beato Domingo Iturrate. (1985, 2.zk.) [8]

—72— Bizitza barri, Anaitasuna. 2 (1954, 22.zk.) 2

—73— Bizkai'ko mendiak, Karmel. 10 (1960, 3.zk.) 96d

—74— Bizkaiko gure mendiak, Habe. (1982, 2.zk.) 15

—75— Bizkaiko obispo jaunari, Anaitasuna. 1 (1954, 12.zk.) 2

—76— Brouard tar Santi, Olerti. (1988, 1985-1986) 331-332

—77— Brouard'tar Santi, Zeruko Argia. (1985, 1078.zk.) 41

—78— Demokrazia, Eguna. 2 (1987, 172.zk.) 25

—79— Egia eta zuzentasuna' Hau da gure Jaungoikua, Zeruko Argia. (1984, 1034.zk.) 41

—80— Egia eta zuzentasuna. Au da gure Jaungoikoa, Olerti. (1991, 1991) 193

—81— Egiaren lekoan, gezurra nagusi, Olerti. (1991, 1991) 194

—82— Egiaren lekuan, gezurra nagusi, Egin. 6 (1982, 1567.zk.) 19

—83— Egiñak-egin eta or konpon, Príncipe de Viana. 10 (1975, 115.zk.) 4

—84— Egiñak-egin eta or konpon, Anaitasuna. 14 (1966, 138.zk.) 3

—85— Egiten dana goize edo belu, Balance cultural. 1 (1986, 5.zk.) 55

—86— Egiten dunak goiz edo belu, Egin. (1986, 2991.zk.) 21

—87— Eguberri edo Gabon egunak, Zeruko Argia. (1974, 616.zk.) 2

—88— Egun argitan dira, Gure erria. (1961, 55.zk.) 1

—89— Eguzki-argi laguntzalia, Karmel. 1 (1951 ) 104

—90— Emakumea eta euzkera, Zeutzat. (1963, 88.zk.) 5

—91— Emakumia lurbira ziar, Príncipe de Viana. 9 (1974, 97.zk.) 4 (Zat.?)

—92— Esango dau norbaitek, nun da, baña Oka?, Agur. 6 (1975, 174.zk.) 8

—93— Esaten dabe gaurko gaztea, Anaitasuna. (1982, 419.zk.) 18

—94— Eskerrak emanez, Karmel. (1983, 2) 59

—95— Eskondu barriari, Zeutzat. (1963, 89.zk.) 5

—96— Eskontza Ariatzan, Anaitasuna. 13 (1966, 135.zk.) 3

—97— Eskubide bardina, Príncipe de Viana. 7 (1972, 81-82.zk.) 4

—98— Eskubide berdina daukagu guztiok, Zeruko Argia. (1986, 1087.zk.) 41

—99— Euskadi dogu lur autatua, Punto y hora de Euskal Herria. (1986, 454.zk.) 38

—100— Euskadi ez da Euskalerria, Aizu. 8 (1989, [78.].zk.) 52

224 bertso/olerki       1 [2] [3]