inprimatu
Agur, Maitere
Izenburua:
Agur, Maitere
Sinadura:
Paben Loidi
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Loidi Peņa, Paben

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1961
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1961 I
Orrialdea:
14-16

Agur, Maitere

 

Loidi'tar Paben

 

 Ixil-ixil mintzo da

 iltegiko landa:

 Emen bizi gaituzu

 lurpean etzanda,

 gizartetik berexi

 gaitz batek emanda;

 illak bizi-miņaren

 minbiziak janda.

 Gu ekarri ginduzen,

 laister zure txanda.

 Eriotz zure billa

 ortxe bidean da.

 

 Lapur-antzera dator,

 t'ez jakin ordua.

 Gazterik ederrena

 ustuta dijua

 Ille-kixkur, begi-beltx

 ogei urtekua;

 azal txuri-gorria,

 borobil muxua;

 barruaren ixpillu

 irripar goxua.

 Oraindik ikusten det

 Maitere gaixua.

 Buruz ondo jantzia,

 apal orraztua;

 garbi-alaia bezin

 biotz onekua;

 gurasoen atsegin,

 eliztar zintzua,

 gizartean geienak

 begi onez jua.

 Orra eriotzaren

 ausardi gaiztua

 Gazterik ederrena

 ostuta dijua.

 

 Aita-aniari musuka.

 Gero loxintxetan:

 ĢZur ibilliko gera

 zuen esanetan.

 Ez naiz gaur exeriko

 ni motozikletanģ...

 Usoa bezin alai,

 pozaren egetan,

 etxetik irten ziņan

 eguzki erretan,

 jai-arratsaldearen

 iruterdietan;

 txuri-txuri jantzita

 panpoxa benetan,

 krabeliņaren odol

 gorri ezpaiņetan.

 Ara pinpilinpauxa

 marrubi-loretan...

 Zure berdiņik etzan

 erromerietan.

 

 Aņorga'n Karmeneko

 pelota jokua.

 Ondoren bizi-bizi

 asi zan soiņua,

 Maiteren aizkeneko

 krixkitin-saiua.

 Buruko min da, ziplo!

 dantzari yaiua.

 Jolas-orduan il da,

 ordu autatua,

 beti bait zegon ura

 iltzeke gertua.

 Gu penetan utzi ta

 poztu du zerua;

 lurrerako ez nunbait

 sortu aingerua.

 

 ĢAgur, etxeko danak

 eta lagunarte;

 agur, jolastokiak,

 Aņorga, Lasarte.

 Zerua izan bedi

 danoren alkarte.

 Nere alde otoitz bat

 eta... gero arteģ.

 

 Negarrez du apaizak

 illetan otoitza;

 negarrez zure kutxa

 egin dun arotza...

 Soņaren jabe zital

 orain eriotza;

 estalki bota dizu

 gabaren lur otza...

 Lur-gaiņean erriak

 loretan biotza...

 

 Etxean illun dago

 sukalde-txokua.

 Otoitz orduan dar-dar

 ta gurutzetua

 maitez estutu zindun

 amaren besua;

 ixil-miņetan zutik,

 geroak poztua,

 fedez indartu zindun

 aitaren gogua.

 Eten gabe or dezu

 eliz-erregua...

 Illobiaren itzal

 gurutze santua.

 

 Ordu samiņ auetan

 bai atsegin dala

 amatxoren biotza,

 aitaren itzala,

 zure oroipenetan

 alkartzen gerala.

 

 Bakoitzak artu duan

 lanbidearekin

 zeruko aldapari

 bear diyo ekin.

 Ortan gelditu gabe

 zebiltzan zurekin

 jostorratza ta ariya

 klarionarekin.

 

 Laguntzaille ona zu,

 eskatzen apala;

 lanari jarraitzeko

 etziņan makala.

 Ta gaur ixilik zaude,

 egarri zerala?

 Guk amaituko degu,

 otoitz egiņ ala,

 erdi-josirik utzi

 zenduan mantala.

 

 Ba-zuten zure lanak

 zeruaren usai.

 Lantokitik etxera

 azkar etorri nai,

 amari laguntzeko

 bearretan alai;

 lanpetua ta zure

 lana zorion-gai...

 Zeruan ere ezin

 egingo dezu jai,

 aingeruak daude ta

 jazteko zure zai.

 

 Or dezu ate-joka

 auzo samindua,

 zeruan ikusi nai

 zure jarlekua.

 Erriaren negarra

 erruki, Jainkua.

 Laburra da bizia,

 eriotza lua...

 Esnatu ziņaneko

 zoriz aldatua.

 Jaunagan bizi zera,

 betiko piztua;

 lengo antza ederra

 aintzaz edertua;

 errugabe maitatuz,

 ainbat maitatua.

 Agur, bai, gero arte!

 Egin zuk modua,

 or asetzeko gure

 zorion-gogua,

 zurekin alkartuta

 gurtuz Jaungoikua.

 Ura laztan-iturri

 beti-betikua,

 ta gu kanta-kantari

 maitasun-lelua.

 Igeldok egarri du

 oraintxe zerua.

 

 Emen utzi diguzu

 oroigarri miņa:

 Meza-liburu eder

 eta manteliņa;

 Maria'ren alaben

 lokarri urdiņa,

 intzentsu-usaiarekin

 sarri eragiņa.

 Eskutan daramazu

 gurutz-ikurriņa,

 soiņeko txuri-urdin

 eztairako diņa,

 zeruan jai dala-ta

 zuretzat egiņa.

 Goi-erromerietan

 poztu alegiņa,

 dantzatuz arin-arin

 txistu-danboliņa.

 

 


inprimatu