inprimatu
Itxas lurruna
Izenburua:
Itxas lurruna
Sinadura:
Augustin Zubikarai
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Zubikarai, Augustin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1966
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1966 III-IV Dolorezko izarrak
Orrialdea:
73-98

Itxas lurruna

 

A. Zubikarai

 

 I. ASIERAKO BAKARTADETAN.

 

 II. KRESAL GOZOA.

 Erlaizea dantzan.

                         Oņak garbitzen.

                         Igeritan.

                         Betor arraiņa.

                         Maite miņetan ondar egalean.

                         Arrain saltzallea.

                         Arrain egunak.

 

 III. KRESAL MINGOTSA.

 Mariņel andrak.

                         Kaixuak

                         Liortar arrantzalia

                         Alkartuko ete?

                         Alargun kanta.

 

 IV. KRESAL LARRIA.

                         Gabaren illunean.

                         Bost kanpai.

                         Ondoren latza.

 

I. Asierako bakartadean

 

 Gizaldien gizaldietan

 —Jaungoikoaren bakartadetan—

 pillotu ziran lurrak,

 zabaldu ziran urak.

 

         Geroago,

         ats ona:

         gizona.

         Ekin zion gizonak

         lurrari musuka;

         lurrak eskiņi zion

         igalien itza:

         bizitza.

         Lurraren mun-muņetan

         ernea zan biotza.

 

         Ekin zion gizonak

         ureri musuka;

         urak iruntsi eutsen

         arimaren kutxa:

                 gorputza.

         Uraren bustietan

         urturik zan biotza.

 

II. Kresal gozoa

 

 Erlaizea dantzan

 

 Erlaizea dantzan

 itxas zabalean,

 zuri ta urdin,

 urdin ta zuri,

 apar ta apar

 bitsetan gangar.

 

 Erlaizea dantzan

 itxas zabalean,

 batelak moskor,

 gizonak konkor,

 dantza dantzari

 kili kalari.

 

 Erlaizea dantzan

 itxas zabalean,

 artalde zuri

 dala dirudi

 liortarrentzat

 itxas barrenak.

 

 Erlaizea dantzan

 itxas zabalean,

 geldi eziņak

 dabiz txirriņak

 ega ta egan

 eten zorian.

 

 Erlaizea dantzan

 itxas zabalean,

 plisti ta plisti

 —aitz puntak busti—

 bits ta txipristin

 jaso ta jausi.

 

 Erlaizea dantzan

 txipli txapla txaplan...

 

 Oiņak garbitzen

 

 Txipli txapla olatuetan

 —oiņak sartu ta atara—

 pozkiro nabil ondarretan

 itxasoari laztanka.

 

         Argi dago ura,

         urdin urdin,

         onduko ondarrak

         erkin erkin.

 

 Gora eta bera ondarra

 —nire oiņak zuloz zulo—

 urtuz dua nire ugarra

 kresalaren musuz muso.

 

 Atsegin dot itxasoa

 bertan jolas dodalako,

 txakur umearen gisara

 niri tenga dabillalako.

 

 Nire oiņak laztantzen

 zetan abil, Itxaso?

 Nire zaurik kimatzen

 zetan ain leun ta oparo?

 

 Igeritan

 

 Platusa ziriņen antzera

 igeritan neska gaztea.

 Bera dan eder,

 dan bezin lerden!

 Ara,

 egin dau mus

 soin ta gotputz!

 Orain,

 azalian,

 oin da esku

 jolaska bits zurietan,

 zirinka olatuetan,

 saltoka ur aparretan.

 Gero,

 gora begira

 dan bestian,

 dan luzian,

 dan guztian,

 eguzkiari irrika

 alatian,

 kresalez aseta

 ule ta bizar lits,

 begiak erreta

 iriki eziņik,

 urdin ezpanak,

 nasai bularrak,

 luze iztarrak,

 arin-arin,

 bigun-bigun,

 gordin-gordin,

 lizun-lizun...

 

 Ta itxasoak,

 berari,

 musu ta musu

 olatu txikien ezpanez.

 

 Ta itxasoak,

 berari,

 kimu ta kimu

 olatu samurren aparrez.

 

 Betor arraiņa

 

 Arrantzalea lapatan:

 negua;

 eta neguak

 egua:

 gosea.

 

 Arrantzalea mirlatan:

 udia;

 eta udiak

 kezkia:

 gosea.

 

 Arrantzalea arretan:

 premiņa;

 eta premiņak

 zotiņa:

 gosea.

 

 Arrantzalea mendian:

 ujola;

 eta ujolak

 oskola:

 gosea.

 

 Arrantzalea tabernan:

 ekaitza;

 eta ekaitzak

 emaitza:

 gosea.

 

 Arrantzalea eleizan:

 fedea;

 eta fedeak

 eskea:

 gosea.

 

 Arrantzalea zorretan:

 oiean;

 oiko nagiak

 umetan:

 gosea.

 

 Arrantzalea arrantzan:

 arraiņa;

 eta arraiņak

 etsaia:

 gosea.

 

 Arrantzalea itxasoan:

 bakia;

 eta bakiak

 zoria:

 bizia.

 

 Begoz txalupak uretan,

 baretan;

 eta baretan

 arrantzan:

 Bizia.

 

 Betor ugari arraiņa:

 dirua;

 eta diruak

 urria:

 Bizia.

 

 Estropadetan

 

 Estropadetan dabil erria,

 erramuetan gazte aldria,

 txapelan garrez,

 arro aparrez,

 kezka kezkati erri guztia.

 

 Iru koltxoe jokatu ditu

         Kospa Tramauak, ta ez da gelditu;

 lenen saririk

 ekarri ezik

 aren azurrik ezin eztitu.

 

 Egun sentian, itxas barruna,

 treņeru zarra, bits ta lurruna,

 indarrak batuz,

 arnasa artuz,

 noiz etorriko joko eguna.

 

 Millan Koskabil, erri ta erbeste,

 adorez dabil jokale eske;

 iru erramu

 ta iru estrapu

 dotore daukaz zeņek ainbeste.

 

 Nire errian bitsa ohore,

 iņun ez dago urre kolore;

 estropadetan,

 erramuetan,

 jokua joku, ez da unore.

 

 Batela dabil rau, rau eta rau,

 ekaitza egon nai itxaso lau;

 eleiz zarrian,

 otoi larrian

 andratxo onak egun eta gau.

 

 Estropadetan dabil erria,

 adur bitsetan kezkaz betia;

 indarrik indar,

 bularrik bular,

 batelik ba'da, emen guria!

 

 Maite miņetan ondar egalean

 

 Merlenka dirudizu,

 Kalixta;

 zure kokotxen

 bizarra,

 lebatzarenan

 giarra.

 

 Durdua dirudizu,

 Millanton;

 zure ezpanen

 durdua,

 Durdua bezin

 urtsua.

 

         Aurrean, itxasoa urdin

         errekaizetan;

         gaztien biotzak gordin

         irribarretan.

 

 Zure okotzan punta,

 Kalixta,

 ezin aztu nik

 sekula;

 gogoratzen nau

 akula.

 

 Zure bizarran baltza,

 Millanton,

 sartua daukat

 barruna:

 arrain ba'ziņa,

 atuna.

 

         Eta barre eta irri,

         ziri eta zirri...

         Ur-gaņean, zelatari,

         kaixua ta txirrin.

 

 Zure begien argia,

 Kalixta,

 txermol ziriņen

 begia,

 kabra gorrien

 ninia.

 

 Zure paparren labana,

 Millanton,

 arrain onenan

 egata;

 atuna izanik

 mendrexka.

 

 Eta platus txikien antzera

 ziri ta ziri

 mamin mamiņetan;

 ziri ta ziri,

 nik zuri,

 zuk niri,

 jolas lizunean,

 olatu zoroen

 musika ixillean,

 ondar egaleko

 itxas adurrean.

 

 Arrain saltzallea

 

 Beti eskamak kentzen

 arrain saltzallea,

 ortozik, berna utsik,

 alai, dotorea.

 

 Gona barren jasoa

 gerrian lotuta,

 salta saltari dabil

 otzara artuta:

 

 Arrain bizi bizia,

 oraintxe ekarria...!

 Arraņa bera bezin

 bizi eztarria.

 

 —Gaur dogun ekaitzean

 nungo arrain bizia?

 —Zure makarrak baņo

 geroago azia.

 

 Jo otzarakin kantoi

 ta kale kutzetan,

 ekin ta ekin deika

 egal guztietan.

 

 Arrain bizi bizia,

 oraintxe ekarria!

 —Benetan oraingoa

 orren begi erria?

 

 —Onen zakatza lako

 zurea danian,

 bizarrik etzenduke

 okotz barrenian.

 

 Eta destaņik destain,

 berak zoliago,

 eskillaretan gora

 gero ta ariņago.

 

 —Ikusi Kospantoni,

 au kabra ederra!

 Onek zainduko dautzu

 urdailla lerdena.

 

 —Atzo be erabiltzun

 arraņagaz zatoz?

 Ondakiņen erosle

 sekula ez nator.

 

 —Ai mokofin arrua,

 ni ondakin saltzen?

 Pozik eingo zeunkio

 azurrak mixkatzen.

 

 Jaso barriz otzare,

 zabal eztarria,

 gorrak entzuteko eran

 egin dei larria:

 

 Arrain bizi bizia,

 oraintxe ekarria...!

 Orain orain oraingo

 kabra eder gorria...!

 

 Brixak urtenda dabil

 arrain saltzallea,

 besape nai buruan

 arro otzarea.

 

 Ai Mantoni, Mantoni,

 eroslerik ez gaur?

 Zakatza gorrituta

 freskuago biar.

 

 Ta biaramonian,

 zakatza gorri gorri,

 eskutik kentzen dautse

 kabra eder ori.

 

 Pozez dantzan dabil

 arrain saltzallea,

 beti eskamak kentzen

 bardiņik gabea!

 

 Arrain egunak

 

 Altza, Altza Millan,

 Jaunak izenen,

 blankuraz arraiņak

 itxaso gaņen.

 

 Itxas azalean

 arrain gorriak,

 jaiki bat batean,

 bota nagiak.

 

 Deilaria deika

 kalerik kale,

 deika ta ate joka

 aterik ate.

 

 Ase musu bustiz

 andre ezpanak,

 ez eten, errukiz,

 aurtxo amesak.

 

 Lo dago aurtxua

 irri barrezka,

 beretzat ez dua

 seņeruik deika.

 

 Eder dira andrak

 oiean luze,

 eztaki arraiņak

 iņoren gose.

 

 Ta lenen laztanak

 —erle eztia—

 poza ta amesak

 batean dira.

 

 Irritsu aurtxoa

 ames gozotan,

 bere gogotxoa

 zeņen pozetan?

 

       * * *

 

 Goizeko nekeak

 ez dira neke

 arraiņa ba dator

 ontzia bete.

 

 Goizeko agurrak

 biotz esnale,

 arraiņen adurrak

 bizi ekarle.

 

 Txartaka arraiņak

 ur azalean...

 bota arin treiņak

 gorri egalean.

 

 Ba ete biotzik

 itxas zabalak

 ainbeste eskiņiz

 bere sabelak?

 

 Batu, batu arraiņa

 treņak lotuaz,

 ba dago nai aiņa

 urre itxuraz.

 

 Ez emon amure,

 eutsi sariei,

 gazte ta agure

 ten erregiņei.

 

 Zabaldu tostetan

 arrain bizia,

 ugaldu bitsetan

 ontzi guztia.

 

 Ta koasta makur,

 gizonak popan,

 txistuka porturuntz

 ames gozotan.

 

 Gertu otzaretan

 gordin ta urtsu,

 saldu kalietan

 bizi ta adurtsu.

 

 Gertu fabriketan

 tunbixak tuntux,

 umiak maietan

 zakatzak kenduz.

 

 Busti eskametan

 soin eta jantzi,

 eskamen dizdirak

 mariņel pitxi.

 

 Betor bai arraiņa

 txalupak bete,

 bego arrain usaiņa

 portu ta etxe.

 

 Aurtxoa seaskan

 uju zolitan,

 seguru arrantzan

 ames txikitan.

 

 Ta gero, amagaz,

 jolas eztia,

 arrain usaiņagaz

 gozo titia.

 

III. Kresal mingotsa

 

 Mariņel andrak

 Kantari jatorrak dira

 arrantzale andra fiņak,

 kantuz zoli

 ta itzez argi

 egi esale gordiņak.

 

         Beti kantari

         goiz ta arratsean,

         ta illuntzean

         negar ta otoi

         itxas aurrean.

 

 Bixkor dabiliez orratzak

 sare ta treņak konpontzen,

 ta ekin kantuz,

 alai, damuz,

 gogo-biotzak nasaitzen.

 

         Beti kantari

         goiz ta arratsean,

         ta illuntzean

         kezka ta larri

         urrungaitzean.

 

 Besigu-tretzak gertuten

 gizonik ez euren bardin.

 Kantu betez

 amuk betez

 beti atzamarrak arin.

 

         Beti kantari

         goiz ta arratsean,

         eta oiean

         ames gozua

         olatuetan.

 

 Kantuz dakarrez goguan

 illeta, min, zori ta jai,

 kantu alai,

 kantu itzal,

 itxas miņak kantua nai.

 

         Beti kantari

         goiz ta arratsean,

         eta gabean

         ixiltasuna

         bakartadean.

 

 Amatasunan negarrak

 kantutan dira gordiņen,

 biotz bera,

 biotz lera,

 kantutan dira bardiņen.

 

         Beti kantari

         goiz ta arratsean,

         negu latzean

         negar ixilla

         alarguntzean.

 

 Kantu dira itxasoak

 mariņel emakumetan,

 kantu bigun,

 kantu leun

 olatuen doņuetan.

 

         Beti kantari

         goiz ta arratsean,

         arnas betean,

         itxasoaren

         kantu luzean.

 

 Kaixuak

 

 Nire erriko eleizak

 torre luziak ditu,

 torre luzien puntan

 kaixu bat da gelditu.

 

 Geldi, tente, zurbil kaixua,

 ezaguna dau itxasua,

 itxasoan laster ekaitza,

 biotzik ez duenen gaitza.

 

 Geldi kaixua torre puntan,

 estu bateltxoa kulunkan,

 larri gizona erramutan,

 arro itxasua olatutan.

 

         Bits eta orru,

         orru eta bits,

         bizi ta arru

         olatuak dabiltz.

 

 Torre puntako kaixuak

 itxas lurruna edari,

 erramulari gaixuak

 lurran musua egarri.

 

 Olatuak gau ta egun

 jo ta jo gartsu lurra;

 egaletan, edonun,

 pil pil olatu adurra.

 

 Tabetnetan agurak

 ekaitzaren igesi,

 gallurretan kaixuak

 uluka ta intziri.

 

 Liortar arrantzalia

 

 Sartu nintzan batelean

                 Ean;

 ikus baņo len Lekeitio,

                 ito,

 eta andik Ondarrura

                 ura!

 

 Olatu artean nebillen,

                 illen,

 itxas asarrien kume,

                 ume,

 artu nindula il garrak,

                 arrak.

 

 Nekez jo neban Saostan,

                 ostan;

 goian, mendin, Asterrika,

                 deika!,

 baņa liorra ixillik,

                 illik.

 

 Igarten neban Ondarru,

                 arru

 ta ezin indarrik alkartu,

                 artu;

 uretan bear gelditu,

                 kitu.

 

 Norbaitek nindun billatu,

                 batu

 aitz egalean il zori,

                 ori,

 eta arnasez berbiztu,

                 biztu.

 

 Beteta nago mindurez,

                 urez;

 etenda zauri samiņez,

                 miņez.

 Nun dok, Itxaso, biotza?

                 Otza?

 

 Bateltxoa killaz gora,

                 nora?

 Ni betirako bildurrez,

                 zurrez.. .

 Urtu zaite itxas lurrun,

                 urrun!

 

 Alkartuko ete?

 

 Ibaian gora bixkor duaz urak

 korrentaz,

 goiko aizetan gangartsu odeiak

 nordestaz,

 barrako puntan bitsezko mendiak

 ekaitzaz,

 etxeko leiotan andra gordiņak

 min gaitzaz.

 

 Portu aurrean ontziak kulunka

 zotiņez,

 olatu artian gora beraka

 ariņez,

 seņeruaren agindu begira

 minduraz,

 kaira sartzeko abaun zingira.

 

 Kaia ez dago urrun,

 baņa sartu ezin;

 biotzak tuku-tukun

 kezkaz larri ta min.

 

 Biotzak tuku tuku

 kezka larri samin,

 biak ez dagoz urrun

 baņa alkartu ezin.

 

 Itxasoan gizonak

 txalupetan,

 itxasoan txalupak

 ekaitzetan.

 

 Etxietan maiteak

 taupadaka,

 kumatxotan umeak

 inkesaka.

 

 Negarrez dabillen laztanak

 ekaitzaren barri eztaki,

 baņa ekaitzaren indarrak

 dabil inkesa ta aitzaki.

 

 Zoro zoro txistuz aizea,

 leyo ateak zirikatuten,

 itxas lurrunaren koipea

 kristal ariak laņotuten.

 

 Andrea etxian,

 senarra ontzian

 kutunen otoian

 illuntze luzian

 alkar zelataka

 orduak egunka,

 kezka min bizian

 argien musian.

 Ta ardurak,

 biak,

 ito barik ito,

 ito,

 ito barik ito,

 ito,

 garraren naigabez;

 ta negarrak,

 biak,

 erre barik erre,

 erre,

 malkoen kresalez.

 

 Gabaren baltza sakonduten dakar,

 illunez,

 ekaitzan garra zabartuten zakar

 astunez,

 —gabaren luzea sartu eziņik,

 samiņez,

 ito arriskuz biotzak min miņik

 itunez.

 

 Etxeko leyoan argia kutun

 ontzitik,

 itxaso aurrean parola illun

 etxetik.

 Ta kezka ta kezka, kiņu ta kiņu

 gabean...

 alkartuko ete kimu ta kimu

 goizean?

 

 Alargun kanta

 

 Bost seme izan genduzan,

 bestea bidean;

 geiago etzan sortuko

 nire sabelean.

 

 Zortzi urtetan bost seme,

 bost aingira kume;

 itxasoaren emaitzak

 gose eta ume.

 

 Maitasun bi zitun berak,

 nire griņan gane:

 itxasoa ta taberna

 egun eta gabe.

 

 Maitasun indartsu bat nik

 egun eta illuntze:

 nire semetxoen aita

 biotzan kurutze.

 

 Itxasora beira negon

 negu illuntze baten,

 bertan bera jausi nitzan

 bertan bera atzen.

 

 Olatu andiak ebiltzan

 bitska barrez barra;

 kanpoan, sartu eziņik,

 txalupan senarra.

 

 Begira negon, begira,

 saltoka biotza;

 otsean igarten neban

 bere eriotza.

 

 Negarrez negon leyoan,

 alboan bost seme,

 iņoiz aul sentidu ba'naiz

 orduan bai eme.

 

 Oiean sartu ninduen

 eztakit zein eskuk,

 konturatu nitzanean

 semeak umezurtz.

 

 Begira nago, begira

 leyotik barrara,

 nire kutunan obia

 ura ta ondarra.

 

 Begira nago, begira

 leyotik barrura:

 nire semien amesa

 ondarra tu ura.

 

IV. Kresal larria

 

 Gabaren illunean

 

 Arrantzan ebiltzan,

 ibilli ur gaņean,

 arrain barri suman,

 atun lodi guran.

 

 Itxasoa garbi

 bare;

 eguzkia argi;

 bero.

 

 Ta bare

 ta bero,

 ontzi ariņean,

 ontzi urdiņean,

 eguzki galdatan,

 izerdi maratan,

 ibilli ebiltzan

 egun sentiz gero.

 

 Arrats bera...

 Itxas zabalean

 bakartadea;

 kalean ez beste

 sutsu fedea;

 bakartadean bildurrak,

 urrungaitzaren samurrak

 eztitutako fedea.

 

 Illuntzea.. .

 Otoi luzea.

 Illuna goian,

 ura beian.

 Gizonak bakean

 intxaur oskolean,

 itxas andiaren

 zabal zabalean.

 

 Ta gabean,

 ur gabean,

 itxas zabalaren

 gibel gibelean,

 ames ta ames

 lurrean;

 musu ta musu

 utsean,

 oroipen bigunen

 garrean.

 

 Bare ta bero

 itxas illunetan,

 bero ta bare

 kamaņa estuetan,

 lo konkorraren

 irudi ariņetan,

 urrungaitzaren

 ames lizunetan.

 

 Arrain txikiak

 azalean

 txarta txartaka

 jolasean,

 bits puzpuloka

 ardorean,

 izar kiņuen

 dizdizean.

 

 Arrain andiak

 ondoetan,

 zirin zirinka

 igeritan,

 arrain txikien

 zelatetan,

 jan eta iruntsi

 bat batetan.

 

 Gabaren illunean,

 barean ustelean,

 loaren konkorrean,

 itzalaren gorpean...

 beroa sargoritu,

                 geitu;

 aizea zabartu,

                   zoratu;

 ekaitza agertu,

                   lertu;

 galerrena sortu,

                     gortu;

 itxaso anditu,

                   baltzitu;

 korrenta zabartu,

                     lartu;

 urak irakiten

                 eten,

 ta

 ontzia zatitu,

         erditu,

         saldu,

         galdu...

 

 Amalau gizon

 esname zoruan

 gogo era soin

 itxas barruan

 itxasoaren biotzari

               deika,

               otoika,

               arrenka,

               iguinka,

 ontziaren ujolak,

 ontziaren oskolak

 puzpulo puzpulotan

 zabaldutako zuluan!

 

 Arrain txikiak igesi

 puzpuloen zabarretan;

 arrain andiak urduri

 amuzki barrien kazan.

 

 Ta itxasoaren indarrak

 gorputzak puztu

 ta biotzak ler,

 arnasa ustu

 ta zaiņak eten,

 bizia moztu

 danei bat baten,

 eriotz ordez

 betiko itoten,

 kutunen,

 lagunen,

 alargunen,

 umezurtzen

 esnatzeari,

 urruneko liorretan,

 olatuen aparretan,

 mamiņen azalak,

 jantzien txatalak

 bialduz

 betiko oroipen,

 itxas andiren

 lotsaren agerpen!

 

 Bost kanpai

 

 Gure kanpaien danbadak

 astegunetan,

 biotz minduen taupadak.

 

 Txilin-txilin,

 aingeru fin;

 danbada bi

 eta luze,

 emakume.

 Iru kanpai,

 gazte alai

 nai agure.

 Bost ba'dira

 kezkaz egon,

 itxas aizeak

 darabillez

 berez,

 nekez,

 ito diran

 gizon aldez

 otoi eske.

 

 Bost kanpai...!

 bost durundi...

 Barratik gizonak,

 emakumiak zai,

 kajarik ez dator,

 negar ixilla bai.

 Gizonen negarra

 beti da negar latz.

 

 Bost kanpai...!

 Aizeak darabillez

 itxasotik nunbait.

 Iru izan leikez

 edo ta amalau,

 itxason sabelak

 gizon gosea dau.

 

 Bost kanpai...!

 Len emazte gordin

 ta orain alargun;

 len aiten pozkide

 ta orain umezurtz,

 itxason biotzik

 iņok ez ezagun.

 

 Bost kanpai...!

 Ba datoz gizonak

 kaletan antziz,

 lagunen gorputzak

 itxasoan utziz,

 auzokoenak gaur,

 norberenak etzi.

 

 Bost kanpai...!

 Illun,

 bigun,

 aztun,

 mindun,

 ildun...!

 

 Eleiza zarrean

 illeta ixilla,

 bost kanpaien otsak

 dana dabe illa,

 erritarrak makur

 errukian billa

 otoi samurretan

 gizonetan milla,

 itxaso lapurra

 asetu dedilla.

 

 Nire erriko kanpai zarrak

 Itxas zabaleko ondarrak

 bost dirudi:

 zenbat obi?

 

 Ondoren latza

 

 Ur ertzean dabil

 Anton zarra,

 aitz puntetan dabil

 larri larri,

 begiak galdu biarrian

 itsu itsu,

 eztarria eten zorian

 estu estu,

 biotza lertzeko eran

 zoro zoro...

 itxasoari deika,

 itxasoari iguinka,

 itxasoari txistuka,

 itxasoari burruka,

 gorrotuz,

 destaņez,

 amorruz,

 negarrez,

 kaņubeta sartu ta sartu

 odolaren

 irakiņaren

 bero garrez,

 zoro zoro

 indartsu didarrez:

 Nun dok biotza, Itxaso?

 Ba al dok biotzik, Itxaso?

 Zoro...!

 Zoro...!!

 

 Errian,

 mariņel biotzak

 sarri daben zotiņa:

 umezurtz ta alargunen

 negar inkesa miņa.

 

 Kostatan,

 olatu zakar otsa,

 illun, itzal, zorrotza:

 itxaso errotaren

 betiko lan zipotza.

 

 Aitzetan,

 min-miņetan etsita,

 mariņel negar mingotsa:

 Uraren bustietan

 urturik zan biotza!

 

 


inprimatu