inprimatu
Milla beatzireun ta irurogei
Izenburua:
Milla beatzireun ta irurogei
Sinadura:
Olea Ariztimuño, Inozentzio
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Olea, Inozentzio

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1966
Argitalpenaren urtea:
Alea:
162.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Milla beatzireun ta irurogei

 

Olea, Inozenzio

 

 -1-

 

 Milla beatzireun ta irurogei

 eta seigarren urtean,

 bere Epaillak amabi egun

 zituen larunbatean.

 Jaialdi polit bat ospatu zan

 Zumarraga'ko partean,

 sei bertsolari gazte arturik

 eurekin babes batean,

 eun bat euskaldun bildurik zeuden

 «Galeperra» alkartean.

 

 -2-

 

 Itxaropenez bete beterik

 jun giñan «Galeperrera»,

 gure izkuntza gogoz maitatzen

 duten txoko ederrera.

 Beti gogoan izango degu

 egin ziguten arrera,

 an bai euskera jaulkitzen dala

 alai zerutik lurrera,

 «Galepertarrak» gertututako

 baratz, mardul, samurrera.

 

 -3-

 

 Apari gozo eta apaña;

 bertsoak apal-onduan,

 «Galeperrera» bildu giñanok

 zer geiago nai genduan!

 Neurri guziak aurrez arturik

 ezertxo ez beranduan,

 biotz zabalez artu gaituzte

 anai batzuen moduan,

 oraindik ere lagun jatorrak

 arkitzen dira munduan.

 

 -4-

 

 An bai giñala danok etxeko,

 iñor ez erbestekorik,

 beste alkarte bat bai ote da

 au baño jatorragorik?

 «Galeperrean» etzan ikusten

 jauntxo edo arroxkorik,

 eztegu izan bete gabeko

 kutizi eta gustorik,

 eziñ esango degu eztala

 iñoiz zorion osorik.

 

 -5-

 

 Bertsolarien neurketatxo bat

 artu zenduten aitzaki,

 gazte diranei zuek bideak

 bai pulamentuz ebaki.

 Gauza oberik egiterikan

 al diteke erabaki?

 Ama euskerak bertsoak ditu

 bizigarri eta jaki,

 egiten zaizkan mesede auek

 eskertzen ere ba-daki.

 

 -6-

 

 lendikan bertsolari diranen

 laguntza eta itzala,

 bai egun artan «Galeperrean»

 ondo nabarmendu zala!

 Eta uste det izendatzea

 oso bidezkoa dala,

 gure egarri au asetzeko

 saiatuak egiñala,

 Lazkao-Txiki eta Lizaso

 eta Agirre zirala.

 

 -7-

 

 Nere ustetan beintzat kalterik

 ezattir bertsoetatik,

 «Galepertarrok» oitura auek

 gorde jaungoikoagatik!.

 Aitzakirikan entzun eztediñ

 gure ondorengotatik,

 bide onean sartu zerate;

 jarraitu zintzo bertatik,

 orain bost urte artu zenduten

 arrasto zuzen ortatik.

 

 -8-

 

 «Galeperreko» lendakari jaun

 zuzendari ta lagunak,

 bai une alai, zoragarriak

 or igaro ditugunak!

 Nai izanarren ondo eskertzen

 zaill egiten zaizkigunak,

 ez uste izan gure itz auek

 diranik uts eta leunak,

 ortara nola jarriko giñan

 izanikan ezagunak?

 


inprimatu