inprimatu
Legarra'tar Patxi'ri, biotzez
Izenburua:
Legarra'tar Patxi'ri, biotzez
Sinadura:
Untzillaitz
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Untzillaitz

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1987
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1984
Orrialdea:
249

Legarra'tar Patxi'ri, biotzez

 

Untzillaitz

 

 Aita Patxi karmeldarra, Lekeitio'ko semea dogu, aspaldiko urteetan Kolonbia'n

 mixiolari dabillena; arekin batera mixiolari luzaro egondako Nizeto Agirre'k

 eskintzen dautsoz koplok.

 

 Lekeitio zu, Bizkaiko erri,

 urak lur batuz egiņa;

 Kantauri biur, txit aldekorra

 otzantzen ba-dau egiņa.

 Noiztik zara zu, itxas-barrena,

 inguru ta poz urdiņa?

 Zuk dirudizu lur eta erri

 leen-gizakien adiņa.

 

 Illunabarra piztu dau Jaunak

 ortzi argiko diztira;

 euzki biziak lez illargiak

 uda gabetan argira.

 O Lekeitio: zu goretsiaz

 bizi da Bizkai lurbira:

 argi ta ospe bialtzen dozuz

 eusko lurralde guztira.

 

 Bizkaia'n zara lorategi zu

 bakarrik jaio etzana;

 margotsu zara, ostarku antzo,

 gizon askoren esana.

 Leendik urontzi, kai ta ondartza,

 jarri berezketan dana,

 gizon jakintsu, argi, bikaiņak

 ortxe sort-oe bakana.

 

 Ager nai dot bat berezkeena

 Lekeitio'ko giz-seme ona,

 nor Legarra'tar Patxi deritxo

 emen karmeldar dagona.

 Orain berrogei eta bost urte

 Markiņa'n biok egona,

 musika-maixu ezin obea,

 gibel aundiko gizona.

 

 Euskal kantutan gozo jatorrak,

 antolatzaille guretzat;

 ŦKarmen'go Amaŧ zelan abestu

 larunbatetan saiotzat.

 Bizi-bizirik artista bipil

 agertu jakun danontzat,

 poza emonik bera ta guri

 batera jakibidetzat.

 

 Gerra gaiztoa tarteko zala

 joan jakun nunbaitera.

 Alan eta be jakiten neban

 beraren zintzo jokera.

 Zintzoak, baiņa, frogantzak ditu,

 berala or espetxera:

 Lau-bost urtetan Franko'k daroa

 idizillez zentzatzera.

 

 Biotzez garbi, maitez osoa,

 Begoņa, Karmona, onera,

 espetxe ari Jaunari deika

 gizonak daizan gupera.

 Eurekaz dauke Besteiro jauna

 nairik ekarri bidera:

 siņismen bako jakintsua da,

 ez, ez beioa galtzera.

 

 Alkarturikan apaiz-lekaide

 sarri samiņak edesten,

 egun eta gau mintzaldi gozoz

 egun larriak biguntzen.

 Egiz esaizu, Patxi neurea,

 iņoiz ez dozu estutzen

 zeure biotza, t'egun arietaz

 ez ete zara samurtzen?

 

 Ezin ukatu zuon kemena

 an jazo gauza askotaz;

 jator zintzoak ziņatelako

 Jauna zan beti zuokaz.

 Leen eta orain, Kristo begitan,

 igarle zaitut danokaz:

 erein, jorratu eta arduratu

 bizi zaran lagunokaz.

 

 Aspaldi dala Kolonbi'n zagoz,

 txit osorik karmeldarra;

 ereslari ta soiņularitza

 abeslarikaz biltzarra...

 Gogoz diņotzut, antola eizu

 euzkaldun eresi zarra,

 beste bat arte orain damotzut

 besarkadazko agurra.

 

 


inprimatu