inprimatu egileen aurkibidea
Azkue, Eusebio Maria
 
Izena:  Azkue, Eusebio Maria

Ezizena:  A. E.M.; E.M.A.
Sinadurak:  
 
80  bertso/olerki      
 

—1— (Maiatzeko lorak), Euskal-Erria. 36 (1897 ) 392-393

—2— (Maiatzeko lorak), Euskalzale. 1 (1897, 18.zk.) 139-140

—3— Aintxinarik ona!, Danok - bat. (1973, 118.zk.) [7]

—4— Aldia, Euskalzale. 3 (1899 ) 178-179

—5— Ama Birjiñaren Konzepziñoari, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 536-538

—6— Ama eta arima orban bagia, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 315

—7— Amesak, La Vasconia - La Baskonia. 16 (1909, 554.zk.) 216

—8— Amesak, Euskalzale. 1 (1897, 18.zk.) 142

—9— An izan zan orduan, Euskalzale. 1 (1897, 49.zk.) 386

—10— Anchinarik ona!, La Vasconia - La Baskonia. 17 (1909, 583.zk.) 107

—11— Andra diru bakoak, Gure herria. 25 (1953, 1.zk.) 24-25 (Zat.)

—12— Andra ordia, Euskalzale. 3 (1899 ) 286

—13— Andrak eta gizonak, La Vasconia - La Baskonia. 9 (1902, 305.zk.) 203

—14— Arrantsalian kantia, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 383-384

—15— Asto bat dotore, Zeruko Argia. (1970, 390-391.zk.) 13

—16— Bermeoko astoduna, La Vasconia - La Baskonia. 4 (1897, 123.zk.) 194

—17— Bermeoko astoduna, Euskalzale. 1 (1897, 2.zk.) 6

—18— Bertsolari edo koblakaria, Euskalzale. 2 (1898 ) 13-14

—19— Bertsolari edo koblakaria, Euskal-Erria. 45 (1901 ) 18-19

—20— Buenos Aires-en euskaldunak, Euskalzale. 3 (1899 ) 195-196

—21— Dies irae, Jaungoiko-zale. 15 (1926, 289.zk.) 243-244 (Eusk.: Eusebio Maria Azkue)

—22— Dies irae (Egun aserre neurri bakoa), Euzkadi. 14 (1926, 4403.zk.) 4 (Eusk.: Eusebio Maria Azkue)

—23— Dies irae (Egun aserre neurribakoa), Euskalzale. 1 (1897, 9.zk.) 68-70

—24— Doña Mariak, La Vasconia - La Baskonia. 9 (1902, 318.zk.) 359

—25— Elisa, Euskalzale. 1 (1897, 10.zk.) 74

—26— Elisa, Euskera. (1974 ) 336 (Zat.)

—27— Emakumian sendotasuna, Bertsolaria. 1 (1932, 22.zk.) 140

—28— Emakumian sendotasuna, Euskalzale. 3 (1899 ) 269-270

—29— Emakumian sendotasuna, La Vasconia - La Baskonia. 4 (1897, 140.zk.) 385

—30— Erato, La Vasconia - La Baskonia. 12 (1905, 414.zk.) 282

—31— Eskontzaak baserrian, Euskalzale. 3 (1899 ) 214

—32— Eskribaua andrea ta atso zaarra, Euskalzale. 1 (1897, 4.zk.) 28

—33— Euskaldun bat, Euskalzale. 3 (1899 ) 243

—34— Euzkadia, Karmel. (1979, 3) 27-42

—35— Ezkonduteko asmoa ta gogoa, Ibaizabal. 2 (1903, 70.zk.) 3

—36— Ezkontzaak baserrian, Euskal-Erria. 48 (1903 ) 222-224

—37— Gaba, Euskalzale. 3 (1899 ) 218-219

—38— Gabon Afari bat, Egan. (1956, 5/6) 130-132

—39— Gabon afari bat, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1899, 224.zk.) 95

—40— Gabon afari bat, La Vasconia - La Baskonia. 47 (1939, 1577.zk.) 84-86

—41— Gabon afari bat, Euskalzale. 1 (1897, 44.zk.) 347

—42— Gabon-kantaak, Príncipe de Viana. 8 (1973, 93-94.zk.) 2

—43— Gaboneko cantak, La Vasconia - La Baskonia. 3 (1895, 80.zk.) 96

—44— Gaztelugachera promesa, Euskal-Erria. 3 (1881 ) 171-172

—45— Gizon jan gichikoa, La Vasconia - La Baskonia. 9 (1902, 305.zk.) 203

—46— Gizon jan gichikoa, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 176

—47— Gizonkerija ta gizontazuna, Bertsolaria. 1 (1932, 48.zk.) 296

—48— Gizonkerija ta gizontazuna, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 244

—49— Gizonkerija ta gizontazuna, Euskalzale. 3 (1899 ) 274

—50— Iñor ez dago gogo beterik bere zorijagaz, Euskal-Erria. 5 (1882 ) 177

—51— Iñor ez dago gogo beterik bere zorijagaz, La Vasconia - La Baskonia. 9 (1901, 292.zk.) 47

—52— Iru aupada egin dira, Zeruko Argia. 27 (1964, 74.zk.) 8

—53— Iru ta bat, Eskual Herria. 5 (1897, 33.zk.) 4

—54— Iru ta bat, Euskalzale. 1 (1897, 44.zk.) 347

—55— Iru ta bat, Euskalzale. 1 (1897, 4.zk.) 28

—56— Kontau daidazan neure emazteak, Gure herria. 25 (1953, 1.zk.) 24 (Zat.)

—57— Kristiñau emeretzigarren gizaldikoai, Karmel. (1979, 2) 86-87

—58— Kurutziaren oñean dagoan Amari, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 308-309

—59— Maitasun andia, Euskera. (1974 ) 336-337 (Zat.)

—60— Maitasun andia, Euskalzale. 3 (1899 ) 262-263

—61— Mogel eta txaraka, Euskalzale. 1 (1897, 5.zk.) 34

—62— Mundua, gizonak eta andrak, La Vasconia - La Baskonia. 11 (1904, 373.zk.) 207

—63— Mundua, gizonak eta andrak, Euskal-Erria. 47 (1902 ) 464

—64— Munduaren esku biak, Karmel. (1979, 2) 83-85

—65— Munduco zerua, Euskal-Erria. 6 (1882 ) 31

—66— Nai dozula Frai Jose, Arguia. (1981, 4.zk.) 4

—67— Saguak eta katua, Euskalzale. 1 (1897, 36.zk.) 284-285

—68— Saguak eta katua, Euskal-Erria. 2 (1881 ) 291

—69— Saguak eta katua, La Vasconia - La Baskonia. 17 (1910, 610.zk.) 537

—70— Sur bateri, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 352

—71— Sur bateri, Euskalzale. 1 (1897, 15.zk.) 115

—72— Terpsikore, La Vasconia - La Baskonia. 8 (1901, 265.zk.) 155

—73— Zeruko ta munduko, Euskera. (1987, -1) 191

—74— Ziri-bertsoak, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 88

—75— Ziri-bertsoak, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 16

—76— Ziri-bertsoak, Euskalzale. 3 (1899 ) 253

—77— Zortzikoa, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 192

—78— Zortzikoa, Euskalzale. 1 (1897, 21.zk.) 162

—79— Zortzikoa, Euskal-Erria. 4 (1881 ) 39

—80— Zuace ta erreizuez, Aranzazu. 16 (1936, 181.zk.) 246-247

80 bertso/olerki