inprimatu
Goitiko poza
Izenburua:
Goitiko poza
Sinadura:
Balendin Enbeita
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Enbeita, Balendin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1959
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1959 IV
Orrialdea:
250-251

Goitiko poza

 

Enbeita'tar Balentin

 

                             (Alberdi eta Etxandia'tar Begoña ta Pili bikotxen

               lenengo Jaunartzia, Muxika-Areatza'ko Kurutz Deunaren eleizan).

 

 Begoña

                 Goizean jagiz juan naz arin

                 Ene gelako leiora...

                 Eta txoritxu papar-gorri bat

                 Etorri yata aurrera.

                 Aren kantuak entzuten alai

                 Egon naz luzez begira;

                 Bere abesti gozo-mamiñak

                 Zerutikoak bai dira.

 

                 Txoritxu arek garbi esaustan

                 Neuri begira kantari

                 Zugatz batean sortu zirala

                 Egun berean lora bi,

                 Zugatz artako magal beroan

                 Gaur pozez dirala bizi

                 Alberdi eta Etxandia'tar

                 Begoñatxu eta Pili.

 

                 Bere abesti gozo bigunez

                 Auxe da esan eustana:

                 «Goizean goiztik Josu Aurtxoak

                 Bialdu nau zuekana,

                 Sendi guztiai pozez emoten

                 Bake-agur ta zoruna,

                 Eldu dalako zuek lenengoz

                 Josu artzeko eguna».

 

                 Pilitxu, neure bikoitz laguna,

                 zur eta adi egoan,

                 Gorputza dardar, biotza pozkor,

                 Entzuten neure ondoan;

                 Eta txoria, agur egiñik,

                 Iges juan zan beingoan;

                 Ari begira gu gengozala,

                 Ezkutau yakun zeruan.

 

 Pili

                 Pozezko izparra bialdu dausku

                 Josu Aurtxoak guretzat,

                 Zenbateraiño nai dauskun Berak

                 Maitasun.ezaugarritzat.

                 Guk zer daukagu gaur emoteko

                 Josu Aurrari ordaintzat?

 

 Begoña

                 Geure biotzak osorik, Pili,

                 Izango dira Beretzat.

 

 Pili

                 Aita ta ama irribarreka

                 Biotzak pozez zoratzen,

                 Ardura aunditan ikusten doguz

                 Alabatxuak apaintzen;

                 Aspaldidanik ibilli yakuz

                 Gauza on asko irakasten,

                 Arima garbiz juan gaitezan

                 Josu maitea artuten.

 

 Ama

                 Oindiñokarren biok zarie

                 Sei urteko loratxu bi,

                 Arantza barik lili artean

                 Gaur arte zarenak bizi;

                 Aita ta amaren magal beroan

                 Zer entzun ta axe ikasi,

                 Maltzurkerizko mundu laban au

                 Oindiño ez dozue ikusi.

 

 Begoña

                 Zugandik, ama, ainbeste gauza

                 Guk bai ditugu ikasi,

                 Zelan ibilli, nundik jokatu

                 Eta zer eska Josu'ri.

                 Zuek zarie gure geroko

                 Bizitzearen oiñarri:

                 Ikasi onak zainduko gaituz

                 Orain ta gero ta beti.

 

 Aita

                 Aita ta ama eta alabatxo

                 Sendi guztiak, osoan,

                 Zuen lenengo Jauna artzia

                 Eukiko dogu gogoan;

                 Zintzo ta garbi jarraitu daigun

                 Bakoitzak bere lekuan:

                 Ondo egiñen saria Jaunak

                 Emongo dausku zeruan.

 

 


inprimatu