inprimatu
Jose Aierbe adiskideari
Izenburua:
Jose Aierbe adiskideari
Sinadura:
Jesus Gaztañaga
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Gaztañaga, Jesus

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1980
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1980
Orrialdea:
107-110

Jose Aierbe adiskideari

 

Gaztañaga'tar Jesusek

 

                           (Aierbe'tar Joxe'k aspalditxo «LA VOZ»-en -1978-10-1

                           argitaratu zituan bertsoentzat egindako-erantzuna).

 

 Taju egokiz landu dituzun

 amar bertsoak, ederrak;

 baiña eskubi t'ezker aldetan

 ez dira pozik bazterrak:

 oientzat zure iritzi danak

 izango dira alperrak.

 Laguntzagatik, adiskide on,

 zor dizkitzut gaur eskerrak!

 

 Jose Aierbe, bertso berriak

 egiten guztiz trebea,

 adiskideak gora jasotzen

 oraindik askoz obea.

 Jaso Euskera, jaso Erria,

 —au da izkuntza-jabea!—

 eror ez dadin, sendo ditzagun

 bere sustrai ta abea.

 

 «Zure bidetik —esan didazu—

 ba-da iun nai lukeanik».

 Egia esan, biderik ez da

 iñola «nerea» danik:

 Erri-euskera jatorrenaren

 billa nabil betidanik,

 Euskera gure izkuntza

 ori Erriarena izanik.

 

 «Ain maite duzun Euskera, gaixo...

 eta nai dezu sendatu ».

 Itz oien bidez egi-egia

 zuzenki duzu asmatu.

 Gaixo dagona, sendatzekotan,

 ezin nola-nai tratatu,

 baiña zer esan, emen batzuek

 nai ba'lezate ondatu?

 

 «Etzauden toki baten legez

 egon bear zendukena»

 esan duzunez, erantzun bear

 ez dala gauza zuzena.

 «Lege» egiñik ikusi dugu

 diktadoreen ordena:

 batzuena on, besteena txar,

 berena «lege» onena.

 

 Ba-da jenderik, ez dagokion

 toki-barnean nagusi,

 zartagiari ala diote

 kirtenetikan or eutsi.

 Erria noizbait asiko zaie

 zuzen-okerrak non kausi,

 legekeriak alaxe bear

 bai-ditu Erriak autsi.

 

 Neure tokian euskal-lanikan

 etzait gaur arte faltatu,

 Euskera landuz bizi-berritzen

 ba-dugu zertan saiatu.

 Ez nagon toki ta maillarik

 etzaidazu, ez, aipatu;

 daudenak, berriz, egunen batez

 Erriak bitza epaitu.

 

 Amil daiteke gurdia, irten

 ezkero bere bidetik...

 Geroz galdugo, sartutzen dana

 basa-bide okerretik...

 Erantzi geurez, eta jantzi nai

 gaituzte besterenetik.

 Erriarekin Erriarentzat

 jo dezagun zuzenetik.

 

 Tekhnik, urbano, moderno, klase

 politik, zientzi, kultur,

 akademia, kulturala ta

 kontenutua ta natur,

 skhema, phantasma, valore, symbol,

 ez ote da EUSKARANTUR?

 Mentu arrotzez kito Euskera

 ez buru, ez anka-mutur!

 

 Landare ona indartu oi da

 iñausiz adar alperrak...

 Zugaitz zaar dan Euskera oni

 zuzenak ken, utz okerrak,

 moztu adarrak, pitza gerria,

 ebaki zaiñen zuzterrak:

 ondapenera zuzen darama

 batzuen jite ta errak.

 

 Besteen oker guztiak, noski,

 bear ditugu salatu,

 ala baratzan landare txarrak

 zaiñetatik sasiratu

 eta berela igalidunak

 toki berean landatu:

 Indar guztiak bil ditzagun, ba,

 eta elkar-laneratu!

 

 Guztia esan asmorik gabe,

 jo dezadan amaitzera.

 Eskerrik asko, JOSE AIERBE,

 jarrai ezazu aurrera.

 Lanaren lanez bildu ditzagun

 datozkenak zuzenera

 eta orrela betiko indar

 dezagun danon Euskera.

 

 


inprimatu