inprimatu
Euzkeraren negarra
Izenburua:
Euzkeraren negarra
Sinadura:
Jose Antonio Goiria
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Goiria, Jose Antonio

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1981
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1981
Orrialdea:
145-148

Euzkeraren negarra

 

Goiria

 

 Udabarriko goizalde gozo ta diztikorra,

         alai ta garbi Gorbea:

 bere gallurran nago bakarrik beruntz begira

         amets gozotan barnea.

 

 Dana da bertan alaitasuna, zorun-eztia,

         gentza, soiñua, bizia;

 guztia dager apain-apaiñez, pitxi ederrez,

         orlegiz lantzi-iantzia.

 

 Txoritxo polit, bizkor-alaiak, txioka dabiltz

         Kanta gozoak abesten;

 beko muñoan artzai jatorrak oiu-txistuka

         artaldetxoak zainduten.

 

 An be aldean baserritarrak baratz-soloan

         gentz ederrean lanean;

 eta arditxoak bedarra janez euren izkeran

         «be-beka» pozik iarrean.

 

 Zenbat ederkun eta aunditasun ikusten dodan

         neure begien aurrean;

 Zenbat oroipen alai pozgarri pistutzen diran

         ene biotz barrenean.

 

 Ta nor ete da basorik baso negar ta negar

         erritik mendi burura

 beko bidetik itun ta goibel antxe datorran

         atsotxu zimel zar ura?

 

 Neketsu dator alargun bai-litz baltzez jantzita

         makillatxo bat eskuan;

 musu-azala zimela dauko, bere begiak

         beruntz begira malkuan.

 

 EUZKERA AMA da: bere semeak euzkalerritik

         jaurti bai dabe gaxoa;

 t'eurei igeska erria itxirik negar ta negar

         mendi-goietara doa

 

 Zer jazo iatzu Euzkera maite? —galdetu dautsat—

         Zergaitik zaude ain itun?

 Izadi dana pitxi ederrez pozarren dago...

         zure gogoa ain illun?

 

 Ez dakusu ba izadi dana irri-barreka

         udabarrian alairik?

 Zergaitik ba zu garai onetan negua bai-litz

         itun-samiñez josirik?

 

 Oartu dozu gau argietan oztin ta garbi

         lilluragarri ortzia?

 Eta mendia iore ederrez, zitori zuriz,

         apaiñez dana josirik?

 

 Oartu dozu euzkia zelan agertu oi dan

         mendi-ostean goizean?

 Zelan diztira ederrak galduz estaldu oi dan

         geldi-geldiro gabean?

 

 Oartu dozu illargi eder gau-erregiña,

         izar diztikor-artian?

 eta bere izpi distiratsuak an-or zabalduz

         argi egiten ludian?

 

 Ikusi dozu zelan baso ta zelai-muñoak

         agertzen diran apainki?

 Zelan zugatzak apurka-apurka osto orlegiz

         jantzita dauden poliki?

 

 Oartu dozu zugatz gaiñean txorro txioka

         alai abesten txoria?

 t'ega-egaka lorerik-lore janari billa

         mitxelatatxu alaia?

 

 Aditu dozu artzai jatorra adarra joaz

         santzo-txistuka mendian?

 t'ardi apalak zelan dabiltzen alai «be-beka»

         bedarra iaten iarrean?

 

 Ikusi dozuz neska-mutillak jai-egunetan

         erri-zelaian jolasten?

 Ume-taldeak gentz ederrean alai ta pozik

         kanta gozoak abesten?

 

 Ikusi dozuz andre-gizonak bake aundian

         arto ereitan soloan?

 Atzo-agurek etxe-aurrean nasai jarrita

         pozarren karta jokoan?

 

 Oartu dozu amona zarra etxe-aurrean

         abots biguñez abesten?

 Eta ondoan bere illobatxu txiki-polita

         seaskatxoan lo eiten?

 

 Nabaitu dozu zelan dagoan oge goxoan

         irriparra españetan?

 ta bere ointxo txiki-zurizkak gora-goraka

         zoriontsu jolasetan?

 

 Bazter guztiak agiri dira udabarrian

         alai-zorunez beterik;

 zeu... zeu bakarrik zakust EUZKERA itun ta goibel

         neke-samiñez josirik.

 

 


inprimatu