inprimatu
Juan Maritxo'n lanak
Izenburua:
Juan Maritxo'n lanak
Sinadura:
Roman Irigoien
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Irigoien, Roman

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1960
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1960 II
Orrialdea:
98-99

Juan Maritxo'n lanak

 

Irigoien'dar Roman

 

 Lanak eginda etxeratu naiz,

 baiñan nik nai orduko ez...

 Zenbat ibilli gora ta bera

 aize ta euditan, oiñez...

 Eta sarritan neke ta zalantz

 ditut lagun nere kaltez.

 Orain ordea —jounak joan—

 etxean sartu naizenez, emazte,

 seme ta alaben pozak

 jartzen dit biotza pozez.

 

 Azkar soiñeko garbiak jantzi,

 etxekoengana bildu

 ta emazteak eta nik geren

 berriak esan ditugu;

 artean seme ta alabatxoak

 asper eziñik jolastu.

 Ontan, Arantxak lagunengandik

 alde-egiñaz, niganatu,

 belaunera igo, an lasai jarri

 ta onela zait mintzatu:

 

 —Aita, zergatik gu etxean utzi

 ta juten zera lanera?

 Mendian lokatz, eudi ta izerdiz

 busti ta ondatu zera;

 amatxo ta gu bazkaltzeko zai,

 baiña alperrik egon gera.

 Lan oiek laga, geratu emen

 jolas gaitezen batera,

 bai etxeketan, bai ipui esaten

 ala asmatzen, zuk aukera...

 

 —Ez, ene kuttun, lan egin bear

 legez bizi nai duenak

 (erantzun diot Arantzatxori).

 Bere mende gaude denak.

 Jauna'k agindu bakar bat eman,

 autsi Adan eta Eba'k,

 eta lan, neke ta eriotza

 dira bere ondorenak.

 ...Zuek ere bai, egin bearko

 nai edo ez zuen lanak.

 

 Au entzutean dana arriturik

 bost urteko potxoloak:

 —Aita, baiña guk nola lan egin?

 Ez al gera txikitxoak?

 —Txikiak-arren ba'dituzute

 zuentzat aukerakoak:

 ikastolara jun, asko ikasi,

 beti-beti izan txintxoak,

 alkar lagundu, Juan Mari zaitu

 eta beste orlakoak.

 

 —Juan Mari'k ere bai...? Ta Juan Mari'k

 zer egin bear du, aita?

 Bi urteko aur mardul bizkorra

 bakarrik korri ta salta

 zebillena, au entzutean

 bere jolasak utzi-ta,

 bi besotxoak zabal-zabalik,

 irri-parrez ta laisterka

 niganatu, ta ezti-eztitsu

 auxe esan dit: —«attatto, pa...!»

 

 Besotan arto —nere lepoa

 bi eskutxoen artean—

 ta «pa...!» esanaz, bere ezpaintxoak

 senti ditut masaillean.

 (A. larros-ezpain epel-goxoak

 ikutu didatenean,

 zenbateko poz ta zer atsegin

 sortu neri biotzean...!)

 —Juan Maritxok zer egin bear dun?

 

 


inprimatu