inprimatu
Lotazilak amabi
Izenburua:
Lotazilak amabi
Sinadura:
Per Denez
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Jon Mirande)
Egilea(k):
Mirande, Jon

Per Denez

Argitalpena:
Euzko-Gogoa.
Urtea:
1950
Argitalpenaren urtea:
Alea:
11/12
Orrialdea:
2

 

Lotazilak amabi

 

Per Denez

 

euskaratzailea:

Mirande'tar Jon

 

 Amar gizon giņan goiz otzean

 jauntxoen uri lokartuan.

             Amar gizon giņan goiz beltzean,

 Amar bakarrik, alde orotarik

 Jauntxo gizenak zurrunka lo

 Prantziko lege-pean urrezko bakean:

 Galurrenik gabe diru-zizkuak gogoetarik gabe

 Itzalkin itxien atzean gogoak.

 

             Amar gizon jaikirik,

 Anei jauntxo gerizpean

 Sudurrera-arte bildurik estalgiak

 Amar giņalarik kale otzetan.

 

             Amar, ainbat giņan, bizkaia otz-otza,

 Guda galdurik amar gudari zoro,

 Aintzindariak galdurik amar negar-egille zoro.

 

             Ezo zeuden arlauak

 Gandu-pean;

 Bizkor ziran gure urratsak

 Ain otzak bai giņan,

 Otzak biotzak et'otzak bizkarrak.

 

             Amar gizon bakarrik eramateko

 Jauntxoen gorrotoa, bai' genien nastu

 Gure erriko zaarkerietan zuten atsegiņa

 Nausien gorrotoa, bai'dugu autsiko

 Gure erriko gazteen artean aien nausigoa

             Amar gizon bakarrik berrerosteko

 Breistar Judas'en ezpaņetan

 Sortu zan algara etoia

 Jakin zanean dala sei urte

 Koadkeo'n erori ziņala.

             Amar gizon bakarrik

 Eramalle,

 Berrerosle.

 

             Amar gudari zoro

 Gure endaren eskubide, gure erriaren indarrekin,

 Prantzitarren t'aien morroien errarekin,

 Amar gudari txiro ikurrin tutik gabe

 ba-genbiltzan kale otzetan gaindi.

 

             Opamai-alboan amar giņan bakarrik

 eta ez zan lorerik, ez kanturik,

 ez oialik, ez osperik, ez aintzarik:

 amar Breiztar txiro, ta gorroto!

             Amar eliz illun utsean

 erriaren biotz otza ta lotsarekin.

 

             Zuretzat ez zan erdi-erdian il-andarik

 —naikoa zan txiroena—;

 ezta lekaimerik otoitz egile

 gurea il duen izkeran.

 

             Ez, Aita, amar ginduzun or

             Amar, ainbat dira zure aurrak oro.

 

             Amar gizon makal eskutsik

 Ez giņan amar baizik sei urteren buru,

 ta zu ziņopa ori lur otzean!

 

             Itzuli geralarik esnatuta zegoen uria.

             Ikasleak larruzko zakuz

 ta saletxetako neska apaņak

 berriketan: jantzi-kontu ta zurrumurru.

 

 Itzuli-geralarik lokartuta zegoen uria

 atzo bezelako prantzitar egun-aldibatean.

 Uria lo, oroitu gabe,

 Uria lo zikin, ta nare.

 Zure oroipenik ez zan

 iņork ez oldozten zugan

 amarrek baizik, ikurrin tutik gabe

 goiz beltzean kalerik kale

 ibilli ziren amar zindoek.

             Kale otzetan burua makur

 ibillitako amarrek baizik.

 


inprimatu