inprimatu egileen aurkibidea
Basurko, Juan
 
Izena:  Basurko, Juan

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
46  bertso/olerki      
 

—1— "Aldapa"-ko lagun arte maiteari, El Bidasoa. 3 (1947, 79.zk.) [3]

—2— "Ez da ez ilko", La Vasconia - La Baskonia. 37 (1930, 1331.zk.) 552

—3— "Irun'go atseguiña", El Bidasoa. 12 (1956, 568.zk.) [73]

—4— Agur "Irun'go Atsegiña", El Bidasoa. 13 (1957, 613.zk.) [4]

—5— Aita Santuaren omenez, El Bidasoa. 12 (1956, 552.zk.) [3]

—6— Aita Santuaren omenez, Nora?... (1956, 5.zk.) 3

—7— Ama. "Nitaz erruki Jauna", Karmel. 6 (1956 ) 82

—8— Amets bat, El Bidasoa. 11 (1955, 516.zk.) [8]

—9— Arabar, Napar, Laburditarrak, Euzkadi. 20 (1932, 6192.zk.) 6

—10— Aramendi'tar Zelestino'ri, El Bidasoa. 13 (1957, 616.zk.) [5]

—11— Arantzazu'ko Amaren edistitxoa, Aranzazu. 38 (1957 ) 173-175 ,178-184

—12— Askotan nago begira, Euzko Deya. 16 (1958, 218.zk.) 12

—13— Ate ondoan ara non dagon, Agur. 4 (1973, 94.zk.) 5

—14— Azkue jauna nor zan?, El Bidasoa. 13 (1957, 601.zk.) [5]

—15— Badaso basterrari, Euzko Deya. 11 (1949, 375.zk.) 6 (?)

—16— Baratza zabal batean, El Bidasoa. 12 (1956, 582.zk.) [7]

—17— Berdin gabeko txoko maitean, El Bidasoa. 2 (1946, 53.zk.) [1]

—18— Bidaso bazterrari, Egan. (1958, 3/6) 151

—19— Biotza pil-pil burua dar-dar, Argia. 9 (1929, 418.zk.) 2

—20— Egun oroigarria, El Bidasoa. 12 (1956, 567.zk.) [14]

—21— Euskeraren alde, Zeruko Argia. 21 (1956, 31.zk.) 119

—22— Ezkontzara dijoan lagun bati agur, El Bidasoa. 12 (1956, 573.zk.) [2]

—23— Gure Ondarrabi polita, El Bidasoa. 12 (1956, 578.zk.) [6]

—24— Iñaki deuna. Jesu'ren Lagundia, Jesus'sen Biotzaren Deya. (1961, 11.zk.) 18-20

—25— Iñazio Larramendi'ri, El Bidasoa. 12 (1956, 585.zk.) [10]

—26— Iru Erregeak, El Bidasoa. 13 (1957, 595.zk.) [10]

—27— Irun'go Illerria, Egan. (1958, 3/6) 149-150

—28— Irun'go gau otoitzlari taldeari, El Bidasoa. 13 (1957, 614.zk.) [14]

—29— Irun'o ildegi (edo kanposantua), El Bidasoa. 14 (1958, 647.zk.) [6]

—30— Jaizquibel-pean jaio nintzan ni, El Bidasoa. 10 (1954, 484.zk.) [8]

—31— Jesukristoren bizitza, Aranzazu. 33 (1953 ) 158-159

—32— Lasalle'ko anaien etorrera, El Bidasoa. 12 (1956, 588.zk.) [5]

—33— Maite degu ta, El Bidasoa. 2 (1946, 54.zk.) [3]

—34— Milla ta bederatzieun eta, Bidasoan. (1980, Irungo jaiak) 65

—35— Ollar zar bat eta lapurra, Zeruko Argia. 21 (1956, 34.zk.) 174

—36— On Juan Legarreta jaunari, El Bidasoa. 13 (1957, 620.zk.) [106]

—37— Oroimena, Egan. (1958, 1/2) 19

—38— Oroimena, El Bidasoa. 2 (1946, 57.zk.) [5]

—39— Oroitza, Egan. (1957, 3/4) 142

—40— Roman Aguirre'ri. 1941'garren urteko oroitza, Bidasoan. (1986, iraila) 39

—41— Sagardotegiak, El Bidasoa. 13 (1957, 608.zk.) [5]

—42— Salle'tar Juan Batista deunari, Nora?... (1956, 7.zk.) 3

—43— Urrugna maitea, Herria. (1958, 391.zk.) 2

—44— Urrugna maitea, Príncipe de Viana. 10 (1975, 112.zk.) 6

—45— Urrugna maitea, Goiz-argi. 16 (1975, 241.zk.) 2

—46— [Juanito Legarreta-ri], El Bidasoa. 2 (1946, 51.zk.) [2]

46 bertso/olerki