inprimatu
Kantuz eta itxaropenez
Izenburua:
Kantuz eta itxaropenez
Sinadura:
Nikolas Altzola
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Alzola, Nikolas

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1968
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1968 I-II Bakardade
Orrialdea:
133-138

Kantuz eta itxaropenez

 

Markue

 

                         LI

 

 baketasun                osoan

               joango                        ziñake

                                                 zu

 poztasunezko                      mendi                santura

 (zeure eskuetan balegoke askatasuna)

 

 eta                ango                lora                zurien

                 zelaia

         ta              amodioaren          lotaldi              bizia

 artuko                      zendukeo                zeuretzat

                 betiko

 (zeure eskuetan balegoke askatasuna)

 

                         LII

 

 beti joatekotan eta joatekotan

 eta e'tzan sekulan be eldu

                           joateko egun ori

 

 (arri zuri baten moduan

                         gelditu ziñan

                                     azkenean

 ni joan e'nintzalako)

 

 eta

 gorputzaren

 bizitzako

 arnasea

 amatau

 jatzunean

           bakoitza

               bere

               bidietatik

               aldendu

               zeñien      biok:      arimea

                                   eta

                                       gorputza

                                         egunen

                                                         batean

                                         barriro

                                     elkartzeko

                                           uste

                                           osoan

 

                 LIII

 

 kantu

 barri

       eta

             eder bat

                         ekarri dau

                                         ortuko

                                                   lora

                                           zarrak

 noztik ikasi ete dau

 udabarriko kantak

                             ekarri

                                     eta

                                         kantetan

                                     gure ortuko larrosa gorri mutuak?

 

 idldu egin dira

               inguruetako

                                 labatxorri

                                                 ta

                                                   txoriek

               larrosa

                         gorriaren

                                     kantu

                                             barriek

                                                       entzuteko;

 

 gure etxeko umerik txikiena be

 erantzuten asi jako

                             eta zer ederto

                                                       aditu

                                       diran

                                         biak

                     euren

                           erdi-kantu

                                       erdi-aize

                                     barbeta

                                                 zoli-zolian

 

                 LIV

 

 kanposantuko

                   alxifre

                       zarraren

                                         ondoko

                   illobi apalean

                               dago lurra-emonda

                   bakean eta penaz

                                   il zan aitaita ona

                   gerratean

                         il jakon

                                 illoba

                                         gaztearen

                                                 aldemenean,

 ainbeste maite izan ziran sitaita-illobak

 alkarren ondoan    azkenean be    biak

 

 betiko bizitzako atsedena

                 eta artezezko legearen epata

                 lortu eben

                             arek biek

                 betiko

                 emengo askok sinistu ez arren ori.

 

                 LV

 

 illaran ez

             baiña

             areitz eta pagoz

             ondo beteta

                         mendia

 

 otsuen orruak

 eta

 aizkolarien

               azkorakadak

                             (ango

                             soiñuak)

 

                             erreka

                             txikiaren

                             zarata

                                   zoliekaz

                             txorien

                                   txorrotxio alaiekin

                             batera.

 

                 LVI

 

 naikoa da gaurkorako,                ez jarraitu geiago

                                                 zuk,

                                         ixildu zaite;

 baketasuna

             bear

                 dot gaur,        egotaro pixka bat;

 

 mendietako

             bideruntza

                       joko

                         dogu

                               gero

                                   egunabarrean

 

         eta

         orduan

                   ikusiko

                         dogu

                           egun

                                 barriagandik

                                       eskuratuko

                                 dogun

                                     arpegi

                                 barria                (larrosak ala

 arantzak, zelan ixartuko jakun eztakigu.

                                                   izar argitsu

 batekin egin dagigun orain

                                     amesetan)

 

                 LVII

 

 zentzunezko arrazoi barik

 zergaitik larritzen zara orrenbestean?

 

 zu bakarrik e'tzara gero,

 

                 zureak eta bi ikusi daben asko

                                             dago

                                   zure inguruan

                         konturatu ez arren zu.

 

 noz ikasiko dozu sinisten

                 sari bat daukagula

                                 itxaroten

                 mundu onetako ibillaldi oneri

                 azkena

                           emoten

                                 dautsagun

                                         egunean?

 

                 LVIII

 

 zin egin eben danak:                «bai

                                       joanak joan

                                             eta

                                             bierra

                                             egingo

                                             dogu

                                             emendik

                                                       aurrera»;

 

 baiña laster jausi ziran barriro be

                                     bidean estropezauta

                                           giltzape illunera,

                                     buruak baiño

                                     esku ariñak

                                     bierra

                                     egin

                                     ebelako

                                             griñaen morroitxu

 

 ez ebazan barriro zabaldu egoek

             betirako zaurituta egozalakoan

 

             oso gitxik,                gitxik barriz

                         lortu eben

                                 igotea

 

                                 askatasun

 

                                 osoagaz

 

                                 jabetzeko.

 

                 LIX

 

 argitasuna emon eutsoen

                 baso        landa                eta lur-landuei

                                                           eguzkiak

                                           bere kolore barriekin

 ustelen aje-oituretan galduta                eta biergin zintzuen

                                           izerdi

                                             ta

                                             odolagaz

                                       azkatuta

                                               (urriñetako

                                                         ke

                                                     baltz

                                                 bolarak)

 

 ederzeleari be

                   irribarrea

                     eta egarria

                       ekarri eutsoen

                                             lurraldeetako

                                               edertasunagaz

                                                 maiteminduta

                                                 biziteko,

 

 (mendi ta zelaien ezkutu bat                eta besterik ezer be ez

 gizonen gorputzetik ganerako egunak eta gabak).

 

                 LX

 

 ixillean        kantetan        eban

 

                                     berba barik,

 

                                                 soiñu barik;

 

 alakoxea zan a kantu ixilla,

 

 alakoxea

         itxaso-ertxeko

                             arriganeetan

                           jesarrita

 

                               zoli ta zur

 

                         entzuten

 

                   ebana.

 

 


inprimatu