inprimatu egileen aurkibidea
Lizardi, Xabier (Agirre, Jose Mari)
 
Izena:  Agirre, Jose Mari

Ezizena:  Lizardi
Sinadurak:  
 
112  bertso/olerki       1 [2] 
 

—1— "Mendi Lantari", Zarautz'en, Euzko Deya. 5 (1920, 81.zk.) 4

—2— Aldakeri, Amilamia. (1987, apirila) [4]

—3— Aldakeri, Euskal-Esnalea. 19 (1929, 306-307.zk.) 105-109

—4— Amets-bideetan barna, Bertso papera. (1985, 8.zk.) [4]

—5— Amona, Euzko Deya. 5 (1920, 83.zk.) 4

—6— Amona, Karmel. (1987, 1) 13

—7— Ar uts, Euzkadi. 15 (1927, 4677.zk.) 1

—8— Argi egidazu, Karmel. 2 (1952 ) 48 (Zat.)

—9— Argi-egidazu, Yakintza. 1 (1933, 2.zk.) 90

—10— Argi-egidazu, Argia. 14 (1934, 688.zk.) 1 (Zat.)

—11— Argi-egidazu, Euskera. (1987, -1) 187 (Zat.)

—12— Arrats Gorri, Euzko-Gogoa. (1950, 2) 1

—13— Arrats gorri, Yakintza. 1 (1933, 6.zk.) 415-417 (Zat.?)

—14— Arrats gorri, Tierra Vasca. 1 (1933, 200.zk.[29-VIII]) 8 (Zat.?)

—15— Asaba zaarren baratza, Yakintza. 1 (1933, 6.zk.) 407-414 (Zat.)

—16— Asaba zaarren baratza, Euzkadi. 19 (1931, 5895.zk.) 6

—17— Astakiren aundia, Argia. 8 (1928, 362.zk.) 1

—18— Aztu, biyotz orrek!..., Euzko Deya. 4 (1919, 72.zk.) 5

—19— Aztu, biyotz orrek!..., Karmel. (1987, 1) 12

—20— Baserritarrentzat, Argia. 8 (1928, 353.zk.) 1

—21— Baso itzal, Euskeraren iker atalak. (1983, 2.zk.) 72-73 (Zat.?)

—22— Baso itzal, Euzkeria. 3 (1932, 34.zk.) 730

—23— Baso itzal. Uzta-erdi, Euzkadi. 19 (1931, 5835.zk.) 6

—24— Baso itzal. Uzta-erdi, Argia. 11 (1931, 545.zk.) 1

—25— Baso itzal. Uzta-erdi, Euskal-Esnalea. 21 (1931, 332-334.zk.) 187-189

—26— Batzutan nai-ta, beste, Argia. 8 (1928, 360.zk.) 1

—27— Biotzean min det! (Illeta-eresi), Estudiante sacramentino. 10 (1959, 38.zk.) 42 (Zat.)

—28— Biotzean min det! (Illeta-eresi), Euskal-Esnalea. 20 (1930, 319.zk.) 145-149

—29— Bizia lo, Euzkadi. 20 (1932, 6056.zk.) 5 (Zat.?)

—30— Bultzi-leiotik, Oarso_ Renteria. (1958, 1.zk.) [66]

—31— Bultzi-leiotik, Euzkadi. 6 (1947, 52.zk.) 52

—32— Bultzi-leiotik, Bertso papera. (1985, 8.zk.) 18

—33— Bultzi-leiotik, Euzkadi. (1981, 223.zk.) 27

—34— Bultzi-leiotik, Aranzazu. 14 (1934, 152.zk.) 18

—35— Bultzi-leiotik, Euskal-Esnalea. 19 (1929, 312.zk.) 221

—36— Bultzi-leiotik, Vida vasca. (1976, 53.zk.) [66]

—37— Egamia, Yakintza. 1 (1933, 3.zk.) 178

—38— Egamia, Aranzazu. (1975 ) 37a

—39— Egamia, Euzkadi. 21 (1933, 6331.zk.) 8

—40— Etorkizuna, Egin. (1983, 1928.zk.) 27

—41— Etxeko kea, Yakintza. 1 (1933, 3.zk.) 179

—42— Etxeko sagastia, Goiz-argi. 6 (1965, 65.zk.) 4

—43— Etxeko sagastia, Argia'ren egutegia. 14 (1935 ) 21-22

—44— Etxeko sagastia, Yakintza. 3 (1935, 14.zk.) 95

—45— Etxeko sagastia, Zarauz. (1984, 13.zk.) [35]

—46— Euskal Pizkundea, El Abra. (1974, 26.zk.) 12

—47— Euskal Pizkundea, Deustu'ko ikastola. (1980, 10.zk.) 1 , 3. (Zat.)

—48— Euskal Pizkundea, Príncipe de Viana. 17 (1983, 151.zk.) 7 , 3. (Zat.)

—49— Eusko-bidaztiarena, Euzkadi. 19 (1931, 5883.zk.) 4

—50— Euzkera. Sarkundia, Euzko Deya. 4 (1919, 80.zk.) 4

—51— Euzkera. Sarkundia, Karmel. (1987, 4) 63

—52— Euzko-mendiya, Euzko Deya. 2 (1917, 29.zk.) 5

—53— Euzko-mendiya, Karmel. (1987, 2) 25-26

—54— Gaiztuen itzala, Euzko Deya. 4 (1919, 79.zk.) 6

—55— Gaiztuen itzala, Karmel. (1987, 1) 14

—56— Gastiaren otoitza, Karmel. (1987, 1) 13

—57— Gastiaren otoitza, Euzko Deya. 5 (1920, 82.zk.) 2

—58— Gazte'ren esnatzea, Yakintza. 1 (1933, 1.zk.) 27

—59— Gure mintzo, Euzkeria. 4 (1932, 5.zk.) 94

—60— Gure mintzo. Arana-Goiri'ren oroiz ta eskarrez, Eusko gaztedi. (1959, azar.) 10

—61— Idazkija. «Mendi-Lautakka"ri, Zarautz'en, Euzko Deya. 5 (1920, 81.zk.) 4

—62— Idazkiya, Karmel. (1987, 1) 14-15

—63— Igesi..., Euzko Deya. 5 (1920, 88.zk.) 2

—64— Igesi..., Karmel. (1987, 4) 64

—65— Il ez da ta ez da ilko, Deustu'ko ikastola. (1978, 1.zk.) 1

—66— Iñoiz egin dezute, Argia. 8 (1928, 358.zk.) 1

—67— Izarkitako suba, Euzko Deya. 4 (1919, 78.zk.) 3

—68— Izarkitako suba, Karmel. (1987, 4) 62

—69— Izotzak eztali zun, Eusko gaztedi. (1957, [60-61].zk.) 8

—70— Jaun errukitsuboi!..., Euzko Deya. 2 (1917, 41.zk.) 2

—71— Larre-lore, Ager. (1983, 21.zk.) 15

—72— Maite izane'ri, Karmel. (1987, 1) 11-12

—73— Maiteder. Aselia, Euzko Deya. 4 ([1919], 66.zk.) 3

—74— Maiteder. Aselia, Karmel. (1987, 2) 29-31

—75— Maiteizane'ri, Euzko Deya. 4 (1919, 70.zk.) 1

—76— Mattasunaren illetea, Euzko Deya. 3 (1918, 63.zk.) 6

—77— Mendi-gaña, Eibar. (1961, 39.zk.) 14 (Zat.)

—78— Mendi-gaña, Dantzari. (1966, 3.zk.) 4 (Zat.)

—79— Mendi-gaña, El Bidasoa. 12 (1956, 564.zk.) [2]

—80— Negu, Euskal-Esnalea. 20 (1930, 316.zk.) 66-67

—81— Neke-sendalaria, Habe. (1987, 109.zk.) 16 (Zat.)

—82— Nere lenengo matte-ibilketa (Gipuzkeraz), Euzko Deya. 2 (1917, 28.zk.) 4

—83— Nere lenengo matte-ibilketa (Gipuzkeraz), Karmel. (1987, 4) 58-60

—84— Nere maitiak ditu edo "Axariga dantzan...", Euzko Deya. 3 (1918, 53.zk.) 4

—85— Neskatx urdin jantzia. (Udaberria), Euskal-Esnalea. 19 (1929, 303.zk.) 39-41

—86— Neskatx urdin jantzia. (Udaberria), Lanbroa. (1985, 3.zk.) 27

—87— Oi, lur, oi lur, Garaia. 1 (1976, 20.zk.) 45

—88— Oia, Estudiante sacramentino. 10 (1959, 38.zk.) 42-43

—89— Oia, Saski - naski. (1980, 3.zk.) 63-65

—90— Ondar gorri. Azaro-lema, Estudiante sacramentino. 10 (1959, 38.zk.) 42 (Zat.)

—91— Ondar gorri. Azaro-lema, Euzkadi. 21 (1933, 6324.zk.) 8

—92— Ongi apaldu-ondoko berriketak. Oia, Karmel. (1987, 2) 27-28

—93— Ongi apaldu-ondoko berriketak. Oia, Euzko Deya. 4 (1919, 73.zk.) 5

—94— Oro-mintzo, Ager. (1983, 21.zk.) 15

—95— Oro-mintzo, Euskerazaintza. (1989, 8.zk.) 11

—96— Otartxo utsa, Tierra Vasca. 1 (1933, 194.zk.) 8

—97— Otartxo utsa, Bertso papera. (1985, 8.zk.) 7

—98— Otartxo utsa, Tierra Vasca. (1957, 9.zk.) 7

—99— Otoitza, Karmel. (1987, 2) 32

—100— Otoitza, Euzko Deya. 5 (1920, 87.zk.) 1

112 bertso/olerki       1 [2]