inprimatu
Horati'ren odak
Izenburua:
Horati'ren odak
Sinadura:
Horazio
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Santi Onaindia)
Egilea(k):
Onaindia, Santiago
Horazio Flako, Kintio

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1964
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1964 I-II Etorkia
Orrialdea:
100-101

Horatiren Odak

(III'garren sailla)

 

Horati

euskaratzailea: Aita Onaindia

 

I. Asini Polion'i

 

 GAIA:Epikur gisa, neurrizale dagerkigu emen Orati. Barne-atsegin ta poztasuna

 ez daude aginpidean, ez asko eukitzean, ez izen aundi ta omenean, ez gorputz-

 edertasunean, arimearen neurri ta otzantasunean baizik. Erregeak ba-dituzte

 beren mendekoak, baiņa Jupiter dago auen gaiņetik. Danok egoera bat-berean bizi

 ezta ere, ez gera arritu bear, erio bait-dator aldatz-beera. Zikoitzak, egiaz,

 lur-azalean ez-ezik, itxas-gain ere etxeak iaso nai ditutenak. Ez etxe jaiki

 lerdenak, ez janzkera bitxiak, ez jateko goxoak, ez usaiki eztiak, gizasemeak

 duen miņa arindu ez ba'dagite, zertako gauza oien billa orren joratsu ta

 leiaz?

 

                         Odi profanum vulgus, et arceo...

 

 Jende xakarra iguin dut, ta nik sapuzten.

               Ixil zaitezte: Muse'n apaiz, lendik iņoiz

                       Entzun gabeko kanta batzuk

                       Neska-mutillentzat nik ditut.

 

           5  Erregeak, izukor, otseiņak dituzte,

               Ta aiek ere Jupiter dute agintzaille,

                       Erraldoien garaitzez arro,

                       Bere keiņuz igituz oro.

 

               Gerta diteke onek ark baiņo ildoz ildo

         10  Mahats-landara berri geiago jartzea;

                 Ura, odol jator, eskale

                 Zelaira; au, oikun-ospez, obe.

 

         Arek maizter geiago ditu, alegia;

         Bearrak, baiņa, goiko zein beeko lege batez

         15          Ditu zori-jotzen: izenak

                 Oro igitzen kutxa ozenak.

 

               Ezpata utsa buru-gain zemaika daukanak

               Eztu goxorik noski Sikul-jakietan;

                       Ez kitara-kantuk ez xorik,

         20          Eztio itzuliko lorik.

 

               Lo bigunak ez ditu asperkor iņolaz

               Soro-nekazarien etxe-supazterrak,

                       Ez ur-ondoko itzal itsua,

                       Ez Tenpe aizek dardartua.

 

         25  Naiko dana nai dunik eztu itxasoak

               Zirika oi; ezta Arktur'en oldar-jas latzak,

                       Itxas-altzoan murgiltzean,

                       Ezta Auntz-txoak goiz jaikitzean;

 

               Ez arriak zigortu mahats-alorrak,

         30  Ez soro gezurtiak; naiz zugatzak uren

                       Erruz, naiz izar-galda kexaz,

                       Naiz-ta negu gordiņen espaz.

 

               Itxasoa arraiņei medarņo antz zaie,

               An ipiņi mukuluz; antxe etxegiņak maiz

         36          Morroiz ditu asoiņak jartzen,

                       Bai lurrez aseak be lerden.

 

               Baiņa, bildur ta zemai, jaun aiņa gaillentzen;

               Ontzi burniz jantzitik eztira urrutitzen,

                       Ta zaldizkoaren atzetik

         40          Kezka beltza don jarririk.

 

               Nork gurituko du min dana? Ez prigitar

               Arrik, ez izar bezin purpura gorrizkak,

                       Ez falerno-mats gorriak,

                       Ezta Persia'ko usainkiak,

 

         45  Bekaitz-miņez, zertako ditut nik jasoko

               Zutoin landu-berrizko atarte zangarrak?

                       Sabin-usa zertako alda nik

                       On-ibar ziztriņez, ziurrik?

 

 Oarrak.—2. Apaiz antzo itz dagi emen Orati'k.—  11. Erroma'n, odol argikoen

 etxeak muiņoetan zeuden geienbat, baiņa agintari ta olakoen batzarrak zelaian

 ospatu oi ziran, ta ara jetxi bear.—  18. Sirakusa'ko Damokel dakarkigu gogora;

 Sikili'ko orrits-maiak, bestalde, txit oparoak omen ziran.—  Tesali'ko Tenpe

 ibarrak entzute aundia zun.—  28. Arktur, Itzai izar moltsokoa; otsaillaren

 13'an eta iraillaren 5'an azaltzen da, ta etzan maiatzaren 22'an eta urrillaren

 29'an; naiz agerpena naiz sarrera, euri-jasa ta aize-erauntsi zakarrez egin oi

 ditu. Auntz-txoak, Burtzaiņaren moltsoko izarņoak.—  41. Ospe sundia zuten

 Sinade, Prigi uriko marmal-aitzak; zuri zenun, katamotz margozkoa, orban

 gorriekin.—  44. Achaemeniumque costum, diņo Orati'k; kostu au landara bat zan,

 Indi ibai muturreko Patala izaroan batez ere aurkitzen zana, ta beronen

 sustraiekin usainki bikain-baikiņa egin oi zuten. Akemene, ordea, Persia'ko

 len-errege omen zan.

 

 


inprimatu