inprimatu
1962 urte idorraren sua
Izenburua:
1962 urte idorraren sua
Sinadura:
Joakin Aldabe
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Aldabe, Joakin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1964
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1964 I-II Etorkia
Orrialdea:
89-91

1962 urte idorraren sua

 

Joakin Aldabe

 

 Iñun ezer ez. Belar zelaya

 igar-igar gorrituak.

 Uda-Berriyan ondu oi ziran

 belarra, ziaro aituak.

 Etziran, noski, atsegiñgarri

 legorte luzien suak.

 Baserriyetan, ura eziña;

 idi-beyaren marruak!

 

 Uda-Azkenak eskuk lotuta

 eziñ eman etzeukanik.

 Lurralde guztik errayetaño

 busti pixka gabetanik.

 Eziñ suspertu landaro zañak;

 eziñ ikusi argirik.

 Gero Neguak bere otzakiñ,

 zatitu geigo oraindik.

 

 Zeñen begiyak nigar ez egiñ

 zer zan ikusitakuan,

 Negu beltzaren kutsu galgarri

 zabaldu zana inguruan?

 Eziñ arkitu belar mota bat

 lur soill eta idortuan.

 Ez da olako ondamendirik

 ez eta basamortuan.

 

 Jun zan Negua poli-poliki

 bortitz, borrero izan zana,

 eta zetorren Uda-Berriya

 maitagarriya zaiguna.

 Bañan bazterrak egarri zuten.

 «¡Atoz, euriya, gugana.

 Euririk gabe ezer ez gera,

 ta izango zaigu azkena!»

 

 Egiñgo ote du biar ainbat, Jauna,

 geigo luzatu gaberik?

 Begirayozu gure lurrari

 nola daudezen egarrik.

 Biar degun urak jarriko ditu

 zelaya berdez jantzirik.

 Ezbadu egiten, nolako kaltek!

 Ez dago iñola esaterik!»

 

 Euririk gabe izango gendun

 gezurrezko Uda-Berri,

 eta baratzak egongo ziran

 iltzeko zorin ta larri.

 Berak zer eman begira gaude;

 zai gaude artzeko gu beti.

 Baratza, zuri Jaunen izenian

 esker beruak ugari.

 

 Eziñ eskertu biar dan bezela

 emankor diran frutuak,

 Ederki zitun eguzki argiyak

 sasoin-sasoin gozatuak.

 Emaitza ona; klase guztiya,

 ostozko eta aletuak.

 Izerdi sari artzen dirana

 Jainkuak bedeinkatuak.

 

 Uda-Berriya sarrera egunian,

 nolako euri gozo jasak!

 Zeruk errukiz bota ziguten;

 abek dira gure pozak.

 Orregatikan eskerra azalduz

 Zuretzat, Jauna, alabantzak.

 Pozaren pozez badute jana

 ardi, bei, idi ta auntzak.

 

 Bizpairu egunez on zan euriyak

 egiñ zigun aldaketa.

 Bizkortu erazi zitun bazterrak;

 etzan, ez, ez, txoraketa.

 Berde-berdia berriz iratzia;

 ikusgarri apaiñketa.

 Ixildu itzagun gure negarrak;

 gure negarketa.

 

 


inprimatu