inprimatu
Kantuz tea itxaropenez
Izenburua:
Kantuz tea itxaropenez
Sinadura:
Nikolas Altzola
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Alzola, Nikolas

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1969
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1969 I-II Udaberri
Orrialdea:
118-121

Kantuz eta Itxaropenez

 

Markue

 

 LXII

 

 lorez loretsu maiatza aurten.

 lorategira begira

                 begiak.

 urrutietan nire gogoa:

                         laiņuak

                         iretargia

                       eguzkia

                   ta

                 izarrak

                           baiņo

                                 urrutiago;

                             gauza

                         guztien

                           Egilleagaz

                       nengoan

                     eta

                 bere

                 edertilari-biotzean

                                 maitatu

                                         neban

 

 LXIII

 

 burrukea baiņo bake geiago

                 ekarri dautsazu

                         nere gogoari,

                                     Teilhar:

 gerrarik ez, bakea bai,

                           eta itxaropen aundi bat

                           bake orregaz batera.

 Teilhar-ek egin nau olerkari

 munduaren etorkizuna be olerkia da-ta.

 eskerrak        jaun goiko

                   jaun egille

                       jaun betiko,

                                 Teilhar de Chardin-egaitik

 

 LXIV

 

 limosnaz eruan nabe

 limosnaz ekarri

 limosnaz jan dot

 maian

 erregekumeekin

             au gizonaren ustazuna!

             zeozer naizala

             uste izan dot

                           xixtako itsu batean,

             baiņa

                 lengo-lengoa

                                 naz

                                 ni

                                     orain

                                         be.

 

 LXV

 

 eun milloi izar gorri

 itxaso baltzaren ganean.

                                 suzko aizea

                                 arimea erretan.

         basoko zugaitzak be aspaldian erre ziran

         burdiņezko txoriak

                               egaz egin ebenean

                                                   gure zeruetatik

 laster asiko dira irikiten itxasoko olatu zuriak.

 zoroak bakarrik geldituko dira

 negargarrizko zigorketa au ikusteko.

 

 LXVI

 

 itxasoagaz maitemindu zalako

 bizi izan zan beti itxasoan.

               ez eban gura izan etorterik

               barriro

               bere jaioterrira.

 olatupeetako ondarretan

                           gelditu zan, azkenean be,

                           betiko loa egiten.

 

 LXVII

 

 pozik bizitearen sentimen egokia

 gaurko bierregun-astelena.

 alaitu egiten dau ingurua eguzkiak

 udabarri barriaren susmu argiagaz.

 edurrak egotea be baleiteke,

                                         urriņetako

                                                     mendietan.

 edurrik ez emen, egun

                           eder

                             eta

                                 zoriontsuak        jatorkuz

                                         ezaugarri

                                         illunen

                                       artean

                                   bizi

                                   bagara

                               be

                           gaurko

                         egunetan.

 

 LXVIII

 

 badakit: zure landetan ezta egongo suge txarrik.

 bigun, ezti eta eme

 izango da dana or.

 egotaro ta egotarri.

 ez da miņik izango.

 oiņazeak joan ziran betiko ortik

 azken bako zorlon unea

                         izango da.        azkenbako poza.

 

 LXIX

 

 otoitzez eta loreen izkuntzan

                                 kantauko deutsagu

                                                   kantu bat.

 ondo adituko deusku berak.

 gure omenaldi apal eta garbiaren

 asmo ona ikusiko dau

 goietatik.

 euskal arimadun omenaldia

 lazkauko euskal jantzi-baltzdunen eleizan

 

 LXX

 

 urregorria agindu euskuen

 eta benetako urregorria zala

                               emoten eban

                                           une aretan

 askozaz be obeagotzat daukat gaur

 mendiganetako bakartadeetan artzen dodan arnasa garbia.

 edo il ziran

             benetako

                       lagun

                           zintzoen

                                     gomutea

 

 


inprimatu