inprimatu
Aldaketa
Izenburua:
Aldaketa
Sinadura:
Jose Mari Aizpiri
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Aizpiri, Jose Mari

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1987
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1984
Orrialdea:
233

Aldaketa

 

Jose Mari Azpiri

 

 Nere Ait-amak erabakirik

 Ni mundura ekartea,

 Euren izen da ondasun danak

 Aurrera eramatea,

 Jainko onari eska ondoren

 Beraren borondatea,

 Apurturikan sabel barnean

 Lotutzen nitun katea,

 Ama maiteak iriki zidan

 Mundu ontako atea.

 

 Negarrez egin omen nuan nik

 Mundu onetan sarrera;

 Baiņo etxeko danak pozikan

 Artu nere etorrera.

 Garbitu eta eramanikan

 Amaren beso artera,

 Aspertu gabe nai zuan aņa

 Laztan neri ematera,

 Gero, zai zauden bularretatik

 Esne ona edatera.

 

 Urteak joanik beti aldatzen

 Oi dira lurrean gauzak.

 Aldatze oiek neretzat beintzat

 Ez dira izan errezak.

 Utzi nituan garai bateko

 Ipuņak eta jolasak;

 Aldatu nere txiki denporan

 Ibilitako solasak,

 Aspalditikan buruan ditut

 Beste erako amesak.

 

 Lo-gelan sartu bakarrik eta

 Irikirik leiotilla,

 Nere amesak argitu nairik

 Asi nintzan egi billa.

 Burua jaso nuan unean

 Biztu zaidan barne illa.

 neri begira parrez zegoan

 Leiotikan neskatilla,

 Itz batik ere ez nion egin

 Naiz gogoan izan milla.

 

 Une berean argiturikan

 Neregan nitun zalantzak,

 Kontura nintzan zergatik zidan

 Aspaldiko nere gaitzak.

 Maite-mindurik aurkitzen zera

 Esaten zidan biotzak;

 Utzi ezazuz alde batera

 Zure kezka eta lotsak,

 Baņa ez aztu lore artean

 Sortzen dirala arantzak.

 

 Lilluraturik aurkitzen ba-naiz

 Zergatikan izan lotsa?

 Orain arteņo ez nekin zer-zen

 Maitasunaren jaiotza.

 Baņa oraintxe ezagutu det

 Ames guztien ardatza.

 Biztu zaitez ta irten plazara

 Gaixorik zauden biotza,

 Eta eskeiņi maiteņoari

 Zorioneko bizitza.

 

 Neskatxak nola jarraitzen zuan

 Leiotik neri begira,

 Itz egin nion, esanaz maite,

 Jetxi zaitez atadira.

 Zuri aitortu bearrez nago

 Ta, gauza on-onak dira.

 Nik illunean ez det nai ezer

 Etorri zaitez argira.

 Alkar maitatzen duten gazteak

 Egoten diran tokira.

 

 Gu aurrez-aurre aurkitutzean

 Etxeko malladietan,

 Nere asmoak agertu nairik

 Asi nitzaion izketan.

 Maite al nozu? Galdetu nion;

 Esaidan oraintxe bertan.

 Malko darioz begiak eta

 Irriparra ezpanetan,

 Bai maite zaitut; erantzun zidan,

 Gaņera bene-benetan.

 

 Au entzutean eztakit nola

 Biotza etzaidan lertu,

 Gorderik zegon izar berri bat

 Orain neri zait agertu.

 Leno arantzadi zan tokia

 Loretegi da biurtu.

 Orretxegatik kezka guztiak

 Egingo ditut agurtu,

 Eta lorerik ederrenakin

 Bizi guztiko alkartu.

 

 Gure artean sortuko balitz

 Garbitasunan etsairik,

 Sekula ez ditut bizi guztian

 Galduko zure lotsarik.

 Maite diranei etzaie falta

 Jainkoaren laguntzarik.

 Mundu onetan nik ez nuke nai

 Zu gabeko bizitzarik.

 Maitasun utza zera loretxo

 Zugan ezta arantzarik.

 

 


inprimatu