inprimatu
Aberri aske baten
Izenburua:
Aberri aske baten
Sinadura:
Balendin Aurre-Apraiz
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Aurre-Apraiz, Balendin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1988
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1985-1986
Orrialdea:
235-236

Aberri aske baten

 

Aurre-Apraiz

 

 Aberri aske baten seme izan gura neuke

                 ta gizaseme askeen artean bizi;

                 itxi, betirako, arrisku ta ardurak,

                 gizarte baketsuan anasa artu

                 ta bakearen ederraz bularra nasaitu.

 

                         Etsaiaren eden baltzaz ez dot nai

                 zauririk barriztu.

                 Zapartari yabilt gogoa,

                 zuzentasunik ezaren aurka,

                 eta,

                 oztopo ta eragozpen

                 aurrera egin bearra daukat

                 (naiz-ta azurrak ausi)

                 maite ditudan geure

                 izkuntza ta yakintza-arloan,

                 ez gaitezan betiko ondatu.

 

         Euskal-izatearen bultzadan

 berein buruauste ta ardura

 ditu gure Erriak...

 Ez naiteke atzeratu, ba,

 egin-bearren zidorretan.

 

                                 Arnasa barriaren bultzadaz,

                         urrats galgarrietan,

                         aspertzeke dagiket deadar,

                         erritarren lo-zorroaren etsai:

                         gizonen barru-indarrak

                         biur nai ditut egirantz.

 

         Ez yakin eta ardura bageen

 alperkeria nai dot eten,

 gizarte nekatuari begira jarri daitezen.

 

                                 Arkaitzaren sendotasunez,

                         aurrera dagiket, ba, zurtasunez,

                         bearrizanez diran gogoak

                 jasoteko esku sendoakaz.

 

         Zertako da, ba, gizonaren

 kemen eta adorea,

 urkoagaz batera, erriaren alde,

 indar ezpadagi?

 

                                 Bakez eta nasai

                         gura neuke bizi,

                         Aberri aske baten;

                         baiņa ez, gero,

                         kateak astunegi diralata

                         bide-ertzean geratu

                         adore barik

                         ardura barik, nekatuta alperkeriz:

                         Ez olakorik!

 

 


inprimatu