inprimatu
Musde Chaho
Izenburua:
Musde Chaho
Sinadura:
Topet, Pierre (Etxahun)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Topet, Pierre

Argitalpena:
Euskera.
Urtea:
1969-1970
Argitalpenaren urtea:
Alea:
Orrialdea:
578-582

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Musde Chaho

 

Topet-Etchahun, Pierre

 

 1.

 

 Barcocheric Bayonara jouitez, hountcen dut bi cobla,

 Nahiz hayez felicitatu mousde Chaho han den houra,

 Haren ezpiritia banu, eguin be´nirio a´sa.

 

 2.

 

 HaŘr naišula, mousde Chaho, dutudana phenac oro;

 Hounac, emaztia galdu-tit, eta ouhouria guero,

 Hayen ebaslec, oguen gabe, etcheki be´naye presou.

 

 3.

 

 Eguin dit hanitch khantore, azken hountic aldiz šoure,

 Nahiz imprima ditšaztatšun, jar nadin hayen salšale,

 Bicia irabaz - dešadan, ešari gabe eskele.

 

 4.

 

 Mousde Chaho Atharratce, adinez cirena gazte,

 Bena ezta šaharric ere, dinic haboro, jakite,

 Ez gente talent handietan, dinic ha´nbeste berthute.

 

 5.

 

 Abill, e´ger, ezpiritous dena da usin handiou,;

 Bena, šu, dohain hayegati, etcirade fantesious,

 Umil, afable cira eta, behardenian, corajous.

 

 6.

 

 Adina šaišu goratcen, ezcountciaz ez ohartcen,

 Coure ezpiritu ounestac beiteišu luša-erazten,

 Areta berhai˝ bacenakike, šuš, dama gazter minšatcen.

 

 7.

 

 ău cira guišon gaztia, malerouseren eztia;

 ăoure ezpiritiren famac harturic dena francia,

 Deputatu icentatceco, cirena listan hartia.

 

 8.

 

 ăuc dušu dembora bethi, praŘber nahiz eguin hounki,

 Aberats noublec beikutie gente chehia iretsi,

 Her hounki eguin nahiz dušu, cargu hartcia ounhetsi.

 

 9.

 

 Lehen ere cinatin šu, Chaho, išan deputatu;

 Bena botšac gorde ce´tcien, hanti tuntien traditu,

 AphÚcÚc eta gente noublÚc be´tcien hori caŘsatu.

 

 10.

 

 AphÚcÚc etšutie, šu, nahi eguin deputatu;

 Entšunic nahi deitcešula, hayen arrandac tchipitu,

 Lotsa beitira oillo saldac bohardeikien mancatu

 

 11.

 

 Cargulant, noubliac ere, Chahoten countre dirade,

 Gente chehiac jan beharra, hen gagec behar beytie,

 Eta harec tchipiraciren, houra sinhesten badie.

 

 12.

 

 Parisen tie carguti, deputatiac idoki,

 hayetan be´tcen hanitch handi, tchipen contreric elkhi,

 Bonapartec igorri dutu, eguin be´tere ederki.

 

 13.

 

 Ora´ behar be´tugu, deputaatiac berritu,

 Uscal-Herrico gentic oro, nahi šutiet otho´tu;

 Cargulant, noubler ez rantierer, eztela behar fidatu.

 

 14.

 

 Botšac eman-itšatcie, praubic dutiener ma´te,

 Eci hourac išanen-dira gente chehiaren althe,

 Chaho dÚputatu baledi, houra hen hala lišate.

 

 15.

 

 Uscal Herrico gentia, impot injustos bethia,

 Eguicie mousde Chahori, cien botcen ema´tia,

 Harec eraguinen -daricu, goure phetchen tchipitcia.

 

 16.

 

 Nahi-bada Bonaparte išan gente chehen althe,

 Mousde Chaho mintšo-datinin, hari beha laket-date,

 Eztate honra handi, nouble, goure jale-hen ahalke.

 

 17.

 

 Mousde Chaho behar dušu, aldi hountan carguin sarthu,

 Bestela Uscal-Herri hounec, behardu dupe baratu

 Behar be´tuke aberatsen injusticier pharatu.

 

 18.

 

 Cargulant, noublic dirade, dienac sobera gage,

 Gente cheche miserablia, aldiz hayen phacašale,

 Ezpašutugu secours gue´; ba´ bethi išanen ere.

 

 19.

 

 Gente chehÚc behar dugu, gincouari gomendatu,

 Eta Chahoren deputatu igara´tia galthatu,

 Bestela handier esclabo behar-dukegu baratu.

 

 20.

 

 Berset hoyec citit-eguin, nahiz deputatu citin,

 ăoureki nahi be´ninšate Parisera ni ere gin

 Ene hounen errenderaztia, Bonaparti šutšaz galtheguin.

 


inprimatu