inprimatu
Orreaga...!
Izenburua:
Orreaga...!
Sinadura:
Anastasio Albisu
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Albisu, Anastasio

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1982
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1982
Orrialdea:
10-12

Orreaga...!

 

Albisu'tar Anastasio

 

 Azken-gudako odola oraindik

 nabarmen zan ezpatetan,

 etzun erdoiak kabirik egin

 euskaldun guda-tresnetan.

 Burruka batek beste berri bat

 zakarren beti zaiñetan...

 Pakea nai-ta, etzan pakerik

 Euskal-erri mendietan...!

 

 Erri koxkor bat besterik etzan

 garai artako Euskal-erri...

 Erri koxkor bat, arkaitz artean

 pakean bizi zan erri...

 Askatasuna ez galtzearren

 egin zitzaigun gudari...

 Amaika odol ixuri zuan...

 Il ziran gazte ugari...!

 

 Lengoak lengo, oraingo etsaia

 KARLOMAGNO bera degu.

 Gudaroztea biltzen ari da,

 ROLDAN gaztea du buru...

 Amets bakar au, aren buruan:

 euskalduna menderatu...!

 Maltzurkeriaz, lapur-antzera

 Euskal-erriaz jabetu...!!!

 

 ALTABIZKAR'ko artzaiak, orde,

 begia luze urrutira.

 Arei etzaio ezer izkutu,

 ba'dauka nora begira...

 Gudari aien burni-jantziak

 eguzkietan dizdira...

 Maltzurkeria, maltzurkeri da

 besteak lotan ba'dira...

 

 Guda-santsoak jaiki erazi du

 ARTIZAR buruzagia...

 Urte asko-ta, aren begiak

 ez dute lengo argia...

 ARTI gazteak emango dio

 ark jakin nai-dun berria...

 Zenbatutzea ez da erreza,

 aitor dezagun egia...!

 

 Zelai batean besar bezela

 ager dirade etsaiak.

 Millaka dira. Millaka asko,

 ezin zenbatu erdiak...!

 Amil-arkaitzik ez ba'digute

 ematen gure mendiak,

 ez dira asko, aiek danentzat

 Euskal-erri'ko geziak...!!!

 

 Amets gozotan, sartu da, sartu

 ROLDAN gazte ORREAGA'n.

 Euskal-erri'ko neska gordiñak

 irrika ark biotzean...!

 Ezagutzen ez...! Ikus nun dauden

 mendi-gallur guztietan...!

 Etsai-artean erregin baiño

 il naiago gudaketan...!

 

 ORREAGA'ko meargunea

 estua eta luzea,

 illobitzako ederragorik

 ez da errez billatzea...!

 Ez da bizirik andik irtengo

 ROLDAN qudari gaztea...!

 Odol-erreka biurtuko da

 arkaitz-arteko bidea...!

 

 Ea mutillak, orain dek ordu...!

 Aska errotik arkaitzak,

 zilipurdika irauli eta

 artu eskuan ezpatak...!

 Bizirik ez dek iñor irtengo...

 Indartu zuen biotzak...!

 Euskal-erria'n gu gaituk nausi

 lekurik ez dik arrotzak...!

 

 Meargunera eroritako

 arkaitz zirrikituetan,

 diz-diz dagite ildako danak

 illargizko argietan...!

 Ixilik dago ARTIZAR ona,

 begi biak malkoetan,

 bertsolaria jeiki da eta

 ekin dio bertsoetan...!

 

 Ilketa aundia egin ba'degu

 ez da errua gurea,

 iñortxok ere ez du maiteko

 guk maite-aiña pakea...!

 Euskal-erri'ko askatasuna

 ezin galdu da ordea,

 ikus bezate emen etsaiak

 guk degun joka-legea...!!!

 

 


inprimatu