zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
101 bertso/olerki       1 [2] 
 

—1— Iraola, Bitoriano, Abendua-ren 7ª 1688garren urtean, Revista Euskara. 3 (1880 ) 374-376

—2— Goyetche (Apheza), Acheria, chiņinoa eta animaleac, Revista Euskara. 2 (1879 ) 149-151

—3— Darroupe-Harluz, Adios Amerikari, Revista Euskara. 2 (1879 ) 247-248

—4— Arzak, Antonio (A., A. A.), Ai!, Revista Euskara. 6 (1883 ) 141

—5— Aita Palaciyos, Revista Euskara. 3 (1880 ) 220-222

—6— Alabaren berekiko amodio aundiaga, Revista Euskara. 2 (1879 ) 299-302

—7— Ezcurra, Pedro de [1609], Aldareco gorputį Sanduari, Revista Euskara. 2 (1879 ) 201-202

—8— Altabizkar'ko eresija (edo kantua), Revista Euskara. 1 (1878 ) 29-31 , 103-104

—9— Artola Larraņaga, Ramon, Altabizkarko kantua. Nor bere echean izan bedi nagusi, Revista Euskara. 2 (1879 ) 244-246

—10— Ama Donzella Begoņa-koari euskara-kanta, Revista Euskara. 5 (1882 ) 105-111

—11— Arzak, Antonio (A., A. A.), Ama baten argia (Amalauduna), Revista Euskara. 6 (1883 ) 55

—12— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Ama baten sentimentua, Revista Euskara. 6 (1883 ) 85-86

—13— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Ama euskeriari azken agurrak, Revista Euskara. 2 (1879 ) 238-243

—14— J.M., Amerikak!, Revista Euskara. 1 (1878 ) 78-79

—15— Euskaldun bat (Claudio de Otaegui ?), Antoni Okendo jaunaren bizitza eta azaņak, Revista Euskara. 3 (1880 ) 305-313

—16— Otaegi, Klaudio, Antonio isuak, dio morroyari, Revista Euskara. 2 (1879 ) 208

—17— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Arbola bat, Revista Euskara. 4 (1881 ) 238-240 (Zat.)

—18— Arre-pocho (Arrain zalzallia), Revista Euskara. 3 (1880 ) 187-189 (Plateros de Durango)

—19— Otaegi, Klaudio, Artzaia eta otsoa, Revista Euskara. 2 (1879 ) 207-208

—20— Artzaina eta bere gasnak. Aleghia, Revista Euskara. 2 (1879 ) 302-304

—21— Berjes, Joanes, Artzaingoa, Revista Euskara. 2 (1879 ) 57-58

—22— Iturriaga, Agustin Paskual, Asto leoi larruz jantzia, Revista Euskara. 3 (1880 ) 192

—23— Azquen agurrak gure etsaigoari. Felipe Arrese jauna-ri, Revista Euskara. 2 (1879 ) 311-312

—24— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Baserritar baten kantua. Nere adiskide Don Bizente Arana jaunari, Revista Euskara. 6 (1883 ) 188-192

—25— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Bizi da ama euskera, Revista Euskara. 3 (1880 ) 299-304

—26— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Bizkaitar zarrak eta Erromatarrak, Revista Euskara. 6 (1883 ) 49-51 (Zat.)

—27— Otaegi, Klaudio, Buenos Airesen diran euskaldun leyalai, Revista Euskara. 2 (1879 ) 382-384

—28— Chinaurria eta choria, Revista Euskara. 2 (1879 ) 309-311

—29— Artola Larraņaga, Ramon, Chomin Iruchulotarra bere erriyan, Revista Euskara. 3 (1880 ) 248-249

—30— A., P.J.I. de, D.Cosme Churruca-ri. Amalaucua, Revista Euskara. 5 (1882 ) 275

—31— Etcheberri, Agustin, Deserturra, Revista Euskara. 3 (1880 ) 243-245

—32— Dimaco fiestac (Arratia), Revista Euskara. 3 (1880 ) 218-220

—33— Dihinx, A., E... senhar-emaztez, Revista Euskara. 4 (1881 ) 29

—34— Campoamor, Ramón de, Egiazko amorioa, Revista Euskara. 6 (1883 ) 140-141 (Eusk.: Claudio Otaegi)

—35— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Elizondoko Batzarra eta euskaldunen gauzik maiteena, Revista Euskara. 3 (1880 ) 14-16

—36— Otaegi, Klaudio, Elkar gaitezen denok Napar-euskaldunok!, Revista Euskara. 4 (1881 ) 325-332

—37— Belzunce, Vicomte de, Ene izar maitea, Revista Euskara. 2 (1879 ) 206

—38— Eri bat, Eria ezagutzaz bethea errechinoletarentzat, Revista Euskara. 2 (1879 ) 91-92

—39— Eskaldun baten botua (Oro anayak gare), Revista Euskara. 2 (1879 ) 308-309

—40— Elizanburu, J.B. (Piarres Adame, Salaberri), Eskuara eta Eskualdunak, Revista Euskara. 5 (1882 ) 154-157

—41— Euliyac, Revista Euskara. 3 (1880 ) 190-191 (Plateros de Durango)

—42— Iturriaga, Agustin Paskual, Euskal-erriko gazteriari, Revista Euskara. 3 (1880 ) 34

—43— Manterola, Jose, Euskal-oroitza Calderon aundiari bere bigarren eunteko mugaldian, Revista Euskara. 4 (1881 ) 204-214

—44— Echegaray, Karmelo, Euskaldunei, Revista Euskara. 6 (1883 ) 274-276

—45— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Euskeldun baten gogoraziņuak. (Zeruko Egi ta Argiaren arerioa da Inbernuko, Revista Euskara. 3 (1880 ) 234-238

—46— Izen-gabea, Garesco-choria, Revista Euskara. 3 (1880 ) 185-186

—47— Goyetche (Apheza), Gathu zaharra eta sagu gaztea, Revista Euskara. 2 (1879 ) 151-152

—48— Gaztetasunak bainarabila, Revista Euskara. 2 (1879 ) 205

—49— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Gernikako Arbola, Revista Euskara. 2 (1879 ) 18-19 (Zat.)

—50— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Gizonaren zorigacha, Revista Euskara. 3 (1880 ) 239-242

—51— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Gois eder zoragarri bat, Revista Euskara. 4 (1881 ) 383-387

—52— Arzak, Antonio, Gora!...Gora! (Amalauduna), Revista Euskara. 5 (1882 ) 345

—53— Eliįalde, Joan de [1609], Gorputį Sanduari, Revista Euskara. 2 (1879 ) 203-204

—54— Aldaz, Miguel de [1609], Gorputį Sanduari, Revista Euskara. 2 (1879 ) 202-203

—55— Otaegi, Klaudio, Guadalupeko Ama Birjiņari, Revista Euskara. 4 (1881 ) 88-91

—56— Iraola, Bitoriano, Guda, gudariak eta beren itz-bideak, Revista Euskara. 3 (1880 ) 377-381

—57— Otaegi, Klaudio, Gure Ama gaberik ez gintezke bizi, Revista Euskara. 6 (1883 ) 296-300

—58— Alesson, Francisco, Gure errege Filipe Andiaren eriotzean, Revista Euskara. 2 (1879 ) 125

—59— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Hafarren Elcargoari. Oroitza, Revista Euskara. 2 (1879 ) 256-357

—60— Etcheberri, Agustin, Haur umezurtza, Revista Euskara. 5 (1882 ) 346-347

—61— Ichasoco-izar Virjiņa, edo Ave Maris Stella euskeraz, Revista Euskara. 5 (1882 ) 105-111 (Eusk.: Alabiz)

—62— Arzak, Antonio, Iltzen bazaigu ama euskera euskaldunak: illak gera!, Revista Euskara. 4 (1881 ) 232-237

—63— Artola Larraņaga, Ramon, Ipuya edo fabula, bildocha eta otzoa, Revista Euskara. 3 (1880 ) 246-247

—64— Arzak, Antonio, Itz bi. D.Juan Iturralde eta Suit jaunari, Revista Euskara. 5 (1882 ) 288

—65— Itziarko Andra Mariari, Revista Euskara. 3 (1880 ) 337-339

—66— Jaungoikoa bera bakarrik da andi, Revista Euskara. 2 (1879 ) 251-253

—67— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Jaungoikoa eta fueroak, Revista Euskara. 4 (1881 ) 251-256

—68— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Jaungoikoaren probidentzia, Revista Euskara. (1883 ) 376-379

—69— Jesus piztua, Revista Euskara. 3 (1880 ) 351 (Ik. Montes de Oca, I., eusk.: Claudio Otae

—70— Mendiburu, Sebastian, Jesus-en Amari (1762), Revista Euskara. 5 (1882 ) 83-84

—71— Mendiburu, Sebastian, Jesusen Biotz maitagarriari (1762), Revista Euskara. 5 (1882 ) 81-82

—72— A.M.D.G. [Padre Arana], Juan Sebastian Elkano guetaritar jaunari munduba jira-biratzen (1519-1522)., Revista Euskara. 3 (1880 ) 262-265

—73— Iribarren, J.M., Kantabria, Revista Euskara. 2 (1879 ) 166-176

—74— Otxalde, Joanes, Kilo-egilearen kantuak, Revista Euskara. 2 (1879 ) 117-118

—75— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Kurutzearen oņean dagoan Mariari, Revista Euskara. 6 (1883 ) 124-127

—76— Selgas, José, Kutizia, Revista Euskara. 5 (1882 ) 158-159 (Eusk.: Claudio Otaegi)

—77— Lehen eta oray, Revista Euskara. 2 (1879 ) 305-307

—78— Goyetche (Apheza), Lehoisaren oxekiac, Revista Euskara. 2 (1879 ) 222-224

—79— Lelo! Il lelo, Revista Euskara. 3 (1880 ) 24-26

—80— Iraola, Bitoriano, Lore igartua, Revista Euskara. 4 (1881 ) 381-382

—81— Dihinx, A., Maiteari, Revista Euskara. 4 (1881 ) 28-29

—82— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Milla betiko-loraz egiņiko aroa Kalderon izillkorrari, Revista Euskara. 4 (1881 ) 220-223

—83— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Milla zortzireunda irurogeita amargarren urteko udan ipinitako buru bidia,, Revista Euskara. (1880 ) 28-29

—84— Errementari batec, Monjetako onzari Azpeiti-co bi errementarik (1840-1850), Revista Euskara. 6 (1883 ) 137-139

—85— Larralde Etcheverry, Jean Baptiste, Mutill zaharra, Revista Euskara. 2 (1879 ) 121-122

—86— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Nafarrak Don Garcia, Revista Euskara. 1 (1878 ) 203-204

—87— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Nafarroaco alkarkidari, Revista Euskara. 2 (1879 ) 94-95

—88— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Neguko gau izugarri bat, Revista Euskara. 4 (1881 ) 52-57

—89— B., Nere erreginhachua, Revista Euskara. 1 (1878 ) 206-207

—90— Nere maita polita, Revista Euskara. 3 (1880 ) 339

—91— Otaegi, Klaudio, Ondarrabiako arrantzaleen bizimodu gaitza, Revista Euskara. 3 (1880 ) 123-125

—92— Echegaray, Karmelo, Pedro Bereterrakoari, Revista Euskara. 6 (1883 ) 216-220

—93— Otaegi, Klaudio, San Francisco Jabierko Indietako Apostoluari alabanzak, Revista Euskara. 6 (1883 ) 24-28

—94— Mendiburu, Sebastian, San Franzizco Jabierri, Revista Euskara. 5 (1882 ) 87-89

—95— San Ignacio Loyola-coaren ibilneurria edo marchea, Revista Euskara. 5 (1882 ) 267-270

—96— San Inacio-ren Marcha Berria, Revista Euskara. 5 (1882 ) 273-274

—97— San Inazioren erreguba Jesucristo-ri, Revista Euskara. 5 (1882 ) 266 (Eusk.: ?)

—98— Mendiburu, Sebastian, San Luis Gonzaga-ri (1762), Revista Euskara. 5 (1882 ) 85-86

—99— Arrese Beitia, Felipe (F. A. ta B.), Uste ez neban ordu bat, Revista Euskara. 6 (1883 ) 342-345

—100— Zagarra, Revista Euskara. 3 (1880 ) 222-223

101 bertso/olerki       1 [2]