inprimatu
"Miles Christi"
Izenburua:
"Miles Christi"
Sinadura:
Joxe Austin Orbegozo
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Orbegozo, Joxe Austin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1962
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1962 III-IV Esku-azalak
Orrialdea:
28-32

«Miles Christi»

 

Joxe Austin, Pasiotarra

 

                                               (Amundarain'tar Aita Serafin'en

                                             Apaizgoaren Zillarezko Eztaietan)

 

 Pakea

 zeruko baratzetan erne zan

 betiraundean,

 Aita Betikoaren

 itzalean...

 Zeruak jaulki zun Pake-azia

 Atsegin-baratzara.

 Aita Betikoak

 Adan eta Eba'ren

 biotzetara...

 

 Ekaitzak eraso zion...

 eta pekatuaren

 atzapar zitalak

 txirbil-txirbil egiña utzi zuten

 pake-landara.

 

 Atsegin-baratza

 pakearen seaska...

 kabi...

           illobi!

 Gudaren iturri!

 Pakearen illobi!

 

 Irten zan Adan

 obenaren zigorrez

 Atsegin-baratzatik...

 Ez ordea

 pakea

 tamalez...

 «Adan, aurrerakoan

 jan zure izarditik!»

 Zerua: betillun, zakar...

 Mundua: Sasi, sastraka,

 uztao ta belar txar,

 ote,

       arantz,

             lar...!

 Pizti ta sugetzar...!

 illobi kondar!

 Giza-biotza

 obenaren erpetzar

 madarikatuetan

 itotzear...

 Obenaren ondare:

 izardi,

           neke,

                   ezbear!

 

 Ostiral Santu...

 Golgota gallur...

 Illunabar...

 Iltze gogor!

 Odol gorri!

 Gurutze lakar!

 Kristo'ren azken arnas!

 Pake berriaren baratz!

 

 Gurutzearen babesak

 eman zitun

 Pakelariak:

 «Atzo Ikasleak,

 gaur Apaiz guziak».

 Gudari da Apaiza

 baña, pakezale!!!

 Pakezale ta burrukalari.

 «Ez naiz pakearen aldeko,

 —zion Jesus'ek—

 gudaren mandatari».

 Eta inpernu osoarekin

 burrukatu ondoren

 otsegin zion Aitari:

 «Bukatu det guzia».

 

 Gudari da Apaiza

 Kristo'ren antzera;

 gerra-zantzu, mandatari

 Aren legera.

 Edo-ta zuzenago

 pakearen gudari!

 «Miles Christi»,

 deitu diote.

 «Miles Pacis»,

 bear genioke...

 Gudari!

 Pakelari!

 

 Gudari!!!

       Inpernua oinperatu,

 mundu ta aragiariaren lokarriak

 txirbildu,

 deabru gaizkiña

 katiatu.

 Gudari!!!

       Obena birrindu,

 gaiztakeria zapaldu,

 modakeria ankapetu,

 gorrotoa...

 astindu.

 

 Pakelari!

       Jaunaren adixkidetasuna,

 ta Jainkoaren eskerra

 ereiñ

         pekatuak legortutako

 anima-soroetan.

 Alkarmaitasuna

 laterrietan.

 Zorionaren pakea

 mundu-baztarretan...

 Gudari zera

 Kristo'n antzera.

 Pakelari

 Golgota'n kidera.

 

 Burrukaren mandatari!

 Pakearen gudari!

 Gudari eldua...

 Ogeta bost urte sendo

 burrukari emanak...

 Ogieta bost urte

 birrindu ta ereiñ

 ereiñ ta txirbildu,

 gudaritzari emanak...

 

 Eldu zera

 gallurrera.

 Ez dezu beingotxoan

 makurtu bururik

 etsaiaren aurrean.

 Etzera gorde sekula

 bildurraren babesean.

 Ez dezu aldegiñ

 arriskuetatik...

 Ez da kikiltasunik

 zurean...

 Zure buru zuria

 Ernio mendiko arkaitz

 sendo, billuzia deritzait.

 Elur ta izotz,

 kazkabar ta txingor,

 aize ta erauntsi,

 arri ta zigor...

 eraso ta ekaitz,

 trumoi ta tximist...

 dana jasandakoa.

 

 Eldu zera

 gallurrera

 gudari leial,

 zintzo,

 jator,

 trebe,

 sukor,

 oldartsuaren antzera...

 

 Eldu zera

 ta ba-zoaz

 oraindik aurrera.

 Itxoin, arren,

 Aita biotzbera,

 atzetik gatozen

 gudari berriei.

 Or goaz zure babesera

 gudaketa ikastera...

 Goazen batera!

 Agur t'erdi

 Kristo'n gudari!

 Agur t'erdi

 pakearer mandatari!

 Agur t'erdi

 Apaiz-Gudari!

 

                                                                   1960-X-17'an

 

 


inprimatu