inprimatu
Izkutuko papera
Izenburua:
Izkutuko papera
Sinadura:
Paulo Iztueta
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Iztueta, Paulo

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1965
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1965 III-IV Bertso urratuak
Orrialdea:
18-22

Izkutuko papera

(Uri aundi bateko oarpenak)

 

Paulo Iztueta

 

 Urrundu nintzanean...

         Udara zen.

         Aritza lerden zegoen

         goiz-intza milixkatzen.

         Udara zen.

 

         Orduan nire jaioterrian nintzen...

         jende xotilla bizi zen errikoxkorrean.

         An dena baretasun zeritzaidan,

         gazte ta berde oro,

         dena zelai ta baso,

         pake-giroz nirekiko.

         Egoaize burrundak ero ninderaman.

 

         Zerua-aldea bakarrik tristurati,

         diosala egiņaz larriminduari,

         itsasoan ugiņak arraunlari;

         goi-beak bear gaituzte irentsi!

 

         Gure Lurra daukagu negarti...

         sufrituz baidator bortizki.

         Zer egin diogu izarrari?

         zer duzu gure Kantuari...?

         Erantzun Donosti'ri,

         erran nire arimari,

         mintza euskaldunori...

         barreiatu trumoiaren durundaz

                                 zure kexa,

         argitu tximist-ortotsen ziztuz

                                 zure pena,

         ozkatu kai-ertzak asarre-bitsaz...

                                 (gure pekatua

                                         ta

                                 zure ordaņa),

         aitor gaitezen Aritzaren benenagarri,

         zutik gauzkan Abendatsaren ondamendi!

         Illerriko aingeruaren tronpeta

 mutu dantzut,

         ikusten baitut

         ortxe, ez urrun, segarekin amona.

 

 Atseden aldi batean...

         Nik dena zeruko muxila

         zela uste izandu nuen,

         gauzak oro zirela otoia,

         ixiltasunaren eskeintza,

         giza-abarrotsik ez bainuen

         aditzen, ez uri-zintzarria.

         Izadiaren bizi-moldea

         nedukan aurrean, eta...

         bera nuen ikusgai bakarra.

         ...eta beti gauz berberak

         ikusten nengoela,

         kanpoko itxuraren koloreak

         itxutu ninduten;

         eta munduko nigarra

         koprenitzeko belarria

         itxi zitzaidan, sorgor;

         begiak, berriz, lausokor.

 

 Oroimen bat nire baitan...

         Lengo batean zen.

         Eztakit zein egunetan.

         Ausaz illabeteak

         edota... urteak

         igaro dira binbitartean.

         Onek eztit ardura.

         Esan bear dudana,

         bai, axola zaida.

         Orduan nik

                 amor egin nion

                 izadiaren errugabetasunari,

                 baņan enintzen baitaratu

 gizonak nola bizi zitezkean

                 lurraren gaņean

                 ta izarren azpian...

         Orduan nik

                 amor egin nion

                 paisajearen ederrari,

                 baņan enuen pentsatu

                 neguaren laztasunean,

                 udaberriko lore ezeak,

                 arrosak eta usaidunak,

                 baininduten txunditu

                 gaztarako tolarean...!

 

         Beraz, aldi artan,

         egitasurrak igesegin zidan gerora,

         giza-bizitzaren arpegi inuxentea

         bai-zetorkidan kolpetik begietara,

         zentzuen arietatik

         uxatu zitzaizkidan

         zer-izaren kizunak...

         gaņerako benetasunak...

         Nik neronek bota nituen

         olako ezjakintasunez...

         barkagarri bear luken

         errugabekeri batez...!

 

         Bai, adixkide.

         Nire lurra, nire zerua.

         Nire itsaso, nire bizikide.

         Nire anaiok, nire gizonok.

         Bai, adixkideok.

         Oro niretzat,

         ni oroentzat.

         Bedi besarkada

         guzion babesa!

 

 Ingurumaritik edaten...

         Izadi-konzientzia

         zitzaidan eskapa,

         konzientzi-arrazoiduna,

         Jainkoarena ta gurea,

         Kristoren odolak igurtzia.

 

         Berandu oartu nintzen

         bizi-beharraren

         garraztasunaz

         ta poztasunaz.

         Ez al dira biok

         aldi berean...?

         Ez, ez dut ukatuko pekatua.

         Aitortzera nator ez zitzaidala

         iruditzen orrelako inpernua

         so bear nuenik,

         ain larrutsik!,

         biotzaren illunpean

                 eta

         egunaren balkoiean.

         Aitortzera nator ez zitzaidala

         bururatzen txoko ortan

         egon zitekeanik garraxika

         esistentzi baten oņaze ozpiņa.

         Dunbaka kolpatzen dut bularra!

         Esistentzi bat!

         Bizi-giro

               ta

         arnas bero

         bear litzaigukena

         eta... etzaiguna!

         Esistentzi bat!

 

         Otzik gaude,

         iltzera goaz,

         sabelak elkortu zaizkigu,

         gizatasunez gera antzutu.

         Eriotza irabazi dugu...

         maitatzen ez baitakigu.

 

 Azken mementoa...

         Udazkena da.

         Oria, beraxka,

         eroriz doana,

         emengo gauza

         guzien gixara.

         Neguak narama

         bere izotz-kabira,

         illekin lotaratzea...

         berriro berpiztera...

 

 


inprimatu