inprimatu
Bertsolariak pena
Izenburua:
Bertsolariak pena
Sinadura:
Luis Mari Mujika
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Mujika, Luis Mari

Argitalpena:
Egan.
Urtea:
1985
Argitalpenaren urtea:
Alea:
3/4
Orrialdea:
91-92

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Jaundone Jacueco hiriari madrigala

 

GarcÝa Lorca, F.

 

 Jondone Jacuen euria,

 ene maite eztia.

 Airearen camelia šuria

 lanho-artean dirdiratzen da eguzquitara.

 Jondone Jacuen euria,

 gau ilhunean.

 Cilharrezco eta ametsezco belarrec

 ilhargui hutsa estaltzen dute.

 Carrican ilharguiari beha iešoc,

 harrizco eta crystalezco auhena.

 Haice galduan beha iešoc,

 heure itsasoaren itzala eta hautsa.

 Heure itsasoaren itzala eta hautsa,

 Jondone Jacue, eguzquitic urrun;

 Goišaren ur šaharra

 ene bihotzean ikaratzen da.

 


Dendaco umearen cantica

 

GarcÝa Lorca, F.

 

 Cilharrezco Hibairen gainean

 gaita bat du Buenos-Airesec;

 bere aho ilhun bustiarequin

 ifarreco haiceac jotzen du.

 Ramˇn de Sismundi gaisoa!

 Han, Esmeralda calean,

 escobarequin escoba,

 estanteetan eta caxetan hautsa.

 Bukaeraric gabeco caleetan

 gaileguac paseiatzen ciren,

 pamparen celhai verdean

 haran impossible baten ametsetan.

 Ramˇn de Sismundi gaisoa!

 Urezco mui˝eira enšun šuen,

 ilharguizco šazpi idi bere orhoitzapenean

 bazcatzen ciren artean.

 Hibaiaren bazterrera joan cen,

 Cilharrezco Hibaiaren bazterrera.

 Saratsec eta šaldi mutuec

 uraren beira hausten dute.

 Gaitaren deithore malenconiatia

 etzuen aurkitu,

 gaitari handi-gaitzac ahoa nola

 hegalez loratzen šuen etzuen ikusi;

 Ramˇn de Sismundi gaisoac,

 Cilharrezco Hibaiaren bazterrean,

 arrats ilhunean ikusi šuen

 lohizco murru gorria.

 


Muthil hilaren nocturnoa

 

GarcÝa Lorca, F.

 

 Isilic goacen hibiaren bazterrera,

 muthil ithoa ikustera.

 Isilic goacen airearen baztertxora

 hibai horrec itsasora eraman baino lehen.

 Haren arima tipi eta šaurthuac negar eguiten šuen

 lertxunen eta belarren usainen azpian.

 Ilharguitic ur hamildua jausten cen,

 mendi bilucia liliz estaltzen šuela.

 Haiceac itzalezco cameliac uzten cituen

 haren aho tristearen arguišagui eiharrean.

 Menditic eta celhaitic šatozte, gazte bilo-horiac,

 muthil ithoa ikustera!

 Basotic eta haranetic šatozte, jende ilhuna,

 hibai horrec itsasora eraman baino lehen!

 Gorthina šuridun itsasora eraman,

 berta urezco idi šaharrac baitoaz eta baitatoz.

 Ene, nola cantatzen šuten Silgo šuhaitzec

 ilhargui verdearen gainean, dambolin batec bešala!

 Muthilac, goacen, šatozte, sarri, laster,

 hibai horrec itsasora baitaramaquit!

 


Rosalia Castro hilarentzat sehasca-canta

 

GarcÝa Lorca, F.

 

 Jaiqui hadi, adisquidea,

 egunaren oilarrac enšuten baitira!

 Jaiqui hadi, maitea,

 behi batec bešala marruma eguiten baitu haiceac!

 Goldeac badoaz eta badatoz

 Jaundone Jacuetic Bethleema.

 Jaundona Jacuetic Bethleema

 aingueru bat doa onci batetan.

 Cilhar finezco onci bat,

 Galiciaren mina cecarrena.

 Galicia etzan eta gueldia,

 belar tristeez muthatua.

 Hire ohea eta hire biloen ithurri belša

 estaltzen duten belarrac.

 Itsasora doacen biloac,

 bertan baitute hodeiec bere uso-habia.

 Jaiqui hadi, adisquidea,

 egunaren oilarrac eguuten baitira!

 Jaiqui hadi, maitea,

 behi batec bešala marruma eguiten baitu haiceac!

 


Jaundone jacuen ilharguiaren danša

 

GarcÝa Lorca, F.

 

 Beha iešoc galai šuri hari,

 beha iešoc haren gorpputz šaurthuari!

 Hilotzen Basa-herrian

 danšatzen duen ilharguia dun.

 Beha iešoc haren gorpputz šaurthuari,

 itzal eta otsoengatic belša.

 Ama: Ilharguiac danšatzen din

 Hilotzen Basa-herrian!

 Loaren athean bertan,

 norc gaurtzen du harrizco šaldia?

 Ilharguia dun! Ilharguia dun,

 Hilotzen Basa-herrian!

 Beguiac hodeiez betheric dituela,

 norc behatzen deraue ene begui ilhunei?

 Ilharguia dun!, Ilharguia dun,

 Hilotzen Basa-herrian!

 Urrhezco loreequin ametsetan,

 ohean hiltzen uztan.

 Ama: Ilharguiac danšatzen din

 Hilotzen Basa-herrian.

 Ene alhaba, ceruco haicearequin

 bat-betan šuritzen naun!

 Eztun haicea, ilhargui tristea dun

 Hilotzen Basa-herrian.

 Norc eguiten du incirina,

 idi handi-gaitz eta malenconiatiaren ancean?

 Ama: Ilharguia dun, ilhargia dun

 Hilotzen Basa-herrian.

 Bai, ilharguia, ilharguia,

 erratzez coroaturic,

 danša eta danša eta danša,

 Hilotzen Basa-herrian!

 


inprimatu