inprimatu egileen aurkibidea
Basarri (Eizmendi, Iñaki)
 
Izena:  Eizmendi, Iñaki

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
698  bertso/olerki       1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
 

—1— "Amaya" dala-ta. Olaizola'tar Gabirel'ekin berriketan, Eguna. 1 (1937, 72.zk.) 6

—2— "Endañeta" eta "Mendizabal II", Goiz-argi. 15 (1974, 198.zk.) 2

—3— "Gabon-zar" gabean, Príncipe de Viana. 15 (1981, 147.zk.) 10

—4— "Jel-Orde"-ri erantzuna, Euzko Deya. 4 (1939, 164.zk.) 4

—5— "Mondragonés", Arrasate Press. (1988, 8.zk.) 19

—6— "Uztapide" bertsolariari omenaldia, Príncipe de Viana. 7 (1972, 80.zk.) 4

—7— "Ziaran-zar" eta "Soarte", Goiz-argi. 15 (1974, 218.zk.) 2

—8— "Zubeltzu"-ren omenaldia, Goiz-argi. 15 (1974, 182.zk.) 2

—9— ("Kortaberri" aizkolariari), Goiz-argi. 15 (1974, 197.zk.) 2

—10— (Bergara'ko partiduari), Goiz-argi. 19 (1978, 387.zk.) 23

—11— (Eskerrak), Herriz herri. (1987, 361.zk.) 7

—12— (Nere Bordatxotik). Bildutako sortatxoak, Euzkadi. 23 (1935, 7061.zk.) 12

—13— (Urte Berri on desideratuz 1960an...), Herriz herri. (1988, 362.zk.) 4

—14— Abade berriari, "Iratzeder" jaunari, Otoizlari. (1972, 66.zk.) 19

—15— Aberri-Eguna, Euzkadi. 22 (1934, 6641.zk.) 12

—16— Agate deunaren aintzaz, Euzkadi. 22 (1934, 6613.zk.) 10

—17— Aguirre'tar Joseba Andoni'ri, Euzko Deya. 3 (1938, 90.zk.) 2

—18— Agur Euzkadi!, Euzko Enda. 1 (1939, 7.zk.) 8

—19— Agur laztan bat lendabiziko, Eibar. (1963, 56.zk.) 10

—20— Agur, Amuzkibar, agur...!, Euzkadi. 24 (1936, 7413.zk.) 6

—21— Agur, irakasle! (Arantzadi'tar Ingartzi), Eguna. 1 (1937, 42.zk.) 2

—22— Agur, otsail, Zeruko Argia. (1971, 418.zk.) 2

—23— Agur-bertsoa, Beasain festivo. (1963 ) [31]

—24— Agurra, Anaitasuna. 6 (1960, 70.zk.) 6

—25— Agustin Ostolaza, Aranzazu. (1971 ) 188-189

—26— Aierbe-Mindegia, Zeruko Argia. (1971, 418.zk.) 2

—27— Ainbat urtean zenbat pauso zuk, Euzko Deya. 19 (1961, 253.zk.) 21

—28— Ainbeste milloi gastatzen dira, Izaskun. 6 (1952, 65.zk.) 6

—29— Aintza ta aintza aberri eder!, Euzkadi. 21 (1933, 6307.zk.) 8

—30— Aintzat artzen ez, Goiz-argi. 19 (1978, 414.zk.) 13

—31— Aita Lekuonari, Oiartzun. (1980, [10].zk.) 9

—32— Aita Lekuonari, Zeruko Argia. (1979, 857.zk.) 29

—33— Aitona maite, geyago ez bada, Argia'ren egutegia. 12 (1933 ) 92

—34— Aitonaren malkoak, Anaitasuna. 10 (1955, 134.zk.) 1

—35— Aiuntamentu donostiarrak, Deia. 4 (1980, 1096.zk.) 13 (Zat.)

—36— Aizazu "Alcibar" esango dizut, Argia. 15 (1935, 721.zk.) 2

—37— Aizazu gazte, lagun nerea, Euzko Deya. 4 (1939, 150.zk.) 4

—38— Aizazu gazte: Zertan zabiltza, Argia. 14 (1934, 715.zk.) 1

—39— Alkartzeko ordua, Goiz-argi. 21 (1980, 471.zk.) 22

—40— Ama gazte alarguna, Euzko Deya. [8] (1946, 249.zk.) 4

—41— Ama gazte alarguna, Euzko Deya. 4 (1939, 159.zk.) 4

—42— Ama gogoratuz, Goiz-argi. 19 (1978, 393.zk.) 22

—43— Ama gogoratuz, Eibar. (1978, 204.zk.) 15

—44— Amaren Igoera zerura, Aranzazu. 31 (1951, 324.zk.) 79

—45— Amerika'ko anaiak, entzun, Euzko Enda. 1 (1939, 2.zk.) 8

—46— Amerika'ko anaiak, entzun, Euzko Deya. 2 (1940, 36.zk.) 9

—47— Amerika'ko eusko anaiak, entzun!, Euzko Deya. 3 (1938, 132.zk.) 4

—48— Amerikera zoaz, Euzko Deya. 16 (1958, 219.zk.) 47

—49— Anai Balasi'ren eriotz ondoren, Euzko Deya. 3 (1938, 128.zk.) 3

—50— Anai arrebok zer portamena, Zeruko Argia. (1973, 517.zk.) 2

—51— Anai arrebok zer portamena, Príncipe de Viana. 8 (1973, 84.zk.) 6

—52— Anai arrebok zer portamena, Eibar. (1973, 150.zk.) 6

—53— Anai espetxeratua!, Euzkadi. 21 (1933, 6388.zk.) 8

—54— Antzuola'tar Anastasi, Eguna. 1 (1937, 43.zk.) 4

—55— Arantzadi'tar Ingartzi. Agur irakasle!, Tierra Vasca. (1937, 58.zk.) 4

—56— Arantzazu, Aranzazu. 31 (1951, 323.zk.) 46-47

—57— Arantzazu Arraten, Aranzazu. 37 (1956 ) 227

—58— Arantzazu argitasunean juztizi bikaiña, Aranzazu. (1970 ) 371-372

—59— Arantzazu'ko Ama, Aranzazu. 16 (1936, 180.zk.) 192

—60— Arantzazu'ko eleiz berria, Enlace. (1968, 324.zk.) [6]

—61— Arantzazu'ko eleiza, Aranzazu. 34 (1954 ) 17

—62— Arantzazu'ko gallur santua, Aranzazu. 42 (1961 ) 32b

—63— Arantzazuko Amaren egunez, Aranzazu. 30 (1950, [320].zk.) 293 , 296a

—64— Arantzazura erromes, Aranzazu. (1983 ) 184 , 214

—65— Arias jaunaren itzaldia, Goiz-argi. 17 (1976, 279.zk.) 9

—66— Aritxulegi gañean, Príncipe de Viana. 7 (1972, 75,zk.) 4

—67— Arpegian parrirria, Karmel. (1980, 3) 80

—68— Arrantzaleak, Gernika. (1949, abendua) 16-17

—69— Arrantzaleak, Aranzazu. 42 (1961 ) 61

—70— Arrasate (Mondragoi)'ko erriari, Aranzazu. (1962 ) 240

—71— Arrasate zarrari, Euzko Deya. 11 (1949, 364.zk.) 6

—72— Arrate'ko Amari, Eibar. (1959, 26.zk.) 8

—73— Arrate'ko Amari, Eibar. 3 (1954, 21.zk.) [11]

—74— Arrate'ko Amari, Aranzazu. 34 (1954 ) 29

—75— Arrate'ko Amari (Ainbeste zelai...), Eibar. (1968, 106.zk.) 2

—76— Arrate'ko Amari (Ainbeste zelai...), Eibar. (1967, 96.zk.) 2

—77— Arruiz eta Yurrebaso, Goiz-argi. 19 (1978, 409.zk.) 23

—78— Artai, Yakintza. 3 (1935, 14.zk.) 152

—79— Artetxe oroituaz, Aranzazu. (1972 ) 348-349

—80— Asi bearrean naiz, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 151

—81— Aspalditxoan nago, Herriz herri. (1989, 448.zk.) 4

—82— Atoz, Belen'go izar ori!, Goiz-argi. 17 (1976, 322.zk.) 17

—83— Atoz, udaberria!, Argia. 14 (1934, 713.zk.) 3

—84— Atzerriko Bizitza, Gernika. (1951, urtarrila/martxoa) 49

—85— Au da udazkena!, Zeruko Argia. (1971, 453.zk.) 2

—86— Au pakea al da?, Aranzazu. 32 (1952 ) 87-88

—87— Auzo Gertaria (Laborda, Pozpoliñ aita agurgarriari, biotzez), Argia. 15 (1935, 722.zk.) 2

—88— Ayertza zintzoari, Euzko Deya. 5 (1940, 195.zk.) 2

—89— Azalpen bat, Euzkadi. 24 (1936, 7185.zk.) 12

—90— Azpeiti'ko erriari, Aranzazu. 38 (1957 ) 299-300

—91— Azpeiti'ri, Aranzazu. (1962 ) 240

—92— Azpeiti'ri maitasun agiriz, Olatz. (1957, 8.zk.) 69-70

—93— Basarri'ren jarduna, Goiz-argi. 19 (1978, 387.zk.) 24

—94— Basatiak lanean!, Euzkadi. 21 (1933, 6315.zk.) 8

—95— Baserria, Goiz-argi. 16 (1975, 238.zk.) 3

—96— Baserria azkenetan?, Goiz-argi. 1 (1960, 3.zk.) 6

—97— Baserritarrai, Aranzazu. 25 (1945, 262.zk.) 306-307

—98— Baserritik dute sustraia, Anaitasuna. 7 (1951, 82.zk.) 2

—99— Basetxeko ikuspegiak, Gudari. 1 (1937, 5.zk.) [17]

—100— Batzuek oso izkuntza asko, Society of basque studies in America. (1989, 9) 27

698 bertso/olerki       1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]