inprimatu egileen aurkibidea
Batiz, Bizente
 
Izena:  Batiz, Bizente

Ezizena:  Xalokin
Sinadurak:  
 
97  bertso/olerki      
 

—1— "Lea" inguruan, Eguna. 1 (1937, 70.zk.) 3

—2— Agur Euskal-erria (Erritik irtetzean), Argia. 8 (1928, 398.zk.) 1

—3— Agur gudari... Il bedi guda, Euzkadi. 24 (1936, 7467.zk.) 8

—4— Agur ludiari, bañan Euzkadi'ri ez, Euzkadi. 24 (1936, 7525.zk.) 1

—5— Agur negua, Karmen'go Argia. 6 (1936, 61.zk.) 29

—6— Agur urte zarra, Karmen'go Argia. 5 (1935, 49-50.zk.) 9

—7— Agur! Nere aixkide dan ama bateri, Argia. 15 (1935, 763.zk.) 4

—8— Aiek bai ziran zindoak..., Príncipe de Viana. 12 (1977, 126-128.zk.) 9

—9— Aingeru artera, Euzko-Gogoa. (1955, 5/12) 85

—10— Aingeru artera, Karmel. 6 (1956 ) 98

—11— Aita Lino Akesolo'ri bere 64.gn. jaiotze-urteurrenean, Goiz-argi. 16 (1975, 242.zk.) 2

—12— Aita Xanti Onaindia'ri (Bere jaioteguna dela-ta), Príncipe de Viana. 9 (1974, 98.zk.) 5

—13— Anaut Antoniari goraintziz, Txistulari. (1976, 86.zk.) 2

—14— Anaut Antoniari goraintziz, Vida vasca. (1978, 55.zk.) 2

—15— Arrantzalea itxasoan, Agur. 4 (1973, 80.zk.) 3

—16— Arrizabalaga'tar Eulalio Aita Karmeldarra'ri bere egunean, Karmel. (1979, 3) 77-78

—17— Artzaia ta bildotza, Zer. (1987, 108.zk.) 9

—18— Artzaia ta bildotza, Eman. (1967, 3-4.zk.) 13

—19— Askatasuna euskeraren zaindari, Goiz-argi. 18 (1977, 351.zk.) 11

—20— Atoz, maite, Argia'ren egutegia. 14 (1935 ) 41-42

—21— Aurtengo udabarrija, Eguna. 1 (1937, 75.zk.) 4

—22— Azkatasuna - Euskera, Argia. 13 (1933, 664.zk.) 2

—23— Azkatasuna, euskeraren zaindari, Karmel. (1977, 3) 79-80

—24— Baratzeko loretxoak, Argia. 9 (1929, 418.zk.) 1

—25— Baratzeko loretxoak, Jaungoiko-zale. 20 (1931, 405.zk.) 287

—26— Begoña'ko Andra Maria'ri otoitza, Zer. (1980, 37.zk.) 2

—27— Beltxak Argitzera...!, Euzko-Gogoa. (1955, 1/2) 3

—28— Beltzak argitzera... (Otoi-antzo), Karmel. 6 (1956 ) 57-58

—29— Berrittu, Agur. 5 (1974, 133.zk.) 6

—30— Beste txoriei begira, Zer. (1980, 30.zk.) 10

—31— Beti zure ondoan. Nere aitatxori, Karmen'go Argia. 4 (1934, 38.zk.) 54-55

—32— Bi karbatxo, Karmel. (1977, 2) 87

—33— Emen urruti ontan, Karmel. (1977, 4) 76-77

—34— Emen urruti ontan, Goiz-argi. 18 (1977, 368-369.zk.) 31

—35— Eraman digu Jaunak, Eguna. 1 (1937, 35.zk.) 4

—36— Eriotza, Karmen'go Argia. 5 (1935, 49-50.zk.) 17

—37— Erletxue, Karmen'go Argia. 5 (1935, 51-52.zk.) 50

—38— Ezin dut, Iauna, Euzko-Gogoa. (1958, epaila/iorraila) 125-127

—39— Gaur goratzen ditugu, Zeruko Argia. (1975, 621.zk.) 11

—40— Gentza nai degu!, Eguna. 1 (1937, 17.zk.) 3

—41— Geradiaga-koei, Karmel. (1976, 3/4) 82-84

—42— Geradiaga-koei, Herria. (1976, 1333.zk.) 5

—43— Goazen, aixkideok, baratz barnera, Agur. 4 (1973, 83.zk.) 1

—44— Gora gure Erregiña, Karmen'go Argia. 5 (1935, 56.zk.) 173

—45— Gure mixiolaria, Argia'ren egutegia. 14 (1935 ) 112-113

—46— Iru gizon aundi, Príncipe de Viana. 10 (1975, 108.zk.) 5

—47— Itxaso-erdian, Eguna. 1 (1937, 33.zk.) 3

—48— Jaiki, jaiki!, El Bidasoa. 17 (1961, 806.zk.) [10]

—49— Jaoitze urteurrenean, Aita Joxe Domingo Ugartetxea'ri bere 88-garren urtean, Príncipe de Viana. 11 (1976, 122-123.zk.) 9

—50— Jesus aurtxoa ametsetan, Argia. 9 (1929, 416.zk.) 8

—51— Jesus aurtxoa ametsetan, Gautxori. (1929, 5.zk.) [9-10]

—52— Joxe Domingo Arriola'ri bere 82'gn. urteurrenean, Agur. 6 (1975, 174.zk.) 7

—53— Kalamu mendiko iturria, Eguna. (1937, 22.zk.) 6

—54— Kantari izan nai nuke, Eman. (1967, 3-4.zk.) 13

—55— Kantari izan nai nuke, Zer. (1987, 108.zk.) 9

—56— Karmen'go mediyan, Karmen'go Argia. 4 (1934, 43.zk.) 198

—57— Lagun oneikaz gaur bat-eginda, Agur. 5 (1974, 147.zk.) 6

—58— Laister iges..., El Bidasoa. 13 (1957, 623.zk.) [2]

—59— Larrazabal'dar Telesforo Aita Karmeldarra'ri, Karmel. (1979, 2) 88

—60— Lo gozoa, Karmen'go Argia. 4 (1934, 37.zk.) 22

—61— Loreilla (Bai al da iñun Miren bezelakorik?), Karmen'go Argia. 4 (1934, 41.zk.) 145

—62— Lourdes'ko Artzaitxoa, Eguna. 1 (1937, 37.zk.) 3

—63— Maiteñoa ta izarra, El Bidasoa. 17 (1961, 819.zk.) [10]

—64— Mendi-zaletasuna, Argia'ren egutegia. 9 (1930 ) 44-45

—65— Nere anaiari idazkia, Olerti. (1960, 1960 IV) 205

—66— Nere biotz!, El Bidasoa. 13 (1957, 619.zk.) [6]

—67— Nere euskera, La Vasconia - La Baskonia. 38 (1931, 1356.zk.) 377

—68— Nire euskera, Argia. 9 (1929, 421.zk.) 1

—69— Nora zoaz goiztar?, Príncipe de Viana. 11 (1976, 120.zk.) 9

—70— Nora zoaz hain goiztar t'hain pozez beterik?, Vida vasca. (1977, 54.zk.) 9

—71— Nora zoaz hain goiztar?, Txistulari. (1976, 87.zk.) 2

—72— Oiztik Anbotora, Vida vasca. (1981, 58.zk.) 2

—73— Onaindia'tar Txomin abadeari, Agur. 4 (1973, 99.zk.) 6

—74— Orrilla, Gautxori. (1929, 6.zk.) [19-21]

—75— Orrilla, Argia. 9 (1929, 419.zk.) 1

—76— Oso urruti zaude!, Goiz-argi. 18 (1977, 330-331.zk.) 27

—77— Ostiral gurena, Euzko-Gogoa. (1955, 3/4) 37

—78— Ostiral gurena, Karmel. 6 (1956 ) 63-64

—79— Panama'tik bertsotan, Goiz-argi. 18 (1977, 349.zk.) 19

—80— Simon Bolibar'i ereserkia, Agur. 5 (1974, 151.zk.) 6

—81— Txindor gaixoa, Olerti. (1961, 1961 I) 27

—82— Txori lotuak, mendia ames, Zer. (1980, 36.zk.) 2

—83— Udaberriya, Argia. 14 (1934, 681.zk.) 2

—84— Udako illuntza, Olerti. (1960, 1960 IV) 206

—85— Ugalde, Bilbao eta Zaballa'ri, Goiz-argi. 16 (1975, 228.zk.) 9

—86— Ugalde, Bilbao eta Zaballa'ri, Karmel. (1975, 1) 63

—87— Ugartetxea ta Urkieta'tar Aita Joxe Domingo karmeldarrari (bere 90'gn jaiot, Goiz-argi. 19 (1978, 406.zk.) 22

—88— Umezurtza, Karmen'go Argia. 4 (1934, 47-48.zk.) 344-345

—89— Umezurtzaren otoitza, Eman. (1967, 3-4.zk.) 13

—90— Urretxindorra, Karmen'go Argia. 5 (1935, 53.zk.) 99

—91— Urruti ontan ezin...!, Karmel. (1977, 2) 88

—92— Yosu'ren ametsa, Argia. 14 (1934, 677.zk.) 3

—93— Zerura!, Argia. 9 (1929, 448.zk.) 1

—94— Zoaz, Mikel, zorion billa, Karmel. (1979, 3) 73

—95— Zorion-agurra, Karmel. (1978, 2) 77

—96— Zorion...! Nun Zaude...?, Euzko-Gogoa. (1956, azila/gabonila) 9-10

—97— Zorionak, ba, gaur, Aita Lino, Príncipe de Viana. 13 (1978, 141-143.zk.) 9

97 bertso/olerki