inprimatu
Batista Sala
Izenburua:
Batista Sala
Sinadura:
Joanes Mirande
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Mirande, Jon

Argitalpena:
Igela.
Urtea:
1962
Argitalpenaren urtea:
Alea:
3.zk.
Orrialdea:

Batista Sala

 

 Jean-BaptisteBorthiri, Atharratze Sala-ko seme Ziberuko koblakari handi bat

 dizügü. Mente huntako lehen gerlan blesatürik, gerlari ohi hao Atharratzen

 erretiratürik bizi düzü. Ligueix-en gisa gizun ixil horrek eztü sekülan bere

 breseten püblikatzeko arrenkürarik izan, nahiz franko hunik egin dian.

         Koblakari fin hunek akhülia zorrotz dizü eta behar den günian hunkitzen

 ba-dakizü. Larraiñe Bentaberriko "cahier" batetarik berset ejer hoik hartü

 ditit, plazer badütüzie irakurri:

 

                 E'niz Üskal Herrian jeikhi egün goizian

                 Eztüt Orhi mendia gehiago bixtan,

                 Ez eta Üskaldunik ene lagünetan.

                 Nik bardin emor hun düt Prusian erdian,

                 Bi berset hontüren'tut nula bizi nizan.

 

                 Eskortak üngürian ni hebentxe nago

                 Printze batek e'lüke ohore haboro.

                 Enetzat nuntik jin da bonür bat holako

                 Aberats izan gabe auher bizitzeko?

 

                 Ni nizan etxia, da egin berria:

                 Harginaren ixilik, dena xarpenteria;

                 Jünta güzietarik kanpoko aidia,

                 Goiti so egin eta ageri zelia,

                 Erdi zohardi eta izarrez bethia.

 

                 Nik irus izateko heben zer düt falta?

                 Libertatia baizik eta zunbait gaiza.

                 Khanbera bazterrian badüt arrobineta.

                 Ogi gütixko bena indartsia beita,

                 Hain ezta xuri bena gabea da beltza.

 

                 Janhari trende hunez nadin beraz mintza.

                 Güziez orhitzeko nihao aski niza.

                 Heben üsatzen dügü ardüra friantzia

                 Hebenko muda ezta Frantzian bezala:

                 Zintüraz da gerria bethi behar tinka.

 

                 Salda elegant hunez zonbait xehetarzün:

                 Begirik balü ere e'lütüke ülhün,

                 Elegantzia badügü beheziki egün

                 Hiru garbüra zankho zopetarik hürrün,

                 Dantzan ari dirade gük khanta dezagün.

 

                 Hogei eta hemeretzi, berrogei eneki;

                 Marmitari üngürü gure ganbeleki:

                 Hirur satanak dantzan orano ederki.

                 Haatik ez dira egon lüzaz elgarreki

                 Sorthiak eman deit ja, hetarik bat eni.

 

                 Guk hirurek ükhen dügü holakotan aski;

                 Gure phartiez bekhatx hogeitahamazazpi.

                 Erdiaren ofritzeko ene lagün bati,

                 Ganitik ez eta esküz ezin haotsi,

                 Haien jüsa ezpeitzen herakitzen hasi.

 

                 Heben üsatzen dügü fantesia hanixko,

                 Garrota egosiak patatakilanko:

                 Arrain, erris eta ezür, osto zankho.

                 Asteko egünetan gaiza huna franko

                 Phentsa arren ordian igante goizanko.

 

                 Egün ja ükhen dügü, egiaz mintza nadin,

                 Etien faborable janhari bat arhin:

                 Lib'erdi bat arrain, zazpientzat bardin,

                 Zapata baten pare den larrü batekin,

                 Hunek izan behar dü Juif errant-en adin.

 

                 Kafiaz berheziki badie ürgüllü

                 Egünian bi pinta bakhotxak badügü:

                 Gozo samin azkarra-ezta miraküillü

                 Gillaume-k baizik nurk dü hori phentsatü

                 Gaagar eta zi(r)i errez, hura die beltxatü.

 

                 Ofizier hun eta Ofizier medikü,

                 Haien küriustarzünaz niz aperzebitü.

                 Zer ofizio dudan batek nai galthatü?

                 Jaona heben segürrik zikhiro-zain nüzü.

 

                 Zikhiroak hazten'tüt güsto ederrenian,

                 Nihaoren khostüz bena Gillaume-n herrian:

                 Laohogei kanpo eta ehün barrükian.

                 Arratsen etzaten üulhün ülhünian,

                 Otsoa artzainari bethi üngürian.

 

                 Espantü egiteko zer düt azkenian;

                 Hortxek milaka dira aizo lehenian.

                 Tratü bat egin dizit beltxik ez penian.

                 Beste zunbait ere khentü joan den egünian,

                 Ontsa mantenitzeko sobera be nian.

 

                 Hitz batez erranen düt azken bresetian

                 Hatü franko badüt eta bizi miserian.

                 Jesüs lagün nezazü, khantoren huntzian,

                 Bertan ezar nezazü, oi libertatian:

                 Horiek khanta ditzadan oi Üskal Herrian.

 

 


inprimatu