zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
15 bertso/olerki      
 

—1— Agur Jainkoaren, Lecaroz. (1926 13.zk.) 45

—2— Agur, agur, ama neuria, Lecaroz. (1953 4-6.zk.) 81-82

—3— Apalategi, Manuel Maria, (Imanol Sabiaga, Ataungo Bonipagi Aba), Ai nere txistu ederra!, Lecaroz. (1929 25.zk.) 27

—4— Enbeita Renteria, Imanol (Garbi-nai, Ibon, Uribitarte'tar Ibon, Beresi'ko Txepetxa, Imanol), Aitabitxi'gaz ez aiztu, Lecaroz. (1929 26.zk.) 78

—5— Enbeita Renteria, Kepa (E., E.K., Karatx, Kepa, Txindorra, Urretxindorra), Arri bat eta bi arri, Lecaroz. (1983 88.zk.) 31

—6— Mendibil, P., Artzain dohatsua, Lecaroz. (1935 44-45.zk.) 96

—7— Baztan aran'go alkate yaunari, Lecaroz. (1927 15-16.zk.) 135

—8— Baztan'go Apez Nagusiari, Lecaroz. (1927 15-16.zk.) 135

—9— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Deklaratzera nua kaso bat, Lecaroz. (1973 69.zk.) [19]

—10— Egun ttun ttun, Lecaroz. (1974 71.zk.) [19]

—11— Apalategi, Manuel Maria, (Imanol Sabiaga, Ataungo Bonipagi Aba), Gure izkuntza, Lecaroz. (1928 21.zk.) 21-24

—12— Iztueta, Juan Antonio, Maite bat maitatzen det maitagarria, Lecaroz. (1952 2.zk.) 41

—13— Maņaņa, o Maņaņa, Lecaroz. (1933 41.zk.) 137

—14— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Tempestaldi au Auzatian, Lecaroz. (1973 69.zk.) [20]

—15— [Ursuaren kantau], Lecaroz. (1953 4-6.zk.) 84

15 bertso/olerki