inprimatu
Saiatzen
Izenburua:
Saiatzen
Sinadura:
Santisteban, Karlos
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Santisteban, Karlos

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1980
Argitalpenaren urtea:
Alea:
862.zk.
Orrialdea:
37

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Saiatzen

 

Santisteban, Karlos

 

 Oi!, zeinen lotsa nirea!

 gau-itzalen azkenko sugarrak

 deiturik nau gauezko hizketan

 eta gizagaixo honen indarrak

 gauari beldur zauzkio.

 Hortik partituriko argiak

 -haragizko egunaren bortxaturiko

 eutsipen-guneak-

 honetan gogarazio ahituta

 eta koitadu honek lurrean begiak...

 

 Sentimendu kolektibo kolorgearen

 alfertasun koloretsuan

 zineztasuna sarie malkoie,

 eta irrian

 -atzetik-

 konformagaiztasun bortxatu-etsiaren

 itoegiriko gezurra.

 

 Oi! zein harroputz mihia!

 zein laxotasun handia!

 eta

 ezar-ezarian

 detangailu hilgarria handituz

 

 Baina

 ahalkeria zertan nigan?

 Noiz arte nigan osatu?

 

 Agur

 

 `0il,. zeinen lotsa nirea!

 gau-itzalen azkeneko sugarrá~i .:"

 ct~itürlk"nau' ~~uezko .hlzk~tari ' .. ~ . ' .

 eto gizagaixo honen inda-rrak

 gá~ari beldur.zaizkio.

 ~,-iortik partituriko argia~c ~`. r.

 haragizko eguna'r~n bortxaturiko `

 _,~ tsipen-gu ~eák-

 

 hone'tan gogórazio ahitwta :- '° ;

 etay:k6jtádu honek lurrean'b~giak...

 Seritiínendu koiektibb koiorgaaren

 ~~ : alfertisun koloretsuá ` } " ,

 zineztasúna darie nal` óei;

 eta irrian

 -a zetik~- ~-

 

 "_~ konformágaiztasun bortxatu.etsi-a~ren

 k ~' itoegiriko gez&ra., , : .

 p,

 Ol~ zei"n' harroputz m!hia! ' ,

 zein, laxotasÜn handia!

 E$ku artean denbora.

 -Lze itiugabeko..neurfi.álua~

 'é ri-gzarian

 d on ,gailu °hiIgarru Harxdi ' ; `;~ .

 4 t ti~ ~ c .,1

 .; Barrna ' ''~ i .

 ~. ~ ` ahalkeria zertan rfig'afi?~° `.~á

 é ţ Noiz arte Rigau ~ostatul r''~ -

 


inprimatu