inprimatu
Ibargungo Rikardo'ri
Izenburua:
Ibargungo Rikardo'ri
Sinadura:
Jose Mari Azpiri
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Azpiri, Jose Mari

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1990
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1987-1990
Orrialdea:
144-145

Ibargungo Rikardo'ri

 

J.M. Azpiri

 

                   I

 Ibargun goiko etxeko jauna

 Rikardo neure laguna,

 Ari kontuan Urdiñoletaz

 Alkartea egin duna.

 Ainbat jokaldi egiñagaitik

 Bein ere galdu ezduna,

 Entzun ezazu kaletar onek

 Gogo onez dirautsuna,

 Jolastu zaitez mendi giroan

 Ori bada nai dezuna.

 

                   II

 Baserri baten jaio ziñan da

 Bertan umetatik ezi,

 Gazte denporan mendiko gauzak

 Ondo zenduzan ikasi.

 Orretxegaitik baserritikan

 Ez dezu iñoiz igesi,

 Pozikan zaude zeure tokian

 Bakean zerade bizi,

 Etxean dezun euskal giroa

 ¿Nola diruaz erosi?

 

                   III

 Esku artean dezun lanari

 Beti oratuz benetan,

 Zure ardiak larratzen dira

 Igargun goiko maldetan.

 Edo bestela bedar gozoa

 jaiotzen dan zelaietan,

 Nai duten aiña jan eta gero

 Orruka inguruetan,

 Esan naiean prest dagozala

 Topekatzeko plazetan.

 

                   IV

 Ainbat denpora pasatzen dezu

 Ariak gogoz prestatzen,

 Janari onak emanaz euren

 Azurrak ondo gogortzen,

 Baba, olua edo artoa

 ixilpean eurei sartzen,

 Ainbat laisterren azi daitezen

 Lepo-bizkarrak leuntzen,

 Eta garaia eltzen danean

 Jokorako plazaratzen.

 

                   V

 Ari kontuan aitua zera

 Eztago zer esanikan,

 Guk kaletarrok ezdakiguzan

 Gauza asko jakiñikan.

 Baiña zertxo bat esan nahi dizut

 Neure biotz barrendikan,

 Apostu kontun gauza aundirk

 Ez itxaron plazatikan,

 Urre gorriak gordegizuz,

 Ez atara etxetikan!

 

                   VI

 Aizu Rikardo, kontuz ibili

 Apostua zarratzean,

 Ez amorerik eman iñori

 Erabakia artzean.

 Gizon zintzo lez joka ezazu

 Irabazi naiz galtzean,

 Beti bezela eldu lanari

 Jokaldia amaitzean,

 Lan egin gabe ezta emeko

 Ezer zure baratzean.

 

                   VII

 Oraindik sasoi onean zagoz

 Jolastu zaitez jaietan,

 Zeure emazte politarekin

 Egizu dantzan plazetan.

 Irten etxetik noiz-beinka edo

 Libre zauden aldietan,

 Ez pentsa beti ibiltzerikan

 Amai gabeko neketan,

 Zuk aspalditik daukazu toki

 Berezi bat zeruetan.

 

                   VIII

 Zartzaro on bat opatzen dizut

 Bizi zarean lekoan,

 Ibargun goiko intxaur arbolen

 Gerizpearen giroan.

 Gure oitura ederrak zabal

 Etxekoen inguruan,

 Euskera ona erabiliaz

 Atadi naiz sutondoan,

 Euskerak leku izan dezadan

 Zure illoben kolkoan.

 

                                                       Ondarru, 1987ko Irailla

 

 


inprimatu