inprimatu egileen aurkibidea
Mogel, Juan Antonio
 
Izena:  Mogel, Juan Antonio

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
60  bertso/olerki      
 

—1— Aita-semiak edanda dagoz, Euskera. (1960, V) 48

—2— Amabigarren ipuiņa. Ollo soņularia ta lapurrac, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 532

—3— Amabostgarren ipuiņa. Otso gaishotua ta ardi ascoyakina, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 533-534

—4— Amaicagarren ipuiņa. Guizon escu-eutsi lanez betea ta adiskide esan onecoa, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 531-532

—5— Amairugarren ipuiņa. Aceri mats-gurea, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 533

—6— Amalaugarren ipuiņa. Catu ariman bildur-eguiac, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 533

—7— Amargarren ipuiņa. Asto iru yabe bata baņo bestea deungagoac izana, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 530-531

—8— Amaseigarren ipuiņa. Madrilgo itsu barri zabaltzaillac, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 534

—9— Amazazpigarren ipuiņa. Osaguilla, gaishoa il ezkero erremedioa ezan evana, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 535

—10— Amazortzigarren ipuiņa. Guizon parrasta ta guizon yakina, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 535

—11— Anchinaco euskaldunen alabantzac, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 92-93

—12— Andra elarguna ta oiloa, Zer. (1984, 79.zk.) 7

—13— Asko ta asko izangoak, Euskera. (1960, V) 46

—14— Astoa eta otsoa, Euskal-Erria. 6 (1882 ) 96

—15— Atso ezaiņa, Eguna. 2 (1987, 186.zk.) 23

—16— Atso ezaiņa, Euskera. (1960, V) 44-45

—17— Aume esan onekoa ta otso gaiztoa, Karmel. 4 (1954 ) 39

—18— Bederatzigarren ipuiņa. Agure gogaitua ta balbe charra, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 530

—19— Bigarren ipuiņa. Saldi arroa ta asto apala, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 94-95

—20— Bostgarren ipuiņa. Ugazab' andra eraguin-guilleguia (...), Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 96-97

—21— Carlos Irugarrena, Garaian. (1988, 2.zk.) 11

—22— Chakurra ta katua, Eibar. (1957, 8.zk.) 11

—23— Chakurra ta katua, Anaitasuna. 3 (1955, 34.zk.) 12

—24— Chakurra ta katua, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 228.zk.) 146

—25— Chakurra ta katua, Euskal-Erria. 6 (1882 ) 256

—26— Coplachu bat [Aita semeac edanda dagos], La Vasconia - La Baskonia. 8 (1901, 277.zk.) 297

—27— Echeko arratoia eta soro-arratoia, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 95-96

—28— Elduten dan orduban, Euskalduna. 4 (1899, 155.zk.) 263

—29— Emeretxigarren ipuiņa. Aztu, besteen gauceen igarlaria, ta bereetan itsua, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 536

—30— Euskaldun neskatilak, Euskera. (1960, V) 47

—31— Ipuin onac..., Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 94

—32— Ipuiņen aurreco yakin-bearra, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 93

—33— Irugarren ipuiņa. Atso ezain, burua eder eguiten evana, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 95

—34— Kanta dagiguzan, Euskera. (1960, V) 46-47

—35— Karlos Irugarrena, Euskera. (1960, V) 29

—36— Laugarren ipuiņa. Azuarra ta luki min-astua, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 96

—37— Ogeta irugarren ipuiņa. Asto nekeac amaitua ta ila, ta zaldi biotz gogorra, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 541

—38— Ogueigarren ipuiņa. Catu padarra ta eiztariac, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 536-538

—39— Ogueitabatgarren ipuiņa. Ezcongueia ta emazteguei biac, gaztea ta zar-naste, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 538-540

—40— Ogueitabigarren ipuiņa. Bela gaiskin chikia, otso gaiskilla andia ta guizon, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 540

—41— Ogueta amabigarren ipuiņa. Arrantzallea ta chibi bacarra, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 34-35

—42— Ogueta amabostgarren ipuintzat. Peru achulari alperragaz Yoane necazale ein, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 36-38

—43— Ogueta amaicagarren ipuiņa. Chacur-catu adiskideac, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 34

—44— Ogueta amairugarren ipuiņa. Ilteco egoan gurasoaren burubide ona ta ume ein, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 35

—45— Ogueta amalaugarren ipuiņa. Isopo agurea yolastuten ta olguetan, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 36-38

—46— Ogueta amargarren ipuiņa. Auņa ondo azia ta osto galtzallea, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 32-33

—47— Ogueta bederatzigarren Ipuiņa. Il baten ganeco ama-aizteen negarrac, ta ero, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 32

—48— Ogueta bostgarren ipuiņa. Catamotz uzu caiolatua, ta chacur etse-yagola asc, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 543

—49— Ogueta laugarren ipuiņa. Leoi-artz auska indarguetuac, ta lukia, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 541-542

—50— Ogueta zazpigarren ipuiņa. Basauntz mats-orri-yalea, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 28

—51— Ogueta zortzigarren ipuiņa. Basaurde garaun-bagacoa, Revista internacional de estudios vascos. 3 (1909 ) 29-31

—52— Otso gaixotua ta ardi askojakiņa, Zer. (1984, 79.zk.) 7 (Zat.)

—53— Otsoa ta anchumea, Euskal-Erria. 5 (1882 ) 159

—54— Sarrerea, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 92 ,

—55— Seigarren ipuiņa. Andra alarguna ta ollo arrautzaguillea, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 97

—56— Txakur-katu adiskideak, Karmel. 4 (1954 ) 39

—57— Txakur-katuak, nork sinistu?, Euskera. (1960, V) 45

—58— Zazpigarren ipuiņa. Arraintzalle uste utsetacoac, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 98

—59— Zetako dira indar-utzak lurrean, Euskera. (1960, V) 46

—60— Zortzigarren ipuiņa. Erbi bizitzeaz gogaituac ta ugarashioac, Revista internacional de estudios vascos. 1 (1907 ) 529

60 bertso/olerki