inprimatu
Bide-laguna
Izenburua:
Bide-laguna
Sinadura:
Evgeni A. Evtushenko
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Santi Onaindia)
Egilea(k):
Onaindia, Santiago
Evtushenko, Evgeni A.

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1967
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1967 III-IV Geldi ta itsu
Orrialdea:
101-103

Bide-laguna

 

E. Evtuchenko

euskaratzailea: Igotz

 

 Buru-zapi izugarriz

                 aringa lotua

 mortxildun txapel polit gaiñean,

 lubeta ertzean

                 ezarrita egoan

 begiak blei-blei malko etsitan.

 Noizean bein

                 mitxeletak

 burdin-bideetaraiño jasten ziran.

 Arein oiñetan

                 txatar urdin arolak.

 Ni lez, amamagandik

                 urrin aurkitzen zan

 alemanak gure bultzia bonbaz jotean.

 Katia eritxon.

                 Beratzi bat urte eukazan,

 eta nik ez nenkian beragaz zer egin.

 Baiña laster eratzi neban

                 neure larria:

 A, neure babespean

                 jarri bear neban.

 Mukuzu bat zan,

                 baiña nik bertan-bera itxi

 ezin neikean emazteki bat.

 Motorren burrundara entzuten zan

 bat-bateko eztanda-otsez nahasia;

 orduko

                 urrin egaz joiazan.

 Ukondoa ikutu neutson:

                 «Entzun,

 zer dagizu or jesarrita?

                 Goazen!»

 Lurrak ez eban mugarik,

                 eta gu txikitxoak.

 Ari ibilli eragitea, oso zailla nunbait.

 Katia'k uleunezko bortzegi beroak

 jasten ebazan zurezko mandoakaz,

 eta nik oski erraldoi batzuk.

 Itsuka

                 bide egin genduan

                         oianean zear.

 Nire oiñak,

                 aurrerantzako ekin bakotxean

 oski barruan emon bear eben beste bat.

 Nik neure kautan:

                 «Neskato samur au

 intzirika asiko yat,

                 negarrez».

 Ez dautso bideari eutsiko,

                 bildur nintzan,

 mizka ta losintzale jarriko yatalakoan.

 Baiña

                 neu nintzan bide-nekeaz akitua.

 Purrust nik:

                 «Ez nabil ni geiago!»

 Eta lurrean jarri nintzan,

                 zelai gaiñean.

 Eta arek:

                 «Zer dozu?

 Ez egizu tentelkeririk esan.

 Bedar-izpiz bete egizuz oskiak.

 Gose al zara?

                 Zergaitik erantzun ez?

 Tira,

                 artu egizu zangurru-lata au.

 Ia, zuzpertu ta indar-barritu gaitezan.

 Zuok, mutillok,

         itxuraz bakarrik

                 zarie bipil».

 Barriro be

         aren auzo

                 bideari ekin neutson

 galtzu-ondo gaiñetik,

                 arrosko samar.

 Zerbait irakiten neukan

                 neure barruan,

 gizakiaren urgulua bear bada.

 Indarrak atera

                 ta lazkiro eutsi neutson.

 Baita be,

                 aren destaiña esaeren bildurrez,

 txistuka asi nintzan zoli-zoli.

 Nire oski ondatuetatik bedar zirriztak

 agiri ziran.

         Eten barik

                 bide gengian guk,

 bonba-zulo andiak,

 solo-zelai kiskalduak inguraturik.

 Berrogei ta batgarreneko zeruak,

 keezko meta zabal jagiak eutsita,

 dardar egian.

 

 


inprimatu