inprimatu
Urrutiko agurra
Izenburua:
Urrutiko agurra
Sinadura:
Jose Antonio Goiria
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Goiria, Jose Antonio

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1984
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1983
Orrialdea:
215-216

Urrutiko agurra

 

Goiria

 

 Euzkalerria neure aurtzaro zorioneko kabia:

 zu zara nire zoragarria, zu nire zorun-eztia;

 zu zara nire barruko puzka, amets zorakor-maitia;

 goizaldeko izar, alai-ederra, argi diztikor-bizia.

 Euzkalerria neure aurtzaro zorioneko kabia.

 

 Aspaldi onean orri igarra lez urruti nabil zugandik;

 ordutik, ona nire biotzak ez du aurkitu zorunik.

 Ordutik ona ez dot izan nik biotz-barnean alairik,

 ezta ikusi zure irripar maitekor-samur-goxorik.

 Aspaldi ontan orri igarra lez urruti nabil zugandik!

 

 Gaur baiņa EUZKADI, bertsoz jantzita seme leiala antzera,

 nire biotza zugana doa, zuri agur egitera.

 Pozez urturik egada zoliz, eztitan zure aldera,

 barren-barrendik maitasun biziz ta gogoz agurtzera.

 

         Euzkalerria, ene sorterri,

         eder-goxo ta maitia;

         biotz-biotzez maite zaitut nik,

         zaralako gelgarria.

 

 Naiz urrun bizi beti zaukat nik neure begien aurrian,

 ta maitasuna beti dot zutzat neure gogo-barrenian;

 zure irudia txikitandikan irarrita biotzian.

 Antxe daroat alai ta pozez gorderik une guztian.

 Naiz urrun bizi beti zaukat nik neure begien aurrian.

 

 Beti nago ni gogapen gogoz zugan Aberri pentsetan.

 Egun argiz ta gabetan bardin beti zugan ametsetan.

 Biotz-barrendik maitsun biziz maite zaitut nik benetan.

 Beti nago ni gomuta gozo zugan Euzkadi pentsetan.

 Beti zu nire biotz-barruan bai egunez ta gabetan.

 

 Zugandik urrun bizi-bearra bai atsekabe aundia.

 Bai dala ziņez negargarria ezin ikusi erria.

 Zelan leiteke zu ikusi gabe nik luzaro irautia?

 Errukarria Aberritikan urrun bizi dan semia.

 Zugandik urrun bizi-bearra bai atsekabe aundia!

 

 Ederrak dira zure basetxe polit, zar eta zuriak,

 ederrak baita zure ortzea, iturri eta ibaiak.

 Ederrak dira zure arezti, baso, mendi ta zelaiak;

 ta pozgarriak beko larreko artzaien txistu zoliak.

 Ederrak dira zure basetxe polit-zar eta zuriak.

 

         Euzkalerria, ene sorterri,

         eder-goxo ta maitia;

         urruti eta maiteago zu

         zaralako gelgarria.

 

 Euzkalerria: zu zara nire maitasun-gozo-eztia;

 zu zara nire poza, zorun eztia, neke-alditan alaia;

 zu zara nire udabarriko egun sentiko argia.

 Mendi-ostetik geldiro-samur agertutzen dan eguzkia.

 Euzkalerria: zu zara nire maitasun gozo-eztia.

 

 Nire biotzak bular-barrendik iges dagist gaur zugana,

 bere beroa orain ta beti zutzat bakarrik da dana.

 Zugandik bizi naiz, ez da... bizi-bearra au lana!

 Noz ikusiko zaitut barriro ene Aberri laztana? N

 ire biotzak bular-barrendik iges dagist gaur zugana.

 

         Euzkalerria, ene sorterri,

         eder-gozo ta maitia;

         urruti eta maiteago zu

         zaralako gelgarria.

 

 Izan betiro Eliz Amaren zaitzalle benetakoa,

 Jaungoikoaren lege garbien aldezle trebe-zintzoa;

 Izan betiro sinismenaren aitorle leial-osoa;

 LEGE ZARRAREN gordelekua ta maitale egizkoa.

 Izan betiro Eliz Amaren zaitzalle benetakoa.

 

 Arren ez aztu zure koroiko pitxi jori dan izkera,

 zeure asabak maitasun aundiz itxi eutzuen EUZKERA.

 Zaindu ta gorde biotz-bernean zure izate ta izakera,

 bestela laster jausiko zara ondamendi ta leizera.

 Arren ez aztu zure koroiko pitxi jori dan EUZKERA.

 

 Piztu ba piztu zure barruan itxaroaren gar-sua;

 begira an goian ego-zabalik MIKEL AINGERU santua.

 Izan betiro euzkal oituren egizko gorde-lekua,

 mundu guztiko bureztun-pitxi eder-diztikor iaiua.

 Piztu ba piztu zure barruan itxaroaren gar-sua.

 

 


inprimatu