inprimatu
Pake-leku
Izenburua:
Pake-leku
Sinadura:
Joachim du Bellay
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Nemesio Etxaniz)
Egilea(k):
Etxaniz, Nemesio
Bellay, Joachim du

Argitalpena:
Egan.
Urtea:
1960
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1/2
Orrialdea:
8

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Bizkaitarra

 

Aresti, G.

 

 Iretargi barriak

 Eztauko argirik

 Ez gauberdiko

 Eguski otzak

 Berorik

 Ezta egongo

 Bizkai maitea

 Iņos penadu

 Bagarik

 Alan diragutsue

 Gabriel Arestik.

 

 1

 

 Iņaki de Irigoien

 Mutiko pijua

 Bernaje adoretsu

 Batetik sortua

 Euskal jantza bikaņen

 Maitale sutsua

 Abertzale zintzoa

 Euskaldun prestua.

 

 2

 

 Bilbo onetako euskalduntasun

 Zikotxaren seņalea

 Zeuek zarie arrokartean

 Agertu dan arbolea

 Eu baņo beste mutiko batek

 Etxok zapaldu kalea

 Nondik dabillan sorterrirantza

 Gaurko tabernazalea.

 

 3

 

 Irigoien txikerra

 Iņaki laguna

 Ire pentsamentuan

 Bajagok zentzuna

 Esplikaduten ņoak

 Preguntan doana

 Zergaitik gura barik

 Nasan euskalduna.

 

 4

 

 Aspalditikan dok ezagutu

 Nire pentsamentu gatxa

 Mobidu barik txirrinka pean

 Katigu naukan ekatxa

 Area peko sustar sakonok

 Egin nabenak aretxa

 Makera lodi ta zikiņeri

 Emon deutsena pagatxa.

 

 5

 

 Kantadu gura deuat

 Amabi bertsotan

 Zek bultzatu ninduan

 Olango bidean

 Aldapa latzagorik

 Etxagok mendian

 Mendi altuagorik

 Etxagok munduan.

 

 6

 

 Baso onetatik ikusten joat

 Ballerako arboladia

 Errekaldean karrankan doan

 Errota zoragarria

 Arrokapean txoriak legez

 Kantetan dauan erria

 Baņa alan bere eztok egiten

 Biotzean inbidia.

 

 7

 

 Danak legez ibilten

 Or asi nintzoan

 Lelengo olgantza ederrak

 Ortxe egin noazan

 Zelango poz-ikarak

 Etorten jatazan

 Orain igoten dodan

 Eremu baltzean.

 

 8

 

 Jesukristoren Lege Santuak

 Danok agindu gajozak

 Bere neurrian pentsaduteko

 Esaten ditugun gauzak

 Osterantzean fede barikan

 Debekatuta gagozak

 Beste biderik ezegijagok

 Ementxe gizonarentzat.

 

 9

 

 Kumatik etareaz

 Gure ama maiteak

 Kantaduten jeuskuzan

 Kanta dotoreak

 Belengo portalean

 Dagoz pastoreak

 Bedeinkatuten dituz

 Jesus Erregeak.

 

 10

 

 Kaperuzita ta Pulgartzito

 Jaz esposadu zirean

 Ta Jesusiko Nazareteko

 Bientzako testigu zan

 Bizar Azula alarguntzeko

 Gustiz temoso egoan

 Edur Zuritxuk prinitzipeari

 Bizarretik tiratu eutsan.

 

 11

 

 Bertso polit oneikaz

 Txikitango urteak

 Alaituten jeuskuzan

 Gure ama maiteak

 Sinbad ta Aladiņori

 Birjiņa santeak

 Zabalduten deutsiez

 Zeruko ateak.

 

 12

 

 Kadera biak zoru ganean

 Ipiņi nebazanean

 Eskola-maixu erronkosoak

 Elexarako bidean

 Illada luze batzuk egiņaz

 Danok eroan gajozan

 Mataderura doiazan artxo

 Errukarien moduan.

 

 13

 

 Desagertu zoazan

 Iru txarritxuak

 Peterpan Guendi eta

 Zaspi nanotxuak

 Kandeletako kean

 jegozan altuak

 Santu baten eskuan

 Olgetan bajuak.

 

 14

 

 Ikusi noan gizon argal bat

 Krutze batetik josia

 Zeņagaitikan mundu gustia

 Gaur dagoan erosia

 Aren oņetan andra triste bat

 Maria dolorosea

 Biak arteztu egingo ebenak

 Gizonaren malezia.

 

 15

 

 Enoazan ezautu

 Areik arpegiak

 Illunpean itsurik

 Ņeunkazan begiak

 Ipuņetan zoazan

 Bai maitagarriak

 Baņa elexa barruan

 Txit bildurgarriak.

 

 16

 

 Ume denporan gauza zantarrik

 Begiak etxok ikusten

 Neska mutiko eder gustiak

 Izen polita jeukien

 Iņok munduan erru bapere

 Etxok egundo arkituten

 Zantarkeria etxajoakun

 Begietan agertuten.

 

 17

 

 Elexatikan urten ezkero

 Bilboko kale artera

 Gauza gustiak jeukien beste

 Kolore zuri bat eta

 Zelan anditu giņean arin

 Danak mutil eta neska

 Itano itzirik aurrerantzean

 Egingo joagu zuka.

 

 18

 

 Nik ezpadot ikusten

 Ta banas itsua

 Begirik ezpadaukat

 Ezta nire errua

 Zelan jat etorriko

 Barrura damua

 Ezpadot ezaututen

 Nire pekatua?

 

 19

 

 Jangoiko ona eida justua

 Artezidadea bera

 Amodio utsa miserikordia

 Maitasunezko platera

 Onegaitikan bajatu eizan

 Aragiz gizon artera

 Ta egan danetan eukaristian

 Gizona legez bete da.

 

 20

 

 Baņa alan bere niri

 Fedea kenduaz

 Betiko kondenatzen

 Izango da kapaz

 Onegaitik kontuak

 Artuten badeustaz

 Ezeinau orniduko

 Goiko gloriagaz.

 

 21

 

 Esango deutsat, Danok dakigu

 Sententzia bat emoten

 Kontuak artun gura deutsudaz

 Inpernuratu baņo len

 Zelan enozun ipiņi beste

 Bide zelaiago baten

 Nire arimna legake orain

 Zure oņetan ondoen.

 

 22

 

 Zeu zaraz Jangoikoa

 Ni gizon pobrea

 Zeu zaraz egillea

 Ni kreaturea

 Zeu juezik artezena

 Ni kulpa bagea.

 Zergaitikan ukatu

 Deustazu bakea?

 

 23

 

 Gerra luzea eroan neban

 Nengoanean bizirik

 Gauza latzgarri ta illunen kontra

 Konprenitzeko zergaitik

 Zarean altu zarean fuerte

 Ta bear bada orregaitik

 Apenas egon eida munduan

 Neu baņo gestoagorik.

 

 24

 

 Bera bada justua

 Enau kondenauko

 Ta kondenetan banau

 Ezta Jangodiko

 Zerurik inpernurik

 Eztot ikusiko

 Gizonaren semea

 Da nire testigo.

 

 25

 

 Fede onegaz bizi nas orain

 Geldituteko bakean

 Mundu onetan ezin balegi

 Izan daitela bestean

 Nire gorputza nire arima

 Sartuko dira ezerean

 Eta orduan enas izango

 Ezer ilten nasanean.

 

 26

 

 Sabin Berasaluze

 Iņaki Irigoien

 Melitxu Basurtuko

 Aiengizko Balen

 Robles Arangiz aiztak

 Bego Mendiguren

 Aita Berriatua

 Eta Txomin Peillen.

 

 27

 

 Bilbo ganean bere tronuan

 Dagoan Birjiņeari

 Prantziskanoen Arantzazuko

 Jesukristoren Amari

 Euskalduntzea gordetan dauan

 Migel Arkanjeluari

 Eta Loiolan bein jaio jakun

 Aita San Iņaziori.

 

 28

 

 Mesedez eiezue

 Neugaitik erregu

 Galdu neban fedea

 Dakidan biurtu

 Bein bere banozue

 Zeuek estimadu

 Ezta izango nekoso

 Neugaitik eskatu.

 

 29

 

 Nire bizaza modu onetan

 Orain badaukat jarria

 Ta bardin bada nire arima

 Gaxoa ain errukaria

 Eta apurtu bajata alantxe

 Lenen lenengo oņarria

 Ze demoniņo geratzen jata

 Ezpada jaioterria?

 

 30

 

 Eztot besterik gura

 Tellatu bat baņo

 Eta onen barruan

 Mai bat idazteko

 Andra maitagarri bat

 Niri laguntzeko

 Beste gauza gustiak

 Deabruentzako.

 

 31

 

 Baņa egun baten deitzen badeuste

 Erria defendietan

 Prest arkituko nabe ni beti

 Euskerearen aldean

 Armarik eztot artun egingo

 Egundo nire eskuetan

 Nire plumea nire izerdia

 Eskeintzen deutsat benetan.

 

 32

 

 Oneik bertso garratzok

 Julioko zortzian

 Gabrielek Iņakiri

 Kantadu eutsazan

 Motzak direalako

 Aspertu giņean

 Zerbeza bat edaten

 Tabernara joan.

 


inprimatu