inprimatu egileen aurkibidea
Mendiburu, Sebastian
 
Izena:  Mendiburu, Sebastian

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
11  bertso/olerki      
 

—1— Aita San Ignazio Loiolakoari, Euskalzale. 3 (1899 ) 234-235

—2— Aita San Iñazio'ri, Euzkadi. 15 (1927, 4609.zk.) 1

—3— Jesus-en Amari (1762), Revista Euskara. 5 (1882 ) 83-84

—4— Jesusen Amaren bederatz-urruna, Zeruko Argia. 21 (1956, 34.zk.) 165

—5— Jesusen Biotz maitagarriari (1762), Euskal-Erria. 6 (1882 ) 250-251

—6— Jesusen Biotz maitagarriari (1762), Revista Euskara. 5 (1882 ) 81-82

—7— Jesusen Biotzaren debozioari, Euskalzale. 2 (1898 ) 181

—8— San Franzizco Jabierri, La unión vascongada. 9 (1899, 2672.zk.) 2

—9— San Franzizco Jabierri, Revista Euskara. 5 (1882 ) 87-89

—10— San Luis Gonzaga-ri (1762), Euskal-Erria. 18 (1888 ) 518-519

—11— San Luis Gonzaga-ri (1762), Revista Euskara. 5 (1882 ) 85-86

11 bertso/olerki