inprimatu
Gripe gaitzari
Izenburua:
Gripe gaitzari
Sinadura:
Jesus Lete
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Lete, Jesus

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1981
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1981
Orrialdea:
124-126

Gripe gaitzari

 

Ibai-ertz

 

 Aurten Urrilla ona jun zaigu

 baiñan gaitzakin beteta,

 gripe zitala berekin zuen

 eta etzan berriketa!

 Bizkarretikan otzak

 eta dardaraz ortzak

 denok oean gordeta...

 Ezur da azal gelditua naiz

 lendik argal negon eta!

 

 Amabost egun oean pasa

 eta indar danak falta,

 alimentua auxen izan det:

 porrusalda eta malta.

 Sugarra eten gabe

 gorputz guzia labe

 gaitz au olakoa da ta,

 nai ordurako nik ez det

 artu gaitzaldi onetan alta!

 

 Jeiki orduko txorabioa

 gela jira eta bira,

 len indar gutxi baldin ba-nitun

 etorri zaizkit erdira.

 Andreak lagunduta

 besotikan elduta n

 oiz eroriko begira...

 Une onetan nere kemenak

 ikusgarriak ez dira!

 

 Sendagillea saiatua da

 nere onez gogotikan

 bixitatzera etortzen zaidan

 egunero goizetikan.

 Termometroa jarri

 ikusten nindun larri

 ortan ez daukat dudikan;

 zenbat «balazo» sartu ditutan

 nik atzeko «leiotikan».

 

 Mediku jaunak ez jakin arren

 nik milla proba egiñak,

 amonatxo bat auzoan ba-det

 eta aren elegiñak!

 Sendagaiak prestatu

 naiz neri ez gustatu

 ain ziran garratz, gordiñak,

 nere ustetan sendatu naute

 enplasto ta belar miñak.

 

 Alakon baten agur egin dit

 neregan jabe zan gaitzak

 auldadearen mende nagola

 ez dira agoko itzak.

 Kilotan bajatuta

 kolorez ajatuta...

 Lengoak billatu itzak!

 Erropa danak dilin dalanka

 ta zer esanik ez galtzak!

 

 Negua laixter gaiñean degu

 ba-datoz elur, izotzak,

 zer datorkigun pentsatzeakin

 pozik ez nere biotzak.

 Eguzkia motela

 odola nik epela

 ta egunak labur motzak...

 Ene, Jainkoa, ez nazala il

 datorren neguko otzak!

 

 Ni ikusita arriturikan

 gelditzen dira jendeak

 bildurtzen ditu danak osoro

 nere itxura trixteak.

 Kolorez nago ori

 egi aundia ori

 jun ziran lengo usteak...

 Pozik artuko nituzke orain

 Urtain'en indar sobreak!

 

 Ez nazala ni gaitz onek galdu

 lagun bezait Jaungoikuak

 len ere Berak altxa oi ditu

 bizkor gure modukuak.

 Ori da eskaria

 eta ez uskeria

 jaso eroritakuak...

 Negu ondoren txusper nazala

 Udaberriko kukuak!

 

 Gaitz petral onek nola utzi naun

 orra garbiro itzegin,

 beste guziak benetan txarrak

 baiñan au ezta atsegin.

 Aitortu ditut danak

 nigan pasa diranak

 jendea entera dedin...

 IBAI-ERTZ'ek au gertatu arte

 gripen berririk etzekin!

 

 


inprimatu