zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
42 bertso/olerki      
 

—1— Aingeru batek, Lartaun. (1976 29.zk.) 32

—2— Mitxelena, Joxe Joakin, Alkartasun bat badago erriyan, Lartaun. (1963 12.zk.) 278

—3— Lekuona, Juan Mari, Amona, Lartaun. (1976 28.zk.) 114

—4— Artzai buru txuri bi, Lartaun. (1976 27.zk.) 94

—5— Asi da eguna..., Lartaun. (1969 [23].zk.) 517

—6— Ator mutil etxera, Lartaun. (1976 27.zk.) 94

—7— Atozte, kristauak, biotzak pozturik, Lartaun. (1976 27.zk.) 94-95

—8— Aur eder baten billa, Lartaun. (1976 27.zk.) 94

—9— Aurtxo maite, Lartaun. (1976 27.zk.) 93

—10— Aurtxo polita, Lartaun. (1976 27.zk.) 94 (Ik. Sagarzazu, Klaudio)

—11— Bizkarrondo Ureņa, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Begi urdinak dituzu eta, Lartaun. (1976 29.zk.) 75 (Zat.)

—12— Bizkarrondo Ureņa, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Bein batean Loyola'n, Lartaun. (1976 29.zk.) 75 (Zat.)

—13— Belen'en asi ziren, Lartaun. (1960 3.zk.) 75 (1940,59.zk.) 23

—14— Belen'en asi ziren, Lartaun. (1976 27.zk.) 94 (1940,59.zk.) 23

—15— Biotz sutuakin, Lartaun. (1976 27.zk.) 95

—16— Birgiņa maite, Lartaun. (1976 27.zk.) 93

—17— Bizkarrondo Ureņa, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Dama gazte polit bat, Lartaun. (1976 29.zk.) 76 (Zat.?)

—18— Martiarena, Dionisio, Eiztari bapoa... eta erbiduna, Lartaun. (1976 28.zk.) 113

—19— Emen eldu gerade, Lartaun. (1960 3.zk.) 87-88

—20— Lekuona, Manuel, Erniyo mendi! Erniyo mendi!, Lartaun. (1976 29.zk.) 154

—21— Gabeko izar, Lartaun. (1976 27.zk.) 93

—22— Gabon gabian oitutzen degu, Lartaun. (1976 27.zk.) 95

—23— Gaztegi naiz maitatzeko, Lartaun. (1964 15.zk.) 346

—24— Mitxelena, Joxe Joakin, Gu bizi geran borda zarrari, Lartaun. (1965 17.zk.) 411

—25— Aņorga, Pedro Maria, Ibili..., Lartaun. (1976 29.zk.) 17

—26— Olaizola Urbieta, Manuel (Uztapide), Jaiotzen danak ill arteraņo, Lartaun. (1963 12.zk.) 276

—27— Jaunartze aurreko, Lartaun. (1976 29.zk.) 32

—28— Jaunartze ondorako, Lartaun. (1976 29.zk.) 33

—29— Jaungoikoa nai degu, Lartaun. (1976 29.zk.) 32

—30— Malko bat, Lartaun. (1960 5.zk.) 123

—31— Mendi zaleak aurrera, Lartaun. (1972 [25].zk.) 573

—32— Bizkarrondo Ureņa, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Moko, Lartaun. (1976 29.zk.) 75 (Zat.)

—33— Zurko, Antonio, Nere sentimentua nai det deklaratu, Lartaun. (1976 27.zk.) 84-85

—34— Oi Betleem, Lartaun. (1976 27.zk.) 94

—35— Olentzaro [Olentzero] joan [juan] zaigu, Lartaun. (1976 27.zk.) 97

—36— Oyartzun, gogor erantzun!, Lartaun. (1976 29.zk.) 33

—37— San Nikolas ttikiya, Lartaun. (1976 27.zk.) 89

—38— Santa Ageda (-kantak), Lartaun. (1976 28.zk.) 115-116

—39— Santa Ageda abestiak, Lartaun. (1960 4.zk.) 97

—40— Arrese, Emeterio, Txantxangorriya, Lartaun. (1965 17.zk.) 409

—41— Urkabe, Lartaun. (1962 8.zk.) 183

—42— Urtezar (Kopla zahar eta berriak), Lartaun. (1976 27.zk.) 104

42 bertso/olerki